ออกรถวันไหนดี 2565 เสริมดวงชะตา ชีวิตปังตลอดปี

ฤกษ์ออกรถประจำปี 2565 เสริมโชคครบทุกด้าน

ปฎิเสธไม่ได้ว่าสำหรับคนไทยแล้วเรื่องของความเชื่อ ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลเสริมดวงมีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ทำบุญบ้าน ฤกษ์เปิดกิจการ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์บวช ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ฤกษ์ออกรถ ซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าฤกษ์ดีเหมาะกับการออกรถจะช่วยเสริมดวงด้านต่าง ๆ คุ้มครองผู้ขับขี่ให้ปลอดภัย การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตรุ่งเรือง สำหรับวันนี้ทีมงานโปรโมชั่นส์มีฤกษ์ดีสำหรับออกประจำปี 2565 มาฝาก มาดูกันหน่อยว่าปีเสือนี้ ออกรถวันไหนดี 2565 เสริมดวง ชีวิตปังตลอดปี

ฤกษ์ออกรถเสริมดวงประจำวันเกิด

คนเกิดวันจันทร์
ฤกษ์มงคล : วันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์
ควรงด : วันอาทิตย์

คนเกิดวันอังคาร
ฤกษ์มงคล : วันศุกร์ วันอังคาร วันพฤหสบดี และวันเสาร์
ควรงด : วันจันทร์

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
ฤกษ์มงคล : วันศุกร์ วันจันทร์
ควรงด : วันอังคาร

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
ฤกษ์มงคล : วันจันทร์ และวันศุกร์
ควรงด : วันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี
ฤกษ์มงคล : วันจันทร์ และวันศุกร์
ควรงด : วันเสาร์

คนเกิดวันศุกร์
ฤกษ์มงคล : วันจันทร์ วันศุกร์ วันอาทิตย์ และวันอังคาร
ควรงด : วันพุธ

คนเกิดวันเสาร์
ฤกษ์มงคล : วันจันทร์
ควรงด : วันพุธ

คนเกิดวันอาทิตย์
ฤกษ์มงคล : วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ควรงด : วันศุกร์


ออกรถวันไหนดี 2565
ฤกษ์ออกรถเสริมดวง ประจำปี 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนมกราคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนมีนาคม 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนเมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนพฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนมิถุนายน 2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนกรกฎาคม 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565
วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนสิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนกันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ฤกษ์ดีสำหรับออกรถ เดือนธันวาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565

และทั้งหมดนี้ก็คือฤกษ์มงคลสำหรับออกรถประจำปีเสือ ได้ทราบกันไปแล้วว่าออกรถวันไหนดี 2565 เสริมดวง ชีวิตปังตลอดปี สำหรับท่านใดที่ตั้งออกรถใหม่สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก Carsome มา ณ โอกาสนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม

Previous articleหนุ่มๆมีหนาว ติดโควิดน้องชายเล็กลงจริงหรือไม่ วันนี้มีคำตอบ
Next articleจับตาดู “เบญจโลกวิเชียร” ยาสมุนไพรไทย ต้านโควิดได้จริงหรือ