ประเทศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง มีอะไรบ้าง? เช็คก่อนไปเที่ยว

ads

10 อันดับประเทศ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

ประเทศไทย ณ ขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอย่างหนัก ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงต่าง ๆ อาทิ โรคมะเร็งปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้หลาย ๆ คนต่างหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้มีเพียงแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้น ยังเป็นปัญหาของอีกหลาย ๆ ประเทศอีกด้วย สำหรับคนไทยที่กำลังมีแผนจะไปท่องเที่ยวหรือไปต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ จึงควรทราบว่ามีอะไรบ้างที่มีค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน จะได้เตรียมตัวป้องกันตัวเองได้ล่วงหน้าทัน หากประเทศที่จะไปคือประเทศหนึ่งในนั้นด้วย

เช็ค 10 ประเทศที่มีค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน

AQI ย่อมาจาก Air Quality Index คือ ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพของอากาศเกี่ยวกับมลพิษในแต่ละพื้นที่ ผลกระทบต่อสุขภาพ และสารมลพิษทางอากาศ ในรูปแบบง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยแบ่งเป็นเกณฑ์ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ดังนี้

  • 0-50 สีเขียว อยู่ในระดับดี
  • 51-100 สีเหลือง อยู่ในระดับปานกลาง
  • 101-150 สีส้ม อยู่ในระดับเสี่ยง
  • 151-200 สีแดง อยู่ในระดับอันตราย
  • 201-300 สีม่วงอ่อน อยู่ในระดับอันตรายมาก
  • 301 ขึ้นไป สีม่วงเข้ม อยู่ในระดับวิกฤต
รูปภาพจาก Twitter : Greenpeace Thailand

จากผลอันดับของแอปพลิเคชัน AirVisual เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10:26 น. โดยใช้ค่ามาตรฐาน U.S. AQI มีเมืองและประเทศที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ดังนี้

1 Kabul, Afghanistan มีค่าฝุ่นละออง 576 U.S. AQI

2 Delhi, India มีค่าฝุ่นละออง 306 U.S. AQI

3 Ulaanbaatar, Mongolia มีค่าฝุ่นละออง 300 U.S. AQI

4 Pristina, Kosovo มีค่าฝุ่นละออง 244 U.S. AQI

5 Dhaka, Bangladesh มีค่าฝุ่นละออง 189 U.S. AQI

6 Dubai, United Arab Emirates มีค่าฝุ่นละออง 178 U.S. AQI

7 Kathmandu, Nepal มีค่าฝุ่นละออง 177 U.S. AQI

8 Mumbai, India มีค่าฝุ่นละออง 171 U.S. AQI

9 Kuwait City, Kuwait มีค่าฝุ่นละออง 158 U.S. AQI

10 Bangkok Thailand มีค่าฝุ่นละออง 157 U.S. AQI

จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีทะเลทรายส่วนใหญ่จะพบปัญหาฝุ่นละออง สำหรับคนที่จะเดินทางไปประเทศข้างต้น นอกจากการเตรียมตัวป้องกันตัวเองแล้ว เช่น การสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น N95 คุณควรทำประกันการเดินทาง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถเดินทางได้ คุณก็ยังได้รับการชดเชยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณียกเลิกการเดินทาง เลื่อนวันการเดินทาง และหากคุณเจ็บป่วยเมื่ออยู่ที่ต่างประเทศก็จะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลด้วย

Read more…