ขั้นตอนเสียภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2564 ทำยังไง

ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ มีขั้นตอนยังไงบ้าง

การเป็นเจ้าของรถสักคันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายตามมามากมายนอกจากต้องไปสอบใบขับขี่ ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) รวมถึงทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแล้ว เจ้าของรถทุกคนต้องต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ด้วยเช่นกัน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายบังคับที่ต้องทำทุกปีห้ามขาดต่อเด็ดขาดเพราะจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหากว่าคุณนำรถไปใช้งาน และหากคุณขาดต่อภาษีติดต่อกันนาน 3 ปีจะถูกระงับการใช้ทะเบียนซึ่งจะสร้างปัญหาตามมามากมาย

ปัจจุบันการต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ (ป้ายวงกลม) สามารถทำล่วงหน้าได้ไม่ต้องรอให้หมดอายุ โดยกฎหมายระบุว่าสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนครบกำหนด แต่หากล่าช้าเลยกำหนดจะถูกเบี้ยปรับเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 1% ต่อเดือนของภาษีที่จะต้องจ่าย

ทำไมต้องต่อภาษีรถยนต์

ต่อทะเบียนรถยนต์ออนไลน์
ความสำคัญของการต่อภาษีรถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคันมีความสำคัญมากถือเป็นการช่วยสนับสนุนหน่วยงานคมนาคมโดยตรง โดยเงินภาษีในส่วนนี้จะถูกนำไปปรับปรุงถนนหนทาง และการคมนาคมอื่น ๆ และที่สำคัญเป็นการซื้อความสบายใจ ใช้รถได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องคอยระแวงว่าอาจถูกเรียกตรวจเสียค่าปรับ

รถประเภทใดบ้างที่ต้องต่อภาษี

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
4. รถจักรยานยนต์ (รย.12)
5. รถแทรกเตอร์ (รย.13)
6. รถบดถนน (รย.14)
7. รถพ่วง (รย.16)

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริงหรือสำเนา
2. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
3. เอกสารการเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ กรณีที่
3.1 รถยนต์ที่มีอายุใช้งาน 7 ปีขึ้นไป
3.2 รถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งาน 5 ปีขึ้นไป
3.3 รถที่ติดตั้งแก๊สต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

ต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันเจ้าของรถสามารถเลือกต่อภาษีรถยนต์ของท่านได้หลายช่องทาง ได้แก่

  • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
  • ที่ทำการไปรษณีย์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)”
  • จุดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
  • ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ทางกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถยนต์ใช้บริการต่อภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยง และชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ โดยชำระภาษีออนไลน์ผ่านช่องทาง https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์
เข้าเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก เพื่อสมัครสมาชิก

1. เข้าเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th เพื่อสมัครสมาชิก
2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้คลิกชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต
3. กรอกข้อมูลรถยนต์ ประเภทรถยนต์ เลขที่ทะเบียน จากนั้นคลิกที่ “ยื่นชำระภาษี”
4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดก่อนเลือกชำระภาษี
5. เลือกชำระภาษีได้หลายช่องทาง เช่น ตัดผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มหรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
6. ต้องใช้เวลาราว 3-5 วันเพื่อรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
7. ในกรณีป้ายภาษีไม่มาเจ้าของรถสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

  • ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท
  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม VAT 7% ของค่าธรรมเนียม

การต่อภาษีรถยนต์ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถยนต์ทุกคันที่ต้องทำหากไม่อยากให้เกิดข้อพิพาทตามมาภายหลัง ซึ่งในปัจจุบันการต่อภาษีสะดวกและง่ายมากสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้หลายช่องทางซึ่งในสภาพการณ์ที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 อยู่ในขณะนี้การเลือกต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถต่อได้ล่วงหน้าอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม