มีโรคประจำตัวแบบไหน ซื้อประกันภัยการเดินทาง กับ MSIG ได้

4 โรคประจำตัวที่ซื้อประกันเดินทางได้ แต่ไม่คุ้มครองโรคแทรกซ้อน

คำถามยอดฮิตของผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ที่อยากจะสอบถามกับทางบริษัทประกันภัยที่รับประกันการเดินทาง ของผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถซื้อประกันการเดินทางได้หรือไม่? ทาง MSIG ระบุในเว็บไซต์ Msig-thai.com ว่า “ซื้อได้”

4 โรคประจำตัวยอดฮิต ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคปอด, โรคความดันโลหิต ซึ่งหากผู้เดินทางป่วยหรือเสียชีวิตด้วย 4 โรคนี้ หรือป่วยจากโรคแทรกซ้อนจาก 4 โรคนี้ โดยที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนเดินทางที่เริ่มคุ้มครองในกรมธรรม์ ทางประกันอาจจะปฏิเสธความคุ้มครอง ซึ่งไม่ได้รวมอยู่แค่การเดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้น แต่รวมการโดยสารรถประจำทางหรือรถสาธารณะด้วย คลิกดูโรคไหนบ้างที่ประกันเสี่ยงปฏิเสธความคุ้มครอง?


ทำไมต้องซื้อประกันการเดินทาง


ประกันการเดินทาง ให้ความคุ้มครองเรื่องอื่น ๆ นอกจากการเสียชีวิต และ เจ็บป่วย ยังรวมถึงการได้รับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ยกตัวอย่างเช่น ตกบันได, แมลงกัดต่อย หรือความเสียหายจากเที่ยวบินล่าช้า และกระเป๋าเดินทางหาย หลักการทำประกันการเดินทางก็คือ ต้องศึกษาจากผู้ที่เคยเดินทางไปก่อนหน้าว่านิยมทำประกันคุ้มครองอะไรบ้าง คลิกดู 10 ข้อว่าทำไมถึงควรต้องทำประกันเดินทาง ยามไปต่างประเทศ

เพราะในเมืองเดียวกัน ความคุ้มครอง 4 วัน กับ 1 เดือนอาจจะแตกต่างกัน เมืองนั้นอาจจะมีการระบาดของโรคไข้หวัด หรือ โรคติดเชื้อบางโรคอยู่ หรือ มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกล้วงกระเป๋าสูง ซึ่ง Pantip เป็นแหล่งเล่าเรื่องราวประสบการณ์ดี ๆ ที่เราเข้าไปศึกษาดูได้เสมอ เพื่อไม่ให้ทีมเดินทางของเราตกเป็นเหยื่อ ควรศึกษาเรื่องเฉพาะท้องถิ่นก่อนเดินทางด้วยนะคะ


ไม่ซื้อประกันการเดินทางเลยได้ไหม?


บางประเทศที่ต้องขอวีซ่า (VISAคลิกดู 29 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2019 เดินทางชิลล์ๆ เที่ยวได้เพลินๆ ระบุนักเดินทางต้องทำประกันการเดินทางมีวงเงินคุ้มครองชีวิตตามที่กำหนด ถึงจะเข้าประเทศได้ หากไม่ทำประกันการเดินทางก็จะทำวีซ่าไม่ผ่าน เข้าประเทศนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะยุโรป ที่มีเงื่อนไขรายละเอียดสูง หากไป 2 – 3 ประเทศ ต้องเลือกขอวีซ่าประเทศ Start และ End ให้ถูกหลัก และหากไปเยี่ยมญาติ ก็ต้องระบุที่พักให้ชัดเจน รวมถึงต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงพอที่จะขอเข้าประเทศนั้นได้ ว่ากันว่าเขากลัวผู้เดินทางเข้าไปเป็นแรงงานเถื่อน และกลัวว่าผู้เดินทางจะไม่มีเงินจ่ายค่า


เด็กได้รับความคุ้มครองเท่าผู้ใหญ่ไหม? หากซื้อแผนประกันเดียวกัน


ทุกแผนประกันภัยของ MSIG หากเจ็บป่วยด้วยโรคที่มาจากต่างประเทศ มีวงเงินคุ้มครอง 75,000 บาท ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็ได้รับความคุ้มครองนี้เท่ากัน

อย่างไรก็ดี นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางโรคจะต้องขอใบรับรองแพทย์ก่อนขึ้นเครื่องบิน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีประวัติป่วย หรือต้องการใช้รถเข็นนั่งที่ต้องขอบริการพิเศษทางสายการบิน จะต้องทำเรื่องก่อนขึ้นเครื่อง หากไม่ได้แจ้งก่อนบิน ทางเจ้าหน้าที่จะเตรียมหน้างานให้ไม่ทันนะคะ

ที่มา : https://www.msig-thai.com/th/travel-insurance-faq

Read more…