ใบขับขี่หมดอายุ ช่วงโควิด ตำรวจเรียกตรวจ จะผิดกฎหมายหรือไม่?

การต่อใบขับขี่ช่วงการระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบันนี้ จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก DLT (Department of Land Transportation) กรมขนส่งทางบกแจ้งระงับการดำเนินการต่ออายุทั่วประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นั่นแปลว่า ไม่สามรรถต่อใบขับขี่ได้ ไม่ว่าจะที่ไหนในช่วงนี้

ขนส่งเปิดต่อใบขับขี่วันไหน? คำตอบ : ยังไม่มีกำหนด 

ยังไม่ต้องไปต่อใบขับขี่ในเดือน พฤษภาคม 2563 จนกว่า พรก ฉุกเฉินจะยกเลิก

จากข้อความของประกาศกรมขนส่งทางบกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กล่าวไว้ว่า

“โดยที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ยังมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีการกำหนดข้อห้ามการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ที่มี ผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลัษณะที่มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ สอดคล้องกับประกาศ….จึงมีมาตรการดังนี้”

ให้เลื่อนการผ่อนคลายการต่ออายุใบอนุญาตและดำเนินการด้วยใบอนุญาตขับรถ – นั่นหมายถึงว่า ยังไม่ต้องไปต่อใบขับขี่หากหมดอายุแล้ว

คำถามสำคัญคือ แล้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนจองคิวต่อใบขับขี่ที่ DLT Smart Queue หรือการจองผ่านเว็บไซต์ https//Gecc.dlt.go.th จะต้องทำอย่างไร? – คำตอบคือ จะสามารถได้รับคิวตามปกติ นั่นหมายถึงว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดให้ต่อใบขับขี่ได้ใหม่ คิวก็จะรันตามเดิมนั่นเอง

ถ้าใบขับขี่หมดอายุ โดนเจ้าพนักงานเรียกตรวจ จะโดนข้อหาหรือไม่?

DLT news on covid
ข่าวจากกรมขนส่งทางบก

สำหรับการที่ไม่มีใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัวผู้ขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ อาจโดนโทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน และปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท แต่หากใบขับขี่หมดอายุ อาจโดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นร่างกฎหมายใหม่ แต่ สำหรับการที่ใบขับขี่หมดอายุ ในช่วงนี้และไม่สามารถต่ออายุได้ ทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการผ่อนผันการบังคับใชักฎหมาย โดยจะยังสามารถใช้ขับรถได้ จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

นั่นแปลว่าไม่ต้องเสียค่าปรับเมื่อมีเจ้าพนักงานเรียกตรวจใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว และไม่สามารถต่อได้ในช่งนี้ โดยใบขับขี่ที่หมดอายุ ต้องไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา หากเกิน ทางเจ้าพนักงานอาจให้จ่ายค่าปรับได้เช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น ใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563  
เจ้าพนักงานเรียกตรวจ >> ไม่เสียค่าปรับ 
ข้อหาใบขับขี่หมดอายุ (แต่ถ้าเป็นข้อหาอื่นๆ ก็ต้องเป็นไปตามเจ้าพนักงาน)

แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 >> เจ้าพนักงานเรียกตรวจ >> อาจโดนข้อหา ใบขับขี่หมดอายุและอาจโดนปรับได้

ใบขับขี่หมดอายุ ประกันยังคงจ่ายค่าสินไหมมั้ย?

สำหรับการเอาประกันภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สำหรับในด้านของกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 64 ที่ระบุว่า ผู้ใดขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในปี 2561 ที่ผ่านมาด้านกรมการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างการบูรณาการกฎหมาย 2 แบบ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เข้าด้วยกันให้เป็นกฎหมายเดียว โดยมีการเสนอให้เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 50,000 บาท และผู้ที่ใช้รถยนต์ขับขี่ระหว่างที่ใบขับขี่หมดอายุ มีโทษจำคุก 3 เดือน อ่านต่อ

สำหรับการเคลมอุบัติเหตุหากใบขับขี่หมดอายุ ในกรณีปกติ จะต้องเป็นประกันชั้น 1 เท่านั้น แต่สถานการณ์ปัจจุบัน ทาขนส่งทางบกแจ้งว่ายังคงสามารถเคลมประกันได้ตามปกติ ไม่ว่าจะทำประกันชั้นไหนก็ตาม