Home Insurance Travel กระเป๋าเดินทางหายที่สนามบิน ต้องทำอย่างไร เคลมประกันได้หรือไม่?

กระเป๋าเดินทางหายที่สนามบิน ต้องทำอย่างไร เคลมประกันได้หรือไม่?

กระเป๋าเดินทางหายที่สนามบิน ต้องทำอย่างไร เคลมประกันได้หรือไม่?

กระเป๋าเดินทางหายที่สนามบิน ใครรับผิดชอบบ้างสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไร

การเดินทางถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยนิยมเดินทางกันบ่อยขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาเรียนต่อ การดูงาน ธุรกิจ การประชุมต่างๆ ซึ่งในการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เองก็เปนเรื่องที่ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อสายการบินต่างๆ นั้นต่างเพิ่มเส้นทางการบินให้มีความครอบคลุมไปยังหลายๆ ประเทศทั่วโลก ที่เราจะสามารถเดินทางไปได้ โดยมีให้เลือกทั้งสายการบินของไทยหรือสายการบินหลักของประเทศนั้นๆ

สิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางนอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วก็คือ กระเป๋าเดินทาง ที่เราไว้ใส่สัมภาระในการเดินทางรวมถึงของใช้สำคัญ ของฝากต่างๆ ซึ่งในการจองตั๋วเครื่องบินนั้นจะมีปริมาณน้ำหนักกระเป๋าที่เราสามารถเลือกนำไปเดินทางได้ แต่หลายคนอาจเคยได้ยิน หรือ เคยเห็นข่าวว่ากระเป๋าเดินทางมักมีการสูญหายที่สนามบิน หรือ ได้รับความเสียหายจากการขนย้าย หรือ ขึ้นเครื่องมาควรทำอย่างไรดี วันนี้ Promotions.co.th มีคำตอบค่ะ

กระเป๋าเดินทางหายทำยังไงดี ต้องไปติดต่อที่ไหน?

เมื่อมั่นใจแล้วว่ากระเป๋าเดินทางของเรานั้นหายไปอย่างแน่นอน รอเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจน วนขึ้นกระเป๋าของเที่ยวบินใหม่แล้ว อย่างแรกคือให้เราตั้งสติให้ดี แล้วเดินไปยังเคาน์เตอร์ Lost Luggage Claim ของสายการบิน หรือ จุดที่เป็นบริษัทที่ดูแลกระเป๋า ซึ่งตามสนามบินจะมีบริการจุดเหล่านี้อยู่แล้วที่จะมีจุดที่ดูแลในส่วนของกระเป๋าโดยเฉพาะ โดยเราเองก็ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆของกระเป๋าเราให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น แท็กบาร์โค้ดที่คุณจะได้รับตอนเช็คอิน และ รูปกระเป๋า (ถ้าหากมี) โดยจุดนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเบื้องต้นให้ก่อน ว่าตอนนี้กระเป๋าของเราอยู่ที่ใดบ้าง ซึ่งมาจาก 2 สาเหตุหลักๆดังนี้

→ Delayed

อาจเกิดขึ้นจากกระเป๋าเดินทางนั้นไม่ได้มาในเที่ยวบินเดียวกับเรา แต่สามารถได้รับการยืนยันจากสายการบินได้ว่าตอนนี้กระเป๋าเดินทางของเราอยู่ไหน ซึ่งอาจจะกำลังมาทีหลังเที่ยวบินของเราก็เกิดขึ้นได้ เหตุการณ์เช่นนี้มักจะเกิดกับเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆ หรือ มีการแวะเปลี่ยนเครื่องรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณเช่นนี้มีโอกาสสูงที่จะได้รับกระเป๋าเดินทางคืนอย่างแน่นอน

