ads

อยากทำประกัน MSIG ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับอะไรบ้าง ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่เท่าไหร่

ประกันเดินทาง คือประกันภัยอีกหนึ่งประเภทที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะ ประกันการเดินทางถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะ มีความคุ้มครองและค่ารักษาที่ครอบคลุม ไม่ใช่แค่เพียงเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินเท่านั้น ประกันเดินทางที่เราเลือกทำนั้นยังดูแลคุ้มครองไปจนถึงตลอดทริปการเดินทางของเราจนกลับประเทศไทย โดยค่าเบี้ยประกันนั้นจะคิดคำนวณตามจำนวนวันเวลาที่เราเดินทาง รวมถึงแถบประเทศและทวีปที่เราเดินทางอีกด้วย

MSIG เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่มีแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับ ประกันการเดินทาง ที่โดดเด่นมากกว่าที่อื่น ๆ ด้วยเรทค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพงมาก อีกทั้งยังมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมหลากหลายอีกด้วย อีกทั้งยังมีแผนการประกันภัยให้เราเลือกได้อย่างจำเพาะ เช่น แผนประกันเดินทางสำหรับ ศึกษาต่อต่างประเทศ แผนประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยว หรือ สำหรับธุรกิจทั่วไป ในราคาพิเศษ

วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดู ความคุ้มครองประกันเดินทาง MSIG ว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ( Travel Easy)

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy  1
Easy 2
Easy 3
Easy Visa
ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

อายุผู้เอาประกันภัย 17-75 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย 1-14 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย 76-80 ปี

 

 

 

5,000,000

1,500,000

1,000,000

 

 

 

 

4,000,000

1,500,000

1,000,000

 

 

 

 

1,500,000

1,500,000

750,000

 

 

 

 

1,500,000

1,500,000

750,000

 

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด

อายุผู้เอาประกันภัย 17-75 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย 1-14 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย 76-80 ปี

 

 

5,000,000

2,000,000

1,500,000

 

 

3,000,000

2,000,000

1,500,000

 

 

2,000,000

2,500,000

1,500,000

 

 

2,000,000

2,000,000

1,500,000

 

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย จ่ายตามจริงต่อครั้งสูงสุด

อายุผู้เอาประกันภัย 17-75 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย 1-14 ปี

อายุผู้เอาประกันภัย 76-80 ปี

 

 

250,000

100,000

75,000

 

 

150,000

100,000

75,000

 

 

100,000

100,000

75,000

 

 

100,000

100,000

75,000

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ การเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000
การยกเลิกหรือการเลื่อนเดินทาง จ่ายตามจริง 50,000 30,000 20,000
การลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 30,000 20,000
การล่าช้าขอเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่ง 35,000 25,000 10,000
ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง หรือ อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 60,000 40,000 30,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 35,000 25,000 10,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000
การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 250,000 150,000 70,000
ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานนะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ  

3,000

 

2,500

 

1,000

ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว 6,000 4,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง 30,000 20,000
การพลาดต่อเที่ยวบินสูงสุด 15,000 10,000 5,000
ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน 20,000 10,000
ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า 25,000 20,000 15,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ่ายตามจริง 25,000 25,000 10,000
การจี้เครื่องบิน 100,000 100,000 100,000

สำหรับค่าเบี้ยประกันนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เราเดินทาง และ ประเทศที่เราเดินทางไปอีกด้วย อีกทั้งยังมีบางประเทศที่ทางบริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง ดังนี้ >>

โดยที่ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 190 บาทเท่านั้น โดยสามารถคิดตามแบบรายเที่ยว และ รายปีได้ แล้วแต่ที่เราเลือกเดินทาง พร้อมทั้งยังคืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

เงื่อนไขในการรับประกัน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  • แบบประกันรายเที่ยว รับประกันตั้งแต่อายุ 1-80 ปี บริบูรณ์
  • แบบประกันรายปี รับประกันตั้งแต่อายุ 15-65 ปี บริบูรณ์
  • ประกันเดินทางแบบรายปีคุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถขอประกันภัยภายใต้กรมธรรม์เพียงแค่ฉบับเดียวเท่านั้น

สำหรับใครที่กำลังจะ เดินทางไปยังต่างประเทศนั้น และกำลังมองหาประกันเดินทางสักเล่มเพื่อความอุ่นใจในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นสามารถเลิอกทำ ประกันเดินทางกับทาง MSIG ที่มีแผนความคุ้มครองให้เราได้เลือกมากมายและค่าเบี้ยประกันไม่สูงให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยเราสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้แบบง่าย ๆ หรือ สำหรับการเดินทางแบบทั่วไปแล้วต้องการทำประกัน (กรณีที่ไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก้น) สามารถทำประกันได้เร่งด่วนที่สุดคือ 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือสามารถทำประกันได้ล่วงหน้าไม่เกิน 6  เดือน และที่สำคัญ ประกันเดินทาง MSIG  จะได้รับสิทธิพิเศษในการให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

และที่สำคัญเราสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองและกรมธรรม์ต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ MSIG ได้อย่างง่ายๆ อีกทั้ง คำนวณเบี้ยประกันผ่านเว็บไซต์ ได้เลย และนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกแผนประกันตามที่เราต้องการได้เลย ช่องทางการติดต่อ Msig-thai.com

READ MORE :