ต่อภาษีรถยนต์ 2565 ทำได้ช่องทางไหนบ้าง?

คนมีรถยนต์ควรรู้ ก่อนถูกปรับ ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหน

สำหรับคนมีรถยนต์ สิ่งสำคัญที่เรียกได้ว่าต้องห้ามลืมทำเป็นประจำทุกปี คือ การต่อภาษีรถยนต์ เพราะหากต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า อาจทำให้ต้องจ่ายค่าปรับและถูกระงับทะเบียนรถยนต์ได้ ที่ผ่านมาตามปกติ ผู้ที่มีรถสามารถต่อภาษีได้ที่สำนักงานขนส่ง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงวิกฤติ ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางมาชำระภาษีได้ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดและอำนวยความสะดวก กรมการขนส่งจึงมีช่องทางต่อภาษีหลากหลายมากขึ้น สามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์ได้ด้วย โดยมีทั้งหมด 7 ช่องทางต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 2565 นี้

ต่อภาษีรถยนต์ คืออะไร ทำไมคนมีรถต้องทำ

ดังที่เกริ่นไปข้างต้นว่าการต่อภาษีรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนมีรถ แต่หลายคนโดยเฉพาะคนมีรถยนต์คันแรก อาจจะยังไม่เข้าใจว่าต่อภาษีรถยนต์คืออะไร ทำไมจึงต้องทำ ภาษีรถยนต์หรือเรียกกันว่า ต่อภาษีรถยนต์, ต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มีรถยนต์ต้องทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ภาครัฐนำไปปรับปรุงการคมนาคม โดยจะได้รับป้ายภาษีหรือป้ายวงกลม แสดงการเสียภาษีและต่อทะเบียนรถยนต์แล้ว ให้เจ้าของรถนำไปติดไว้ที่หน้ารถยนต์ หากต่อภาษีรถยนต์ล่าช้าจะต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน และหากต่อภาษีรถยนต์ล่าช้าติดต่อกัน 3 ปี จะถูกระงับทะเบียนรถยนต์ ทำให้ต้องขอทะเบียนใหม่และเสียภาษีย้อนหลัง ทั้งนี้การต่อภาษีรถยนต์มักจะทำพร้อมกับ พ.ร.บ. รถยนต์

ประเภทรถที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้

  • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
  • รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมทั้งรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบและผ่านการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จึงจะสามารถต่อภาษีรถออนไลน์ได้

7 ช่องทาง ต่อภาษีรถยนต์ ทำผ่านออนไลน์ได้

1 เว็บไซต์กรมการขนส่ง e-Service

ต่อทะเบียนรถยนต์ที่เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th ของกรมการขนส่ง

เข้าไปที่เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนสมาชิกใหม่ เลือกชำระภาษีรถประจำปี แล้วเลือกเมนูชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถและยื่นภาษี กรอกข้อมูลที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร เลือกวิธีชำระเงิน และกรมการขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมป้ายภาษี หลังจากนั้นสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึก ณ หน่วยงานทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ

2 บริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax

บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษี สำหรับผู้ที่มีรถยนต์อายุใช้การใช้งานเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์ เกิน 5 ปี สามารถชำระผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax ได้ที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำหลักฐานไปด้วย ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา, หลักฐานเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. ที่ยังไม่สิ้นอายุ และใบรับรองการตรวจสภาพรถ

3 แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

วิธีต่อภาษีรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สามารถทำได้โดยดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ทำการลงทะเบียนใช้งาน บันทึกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล ผู้ครอบครองรถ บันทึกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย แล้วเลือกรับป้ายภาษีทางไปรษณีย์หรือตู้ Kiosk และชำระเงินค่าภาษี รวมค่าไปรษณีย์ กรณีเลือกให้จัดส่ง

4 เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รับบริการต่อทะเบียนรถ

นำหลักฐานในการต่อภาษีรถยนต์ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาเล่มทะเบียนรถ ไปแจ้งกับพนักงานว่า “ต่อภาษีรถยนต์” ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven พร้อมยื่นเอกสาร ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าจัดส่งเอกสาร

5 แอปพลิเคชัน mPAY

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY

มีวิธีการต่อภาษีรถยนต์ดังนี้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ชำระภาษีรถ” ลงทะเบียนผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสาร เลือกประเภทรถที่ต้องการชำระภาษี กรอกรายละเอียดข้อมูลรถ แล้วเลือกประเภทการชำระภาษีพร้อม พ.ร.บ. หรือ เลือกชำระภาษีอย่างเดียว และเลือกจุดรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงรหัสชำระเงิน ระบบจะส่งข้อความ SMS ยืนยัน แล้วรอรับเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน

6 แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

ต่อภาษีรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

สำหรับผู้ที่ใช้งาน TrueMoney Wallet เริ่มต้นด้วยการเติมเงินเข้า Wallet แล้วเลือกเมนู Pay Bill เลือกจ่ายบิลกรมขนส่งทางบก กรอกรายละเอียดข้อมูลรถยนต์และข้อมูล พ.ร.บ. รวมทั้งข้อมูลผู้เสียภาษี ตรวจสอบยอดชำระค่าภาษีรถยนต์ กรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ สำหรับส่งเอกสาร แล้วจึงทำการชำระเงิน รอรับเอกสารภายใน 7 วัน

7 ที่ทำการไปรษณีย์

นำหลักฐานใช้ต่อภาษีรถยนต์ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. และใบรับรองการตรวจสภาพรถ ไปชำระค่าภาษีพร้อมค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ

ทราบว่าช่องทางต่อภาษีรถยนต์มีที่ไหนบ้างแล้ว อย่าลืมต่อภาษีรถยนต์ก่อนที่จะถูกปรับหรือขาดการชำระภาษี จนถูกระงับทะเบียนรถยนต์ หากไม่อยากวุ่นวาย เมื่อต้องขึ้นทะเบียนใหม่ และยังถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอีกด้วย รวมทั้งการทำประกันรถยนต์เพิ่ม ก็ช่วยคุ้มครองให้อุ่นใจในขณะขับขี่รถ

ขับรถสบายใจ รับความคุ้มครอง ทำประกันรถยนต์กับไดเร็ค เอเชีย

ทำประกันรถยนต์กับไดเร็ค เอเชีย เบี้ยราคาดี

ต่อภาษีรถยนต์เรียบร้อยแล้ว แม้ว่ามักจะต่อพร้อม พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันจะต้องทำตามกฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและชดเชยอุบัติเหตุ สำหรับชีวิตและร่างกาย แต่เพื่อขับรถอย่างสบายใจมากขึ้น ขอแนะนำให้เพิ่มความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่สามารถเลือกทำประกันที่ครอบคลุมทุกความคุ้มครองได้ ทั้งชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และตัวรถยนต์ ทั้งของเจ้าของรถ ผู้โดยสาร และคู่กรณี บุคคลภายนอก เช็คเบี้ยประกันได้เลยที่ ไดเร็ค เอเชีย (Direct Asia) การันตีราคาดีที่สุด ผ่อนสบาย 0% เมื่อซื้อผ่านทาง Call Center ให้การแนะนำซ่อมศูนย์หรือซ่อมอู่ในเครือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง *โปรโมชั่นเป็นไปตามเงื่อนไข

READ MORE>>>

Previous articleยืดเวลาผ่อนผันใบขับขี่หมดอายุช่วงโควิด ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. นี้
Next articleเช็กเลย! เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดคนท้อง วันไหน สถานที่ใด