→ Missing

คือการตามหากระเป่าของเราไม่เจอ และไม่รู้ว่ากระเป๋าของเราอยู่ที่ไหน เหตุการณ์เช่นนี้มักเจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายการบินถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆก็ตาม แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหากทางสายการบินตรวจสอบแล้วว่าเป็นกระเป๋าที่ถูกลำเลียงมาพร้อมกันกับเราแน่นอน และได้มีการนำขึ้นสายพานเรียบร้อย แปลว่าอาจมีมือดีมาฉกกระเป๋าเดินทางของเราไปอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องไปแจ้งความ

การเรียกร้องค่าเสียหายจากสายการบินเมื่อกระเป๋าเดินทางหาย

หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทของเรา แต่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบิน เราสามารถเรียกร้อง และ ได้รับการชดเชยจากทางสายการบินที่เราใช้บริการ

→ หากได้รับกระเป๋าล่าช้า

เมื่อกระเป๋าเดินทางของเราถูกเช็คอินและนำเข้าระบบอย่างถูกต้องแล้ว และมีการยืนยันได้ โดยตรวจสอบจากสายการบินว่ากระเป๋าเดินทางมากับเที่ยวบินใด และจะมาถึงจุดที่เราอยู่เมื่อไหร่ ก็จะมีอัตราการชดเชยของสายการบินที่แตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาที่ล่าช้า ที่เหมาะสม โดยสายการบินจะทำการส่งกระเป๋าของเรานั้นตามไปยังที่พัก แบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องกรอกเอกสารให้สายการบินให้ครบเกี่ยวกับสถานที่พัก เช่นโรงแรมอะไร อยู่จุดไหนให้เข้าใจตรงกัน

→ กรณีที่สูญหาย

สายการบินจะมีการพยายามหาของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันมาทดแทน หรือ จ่ายเป็นเงิน ซึ่งนโยบายเหล่านั้นก็มีข้อจำกัดของการชดเชยสูงสุดเช่นเดียวกันว่าไม่เกินเท่าไหร่ของความเสียหาย โดยตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สนามบิน ซึ่งโอกาสที่จะตามหากระเป๋าของเราไม่เจอเมื่อเช็คอินกับสายการบินนั้นถึงจะมีน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน

หากซื้อประกันเดินทางไปด้วยคุ้มครองอะไรได้บ้าง?

  • หากความคุ้มครองของคุณมีการดูแลในส่วนของเรื่องกระเป๋าเดินทางสูญหายนั้น กรมธรรม์ส่วนใหญ่จะคุ้มครองในกรณีของกระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือ สูญหาย แยกความคุ้มครองได้ดังนี้
  • หากกระเป๋าเดินทางของเรามาถึงล่าช้าเนื่องจากความผิดพลาดของสายการบิน เป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมง ตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยสําหรับทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่องของความล่าช้า ทั้งนี้ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ในกรณีของกระเป๋าเดินทางสูญหาย ต้องมีเอกสารการยืนยันจากทางสายการบินอย่างเป็นทางการว่ากระเป๋าเดินทางของคุณได้มีการ “สูญหาย” โดยในเอกสารนั้นจะมีการระบุอีกด้วยว่าทางสายการบินได้ชดเชยความเสียหายให้คุณไปเท่าไกหร่แล้วบ้างจากนั้นบริษัทประกันจะเป็นคนรับผิดชอบตรงส่วนนี้ก่อนเอง โดยควรมีหลักฐานเพิ่มเติมในการพิสูจน์ให้แก่บริษัทประกันด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เสมอการเตรียมความพร้อมให้ตัวคุณเองในทุกๆการเดินทางจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นตัวอุดรอยต่อความผิดพลาดของทางสายการบินที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นการถูกยกเลิกเที่ยวบิน หรือ ไฟล์ทบินดีเลย์ นอกจากนี้ยังคุ้มครองส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วยคือการเจ็บป่วย หรือ ได้รับอุบัติเหตุ จากการท่องเที่ยว และอื่นๆตามความคุ้มครองกรมธรรม์ ดังนั้นประกันเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆการเดินทางของคุณนะคะ

 READ MORE :

Exit mobile version