ads

ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง และ ลำดับความคุ้มครองที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมมากที่สุดคืออะไร

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ Promotions.co.th ก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกคนกันอย่างเช่นเคย กับ ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย ประกันภัยการเดินทาง ถือเป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากระบบคมนาคม ระบบธุรกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว ที่มีความพัฒนาให้กว้างไกลมากยิ่ง และ ผู้คนมีการเดินทางที่มากยิ่งขึ้น สำหรับใครหลาย ๆ คนที่เคยเดินทางผ่านสายการบินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เวลจองตั๋วเครื่องบิน อาจจะเคยเห็นแผนประกันเดินทางที่มีให้เราแอดเพิ่มเข้าไปในตั๋วเครื่องบิน หรือ แพ็คเกจและโปรโมชั่นสำหรับประเดินการเดินทางต่างๆ ที่ให้เราได้เลือกซื้อกัน

หลายคนนั้นอาจจะติดความคิดที่ว่า “ประกันเดินทางทำไปทำไม ทำไปก็ไม่เห็นจะเคยได้ใช้” นั่นถือเป็นความคิดที่ผิด เพราะการเลือกทำประกันภัยทุกชนิดเป็นการซื้อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้นมีราคาค่อนข้างสูง รวมไปถึค่ารักษาพยาบาล และ ค่ายาก็มีราคาที่สูงไม่น้อย ประกันเดินทางไม่เพียงแค่คุ้มครองเฉพาะเวลาที่เราอยู่บนเครื่องบินเท่านั้น ยังดูแลคุ้มครองตลอดเวลาที่เราอยู่ที่ต่างประเทศอีกด้วย

ประกันภัยเดินทาง

ประกันเดินทางให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

บริษัทประกันภัย ที่มีแผนประกันภัยเดินทางนั้นส่วนมากจะใช้ควมคุ้มครองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง

อันดับ
ความคุ้มครอง

1

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

3

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้าย

4

ผลประโยชน์การบอกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง

5

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายการลดวันเดินทาง

6

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายยการส่งศพกลับประเทศ

7

ผลประโยชน์การล่าช้าของเที่ยวบิน

8

ผลประโยชน์ความสูญเสีย หรือ ความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง หรือ อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

9

ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

10

ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

11

ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

12

ผลประโยชน์การชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

13

ผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว

14

ผลประโยชน์ความสูยเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง

15

ผลประโยชน์การพลาดการต่อเครื่องบิน

16

ผลประโยชน์ความคุ้มครองพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน

17

ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

18

ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

19

ผลประโยชน์การจี้เครื่องบิน

ซึ่งความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันภัยนั้น จะมีความใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกบริษัท และสำหรับเงินทุนประกันสำหรับความคุ้มครองต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับแผนประกันของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ และ ค่าเบี้ยประกันการเดินทางนั้นก็จะแบ่งเป็นรายเที่ยว และ รายปี โดยสำหรับรายเที่ยวนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง ว่าเดินทางทั้งหมดกี่วัน และเดินทางที่คุ้มครองเฉพาะ Asia และคุ้มครอง Worldwide และสำหรับรายปี จะนับรวมเป็นความคุ้มครองทั่วโลก โดยค่าเบี้ยประกันเดินทางสำหรับรายเที่ยวนั้น เรทค่าเบี้ยประกันจะเริ่มที่หลักร้อยเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับแผนประกันและบริษัทประกันภัย)

เดินทางต่างประเทศ

ลำดับความคุ้มครองที่มีการเรียกร้งการจ่ายค่าสินไหมมากที่สุด มีอะไรบ้าง?

  • ค่ารักษาพยาบาล จากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
  • เที่ยวบินล่าช้า ยกลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง
  • กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์ส่วนตัว สูญหายหรือเสียหาย
  • กระเป๋าล่าช้า

ทุกครั้งที่มี การเคลมเราต้องขอเอกสารกับทางสายการบิน หรือโรงพยาบาล โรงแรม ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันว่า เกิดเหตุหรือสถานการณ์เช่นนี้จริง เพราะการเบิกเคลมทุกอย่างต้องมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจน การเลือกทำประกันเดินทางถือเป็นการเลือกซื้อความปลอดภัยให้ตัวเองหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาจริง เบี้ยประกันที่เราจ่าย เพียงไม่กี่ร้อยนั้นถือว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน ให้ทุกการเดินทางทุกๆครั้งมีความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ และเราก็ สามารถสมัครประกันเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ แต่ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

READ MORE :