Home Insurance Travel มือใหม่เตรียมบิน ทำพาสปอร์ตกี่วันได้ ใช้อะไรบ้าง 2563

มือใหม่เตรียมบิน ทำพาสปอร์ตกี่วันได้ ใช้อะไรบ้าง 2563

มือใหม่เตรียมบิน ทำพาสปอร์ตกี่วันได้ ใช้อะไรบ้าง 2562

ทำ Passport วันเสาร์ อาทิตย์ 2563 ได้ไหม ทำกี่วันได้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็เดินทาง ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องง่ายในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการเดินทาง การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักโรงแรม รวมถึงประเทศฟรีวีซ่าต่างๆ ที่ให้เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการเดินทางต่างประเทศนั่นก็คือ พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน

หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับเดินทางต่างประเทศนั้น เป็นเอกสารสำคัญเพราะจะระบุข้อมูลส่วนตัวของเราทั้ง ชื่อ-นามสกุล วันเดินปีเกิด ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ และยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำหรับการขอหนังสือลงตรา หรือ วีซ่า และใช้ในการปั๊มเดินทางผ่านเข้าออกประเทศนั้นๆอีกด้วย

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางมีกี่ประเภท

หนังสือเดินทางมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

 • หนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต และ ข้าราชการการเมือง ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เล่มสีแดงสด
 • หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ใช้ในการเดินทางไปราชการ ตัวเล่มสีน้ำเงิน
 • หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือ หารไปฝึกอบรมในสูตรต่างๆ ยังต่างประเทศ ตัวเล่มสีน้ำตาล
 • หนังสือเดินทาง ทั่วไป หนังสือเดินทางที่ประชาชนทั่วไปใช้กันในปัจจุบัน เป็นการเดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัวเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ตัวเล่มสีแดงเลือดหมู

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนทำพาสปอร์ต

⇒ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 • สูติบัตรฉบับจริง (หากใช้เป็นสำเนาต้องมีการรับรองจากทางสำนักงานเขตหรืออำเภอ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อคนใด คนหนึ่งไม่ตรงให้นำหลักฐาน หรือ ใบเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย
 • หากมีการหย่ากันของบิดามารดา และมีการเปลี่ยนนามสกุล ให้นำหลักฐานการหย่า พร้อมหลักฐานการหย่าและสมรส ต้นฉบับมายื่นด้วย รวมถึงหลักฐานการเปลี่ยนสกุล
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาวเดินทางไปยังต่างประเทศ พร้อมบัตรประชาชนของบิดามารดา ตัวจริง ในวันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่มาแสดงตัวได้ในวันที่ทำพาสปอร์ตให้แก่เด็กนั่นเอง
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นเช่นใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลต่างๆ หลักฐานการรับรองบุตร เป็นต้น
⇒ สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 บริบูรณ์ สามารถขอทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองได้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต พร้อมสำเนาของบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาที่ถูกต้อง
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ต่างๆเป็นต้น

⇒ สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ  **หากเป็นค่าราชการให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านด้วย
 • หากในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือ วันเดือนปีเกิด หรือมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไขมายื่นด้วย
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการยื่นพาสปอร์ต

 • รับบัตรคิว
 • ยื่นบตรประชาชน พร้อมหลักฐานอื่นๆ หากชื่อ หรือ นามสกุลไม่ตรงกับบัตรประชาชน
 • วัดส่วนสูง น้ำหนัก เก็บลายนิ้วมือ โดยพิมพ์นิ้วชี้ซ้าย และ นิ้วชี้ขวา กับเครื่องสแกน ถ่ายรูปหน้าตรง
 • หากต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์ เสียในส่วนของค่าจัดส่ง 40 บาท
 • หากรับเองให้รับใบนัดเล่มตามวันที่

ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต

 • แบบธรรมดา ค่าธรรมเนียมการออกพาสปอร์ต 1,000 บาท ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ
 • แบบเร่งด่วน ค่าธรรมเนียมการออกพาสปอร์ต 2,000 บาท รับเล่มได้ในวันถัดไป (รับด้วยตัวเองเท่านั้น)

ทำหนังสือเดินทางที่ไหนได้บ้าง?

 1. กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
 3. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร B ชั้น 7)
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
 6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
 7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
 8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
 9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
 11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
 12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
 13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
 14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
 15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
 16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
 17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
 18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

สำหรับใครที่กำลังวางแผนที่จะเดินทางอยู่นั้นก็ไม่ควรพลาดในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางหรือจองตั๋วเครื่องบินให้ดี การทำพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องยาก อีกทั้งหนังสือเดินทางเมื่อทำแล้วมีอายุการใช้งาน 5 ปี อีกสิ่งที่สำคัญในการเดินทางคือการเลือกทำประกันเดินทางสำหรับทุกๆ การท่องเที่ยว เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในต่างแดนในเรื่องค่ารักษาพยาบาล กระเป๋าเดินทาง ข้าวของสูญหาย รวมไปถึงไฟล์ทบิน และอื่นๆ ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่เราเลือกด้วย โดยค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อย และมีให้เลือกเอาความคุ้มครองได้หลากหลายบริษัทประกันภัยด้วยการเลือกเปรียบเทียบเบี้ยประกันหรือเช็คความคุ้มครองที่คุณต้องการมากที่สุดในการเดินทางนะคะ

 : READ MORE : 

Exit mobile version