Home Insurance Travel ขอวีซ่าอเมริกา ต้องทำยังไงใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ขอวีซ่าอเมริกา ต้องทำยังไงใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ขอวีซ่า อเมริกา ต้องทำยังไงใช้เอกสารอะไรบ้าง?

อยากเดินทางไปอเมริกาต้องใช้อะไรบ้าง ขอวีซ่าอเมริกายังไง

สวัสดีค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ นั้นและดูจะเป็นที่นิยมอย่างมาก ในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะง่ายและสะดวกสบายไปหมดกับเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตที่จะทำให้คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ง่ายและรวมเร็วผ่านสมาร์ทโฟนเพียงแค่เครื่องเดียว ทั้งการซื้อตั๋วเครื่องบิน การเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบิน จองที่พักโรงแรม หรือ แม้แต่การทำกิจกรรมในต่างประเทศ

ซึ่งอเมริกาคือประเทศและดินแดนใฝ่ฝันของนักเดินทางหลายๆ คนที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต แต่ก็มักจะมีอุปสรรคให้เห็นจนหลาย ๆ คนกลัวการเดินทางไปอเมริกาก็คือ การขอวีซ่าอเมริกานั่นเอง! เพราะมีการเลื่องลือมาอย่างหลากหลายว่าวีซ่าอเมริกานั้นขอยาก ขั้นตอนเยอะ ผ่านยาก แต่ความจริงแล้วการขอวีซ่าอเมริกาไม่ได้ยากอย่างที่คิด มาดูกันว่าขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา และ เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

วีซ่าอเมริกามีกี่ประเภท

การเดินทางไปอเมริกานั้นจะมีการขอวีซ่าด้วยกันหลายประเภท เช่นเดียวกับการเดินทางไปประเทศอื่นๆคือ วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าการศึกษา และวีซ่าทำงาน และสำหรับคนไทยที่ต้องการไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจนั้นจะถูกจัดอยู่ในวีซ่าประเภทชั่วคราว ประเภท B โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

  • วีซ่า B-1 สำหรับการติดต่อธุรกิจ
  • วีซ่า B-2 สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน รวมไปถึงการรักษาทางการแพทย์

**วีซ่าทั้ง 2 แบบจะถูกออกร่วมเป็นวีซ่าเดียวกัน

♦ ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา (แบบออนไลน์)

1.เข้าสู่เว็บไซต์กรมการกงสุลสหรัฐอเมริกาที่ เว็บไซต์ https://ceac.state.gov/genniv โดยเริ่มกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเลือกสถานที่ยื่นคำรอง ในการขอวีซ่า (มีที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่) กรอกรหัสยืนยันที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอให้เรียบร้อยหลังจากนั้นระบบจะนำเข้าไปสู่การกรอกแบบฟอร์ม

2.จากนั้นระบบออนไลน์จะเปิดหมายเลขยืนยันแบบฟอร์มให้โดยอัตโนมัติ และใช้หมายเลขยืนยันนี้พร้อมกับคำถามต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของแบบฟอร์ม และระหว่างกรอกแบบฟอร์มอย่าลืมอ่านทำความเข้าใจคำถาม คำ ตอบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และที่สำคัญอย่าลืมตรวจทานทุกครั้งเพราะจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกเมื่อทำการยื่นแบบฟอร์ม

3.เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อมาคือการอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา ก่อนทำการยืนยันการส่งแบบฟอร์ม  และต้องปรับให้มีขนาดตรงตามที่กรมการกงสุลสหรัฐอเมริกากำหนดไว้

  • รูปถ่ายจะต้องมีสัดส่วนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 600 x 600 ถึง 1,200 x 1,200 พิกเซล
  • รูปถ่ายต้องเป็นรูปสีแบบ 24 บิตต่อพิกเซล ในโหมด sRGB
  • หากสแกนจากรูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว ต้องใช้ความละเอียด 300 พิกเซลต่อนิ้วขึ้นไป
  • ขนาดไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 240KB

4.เมื่ออัพโหลดรูปภาพหน้าตรงเสร็จ ระบบออนไลน์จะแสดงหน้าต่างให้ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อกดยืนยันแล้วจากนั้นเว็บไซต์จาเราเข้าสู่หน้า Confirmation เพื่อพิมพ์ใบยืนยันไปยื่นในวันสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมที่ให้เราไปชำระให้เรียบร้อยตามที่ทางกงสุลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนด

ขอวีซ่าอเมริกา

ซึ่งการขอวีซ่าอเมริกานั้น จะเน้นการสัมภาษณ์เป็นหลัก อีกทั้งการยื่นเอกสารในการขอวีซ่านั้นก็ต้องเตรียมไปให้เรียบร้อยทั้ง หนังสือเดินทาง เอกสารที่ต้องใช้ให้เพียงพอคือ ใบยืนยันแบบฟอร์มคำร้อง ใบนัดสัมภาษณ์ หนังสือเดินทาง รูปถ่ายหน้าตรงฉบับจริง ขนาด 2×2 นิ้ว และใบเสร็จค่าธรรมเนียม พร้อมหลักฐานอื่นๆ ประกอบเผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรียกดูเพิ่มเติมจากเอกสารที่มีอยู่ อาทิ หลักฐานแสดงรายได้ แผนการเดินทาง หนังสือรับรองการทำงาน ผลการศึกษา ประวัติอาชญากรรมหรือการถูกดำเนินคดี เป็นการประกอบการพิจารณาในแต่ละกรณีนั่นเอง และสามารถเลือกสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องมีความเตรียมพร้อมในส่วนของภาษาอังกฤษไปด้วย เนื่องจากอาจจะพบคำถามภาษาอังกฤษจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวต่างชาติได้เช่นเดียวกัน หากผ่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือเดินทางของเราและจะได้รับคืนพร้อมตราประทับวีซ่าผ่านช่องทาง EMS ภายใน 3-7 วันทำการ โดยอายุของวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูตนั่นเอง

 READ MORE : 

Exit mobile version