ประกันเดินทาง AXA คุ้มครองอะไรบ้างและครอบคลุมขนาดไหน

ช่วงนี้หลายคนมีแพลนการเดินทางที่มากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางออกนอกระเทศ เนื่องจากประเทศไทยนั้นเปิดระบบธุรกิจ รวมถึงการศึกษาให้เป็นแบบสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเปิดกว้างของโลกดิจจิทัลในปัจุบัน การทำเนินธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิต และการท่องเที่ยวของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การเดินทางไปต่างประเทศของแต่ละคนนั้นมีปัจจัยและเหตุจูงที่แตกต่าง ๆ กันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปศึกษาต่อ เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ เดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว และเพื่อความครอบคลุมในการดูแลในระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศนั้นทางบริษัทประกันก็ได้มีการทำประกันการเดินทางเพื่อรองรับและดูแล ให้ความคุ้มครองจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือ ปัญหาระหว่างการเดินทาง

AXA ประกันภัย เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่มีแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันการเดินทาง ซึ่งประกันส่วนใหญ่นั้นเวลาจะคุ้มครองผู้ที่ต้องเดินทาง มักจะมีให้กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเทศ หรือ ทวีปที่เดินทาง ว่าใช้ประเทศที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่ เพราะการรับประกันนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขการรับประกันเช่นเดียวกัน

AXA แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ แผนประกันเดินทางที่ตอบโจทย์นักเดินทาง ด้วยการครอบคลุมความคุ้มครองไปถึงทรัพย์สิน และ ทริปการเที่ยวของเรา โดยให้ความคุ้มครองดังนี้

 • แผนประกันภัยที่หลากหลาย
 • ได้รับการรองรับจากสถานทูตในกลุ่มของวีซ่าเชงเก้น เพื่อให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • มีบริการ AXA Hotline เพียงโทร 02205488 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ไปจนถึงการเสียชีวิต
 • คุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินในการเดินทาง
 • คุ้มครองการยกเลิกไฟล์ทบินจากสายการบิน ตกเครื่อง หรือ การยกเลิกการเดินทาง

โดยจะทำการคุ้มครองทุกประเทศยกเว้น การเดินทางผ่าน เปลี่ยนเครื่อง หรือ การเดินทางภายใน ประเทศเหล่านี้

 • คิวบา
 • อิหร่าน
 • เกาหลีเหนือ
 • ซีเรีย
 • ยูเครน
 • เบลารุส
 • โซมาเลีย
 • ซูดาน
 • ซูดานใต้
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • ซิมบับเว
 • เนปาล เฉพาะพื้นที่ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป

โดยใครที่กำลังต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศก็สามารถเลือกซื้อแผนประกันการเดินทางได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือ รายปี ตามที่ต้องการอีกทั้งยังสามารถเช็คค่าเบี้ยประกัน และดูแผนความคุ้มครองผ่านเว็บไซต์ axa.co.th ที่มีให้เราได้เลือกสมัครแผนประกันเดินทาง ได้ตามที่ต้องการอีกทั้งยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนประกันเดินทางให้เราได้อ่านก่อนซื้อกรมธรรม์อีกด้วย รวมถึงข้อยกเว้นที่ทางแอกซ่าประกันภัยไม่คุ้มครอง

READ MORE :