ตั้งครรภ์ ขึ้นเครื่องบินได้ไหม? เหล่าคุณแม่ควรอ่านก่อนเดินทาง

ads

ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน แต่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ จะขึ้นเครื่องบินได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ

จะทำอย่างไรดี? ต้องเดินทางแต่เพิ่งรู้ว่าตั้งครรภ์ หรือมีธุระต้องเดินทางไปทำขณะตั้งครรภ์อยู่ ช่วงนี้หากมีคุณแม่ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน คงจะสงสัยกันว่าตัวเองจะขึ้นเครื่องบินได้ไหม และต้องกำลังกังวลอยู่ ดังนั้นวันนี้เราจึงค้นหาข้อมูลของแต่ละสายการบินทั้ง 5 สายการบินยอดนิยม ที่คุณแม่อาจจะใช้บริการ ซึ่งจะมาบอกถึงกฏการขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารมีครรภ์ คุณแม่ที่กำลังเดินทางมาอ่านบทความนี้กันแล้วจะได้คำตอบแน่นอน จะมีอะไรบ้าง มาอ่านกันเลย

1 Air Asia

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย จะต้องแจ้งให้ทางสายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อจองตั๋วเครื่องบินและที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ซึ่งมีเงื่อนไขในการเดินทาง ดังนี้

 • อายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ และมีการลงนามในเอกสารเมื่อไปเช็คอิน เพื่อรับรู้ถึงขอบเขตในการรับผิดชอบของสายการบินแอร์เอเชีย
 • อายุครรภ์ช่วง 28 สัปดาห์ถึง 34 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่อนุญาตให้เดินทางได้ พร้อมยืนยันจำนวนอายุครรภ์และมีวันที่กำกับไว้ไม่เกิน 30 วันก่อนการเดินทาง และลงนามในเอกสารก่อนเช็คอิน
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 35 สัปดาห์ขึ้นไป สายการบินแอร์เอเชียไม่อนุญาตให้โดยสารด้วยเครื่องบิน

2 Nok Air

มาต่อกันที่สายการบินนกแอร์ จะต้องแจ้งให้ทราบถึงอายุครรภ์ ขณะที่คุณแม่กำลังทำการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับเงื่อนไขในการขึ้นเครื่องบิน มีดังนี้

 • อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ถึง 36 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าสามารถเดินทางได้ และไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
 • สำหรับอายุครรภ์แฝด ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ถึง 32 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าสามารถเดินทางได้ ลงวันที่ไม่เกิน 7 วันก่อนเดินทาง
 • อายุครรภ์เดี่ยว มากกว่า 36 สัปดาห์ และอายุครรภ์แฝดมากกว่า 32 สัปดาห์ สายการบินนกแอร์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน

3 Thai Airways

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน และใช้บริการการบินไทย มีเงื่อนไขดังนี้

 • อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุอายุครรภ์ กำหนดการคลอด และวันที่ก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน โดยแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นเครื่อง
 • อายุครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์และเที่ยวบินน้อยกว่า 4 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้
 • อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ การบินไทยไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่มีครรภ์ขึ้นเครื่อง ดังนี้ ตั้งครรภ์เด็กแฝด, ตั้งครรภ์โดยมีประวัติเคยแท้งบุตร หากไม่ได้รับอนุญาตจากสูตินารีแพทย์, มีภาวะโลหิตจาง, มีความผิดปกติทางระบบร่างกายเรื้อรัง ต้องรักษาเป็นประจำ, มดลูกต่ำกว่าปกติ, ตั้งครรภ์ผิดปกติ, มีความเสี่ยงในการแท้ง, ไข่ปฏิสนธิเกิน 2 ตัว และเป็นโรคโลหิตเป็นพิษ ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน

4 Thai Lion Air

ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นอีกสายการบินหนึ่งที่มีผู้คนนิยมใช้บริการ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน จะต้องแจ้งอายุครรภ์เมื่อทำการจองตั๋ว และเพื่อความปลอดภัยทางสายการบินมีเงื่อนไขดังนี้

 • อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองการแพทย์ แต่ต้องลงนามรับรู้ถึงขอบเขตความรับผิดชอบ
 • อายุครรภ์ช่วง 28 สัปดาห์ถึง 35 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าสามารถเดินทางได้ และระบุวันที่ไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง พร้อมลงนามยินยอมความรับผิดชอบของสายการบิน
 • อายุครรภ์มากว่า 35 สัปดาห์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

5 Bangkok Airways

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารมีครรภ์ที่ใช้บริการของสายการบิน ดังนี้

 • อายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ ไม่ต้องใช้เอกสารและใบรับรองแพทย์ สามารถเดินทางได้
 • อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ถึง 32 สัปดาห์ จะต้องมีเอกสารแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ แต่ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 33 สัปดาห์ขึ้นไป จะต้องมีแบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์และต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ในช่วง 4 สัปดาห์สุดท้ายถึงกำหนดคลอด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

เป็นยังไงบ้างคะ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์คงพอจะทราบคำตอบว่าจะขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งจะได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของคุณแม่ โดยแนะนำว่าก่อนที่จะเดินทาง คุณแม่ควรสอบถาม ปรึกษา และตรวจร่างกายกับแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ และแนะนำว่าการจองตั๋วเครื่องบิน คุณแม่ควรเลือกที่นั่งข้างทางเดิน เพราะมีพื้นที่กว้างและให้ความสะดวกสบายกับคุณแม่มากกว่าที่นั่งตำแหน่งอื่น

ก่อนการเดินทางทุกครั้ง คุณแม่และคนในครอบครัวที่จะเดินทางไปด้วย ควรทำประกันการเดินทาง เพื่อความอุ่นใจเพราะได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง และอื่น ๆ

Read more…