Passport ใกล้หมดอายุยังสามารถใช้เดินทางได้หรือไม่

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่หน้าร้อนถือเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างคึกครื้นเลยทีเดียว ไม่เพียงแต่ประเทศไทยยังมีอีกหลายประเทศที่เป็นช่วงท่องเที่ยวช่วงเดือนมีนาคมยาวๆ ไปจนถึงพฤษภาคมเลยก็มี ทั้งการชมดอกซากุระในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น หรือ การเดินทางไปสัมผัสอากาศเย็นๆ สบายๆ ที่ประเทศอื่นๆอีกมากมาย

พาสปอร์ตสิ่งสำคัญในการเดินทางไปยังต่างประเทศ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเดินทาง อาจจะยังมีข้อสงสัยว่าพาสปอร์ตนั้นคืออะไรสำคัญอย่างไร?

Passport (พาสปอร์ต) คือ หนังสือเดินทางข้ามประเทศที่ประชาชนทุกคนที่ต้องการเดินทางออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นใรเรื่องใดก็ตามต้องใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวและยืนยันตัวจน ไปยังต่างประเทศโดยต้องมีการ Stamp บัตรเข้าออกในประเทศที่เราเดินทางไป เป็นการบันทึกการเดินทาง เรียกง่ายๆว่าหนังสือเดินทางนั้นเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนแบบสากลนั่นเองโดยมีข้อมูลพื้นฐานในหนังสือเดินทางที่จะเหมือนกันทั้งโลก ยกเว้นเสียแต่รายละเอียดส่วนตัว

พาสปอร์ตใกล้หมดอายุสามารถเดินทางไปต่างประเทศ หรือ จองตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่?

การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับพาสปอร์ตที่ใกล้หมดอายุนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะสามารถที่จะแก้ไขเลขพาสปอร์ตได้ภายหลัง เพียงแต่ชื่อและนามสกุลต้องตรงกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยผู้ที่กำหนดอายุของระยะเวลาพาสปอร์ตคงเหลือในการเข้าประเทศนั้นส่วนใหญ่แล้วประเทศปลายทางจะเป็นผู้กำหนดทั้งหมดเช่น พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจึงเดินสามารถเดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าประเทศนั้นๆได้ แต่หากเล่มพาสปอร์ตเหลืออายุต่ำกว่า 6 เดือน ก็อาจต้องมีการทำข้อตกลงกับทางด้านวานการบินเกี่ยวกับการรับผิชอบค่าโดยสารเองในกรณีที่ถูกส่งตัวกลับ โดยประเทศส่วนใหญ่แล้ว คือประเทศแถบเอเชีเราเช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เป็นต้น ดังนั้นพาสปอร์ตใกล้หมดอายุก็สามารถเดินทางออกไปต่างประเทศได้ และ จองตั๋วเครื่องบินได้ แต่ก่อนออกเดินทางก็ควรศึกษาเงื่อนไขการเข้าประเทศนั้นๆให้ดีก่อนเช่นเดียวกัน หากเป็นประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวดกับการเดินทางเข้าประเทศ

พาสปอร์ตที่ทางกระทรวงการต่างประเทศออกให้นั้นมีอายุการใช้งาน 5 ปี และสามารถใช้งานได้จนถึงหมดอายุในตัวเล่ม แต่เนื่องจากว่าทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ออกข้อแนะนำกันว่า หากเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินควรจะมีอายุพาสปอร์ตที่มากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง โดยตม.หลายประเทศได้มักจะนำมาใช้และปฏิบัติ รวมถึงสายการบินต่างๆด้วย ถึงแม้จะใช้กฏนี้ในการใช้เป็นหลักแต่ก็ไม่ได้มีการยึดเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติ เพราะไม่ใช่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการนั่นเอง

แต่ที่ทางสายการบินไม่ออกตั๋วให้เป็นเพราะ ทางสายการบินนั้นก็กลัวจะเกิดปัญหาการที่ผู้โดยสายถูก ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้าประเทศและการถูกส่งตัวกลับ ก็อาจจะกลายเป็นภาระของสายการบินที่ต้องส่งผู้โดยสารกลับมายังประเทศไทยได้

“หากในกรณีที่จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไปแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางและรู้ว่าพาสปอร์ตใกล้หมดอายุและกังวลว่าจะไม่สามารถใช้พาสปอร์ตเล่มเก่าได้ ก็สามารเลือกทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ และโทรแจ้งทางสายการบินในการเปลี่ยนข้อมูลเลขพาสปอร์ต ก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง แต่ก็ขึ้นอยู่กับกฏระเบียบของสายการบิน (อาจมีการเสียค่าธรรมเนียม หรือ ไม่เสียขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ) และเมื่อถึงเวลาเดินทางก็ควรพกพาสปอร์ตไปทั้ง 2 เล่ม”

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเดินทางต่างประเทศ คือ “ประกันเดินทาง” ด้วยการคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งค่ารักษาพยาบาล จากการเกิดอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ไฟล์ทบินดีเลย์ กระเป๋าเดินทางหาย ที่จะช่วยคุ้มครองได้ครอบคลุมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้น

 READ MORE :