ads

7 วันอันตรายสงกรานต์ 62 เริ่มต้น 11-17 เม.ษ. นี้

เข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวอย่าง “เทศกาลสงกรานต์” กันแล้ว หลายคนคนเตรียมวางแพลนหาสถานที่ท่องเที่ยว และ การกลับภูมิลำเนากันบ้างแล้ว แต่อีกสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจนั่นก็คือ 7 วันอัตรายในช่วงสงกรานต์ ที่กำลังจะมาขึ้นเนื่องจากในช่วงเทศกาลที่ผ่านๆ มีสติยอดอุบัติเหตุและยอดผู้เสียชีวิต ทั้งเพิ่มขึ้น และ ลดลงในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ช่วยกันป้องกันและหาแนวทางแก้ใช้ เนื่องจากในช่วงเทศกาลเช่นนี้จะมีผู้ออกมาใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่า และ อัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

7 วันอันตรายสงกรานต์

สำหรับในปี 2562 นี้ ก็ได้มีการจัด 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันและเช็คยอดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 อีกทั้งทางด้านคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 7 มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ปี 2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้หน่วยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ยึดพื้นเป็นตัวตั้ง ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ออก 7 มาตรการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

  1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและการดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
  2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
  3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
  4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
  5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
  6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
  7. มาตรการบริหารจัดการ

 โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พบว่าสถิติ 7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่า จำนวนยอดอุบัติเหตุทั้งหมด มีเพิ่มสูงขึ้น แต่สถิติผู้เสียชีวิต มีจำนวนทำลดต่ำลง แต่ยอดผู้บาดเจ็บกลับพุ่งสูงขึ้น นั่นเท่ากับว่าในปีที่ผ่านๆมา มียอดการเกิดอุบัติเหตุ และ ผู้บาดเจ็บสูงขึ้นแต่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นลดน้อยลง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติตุ คือ การเมาแล้วขับ ขับรถโดยประมาท ใช้ความเร็วเกินมาตรฐานกำหนด นั่นเอง คาดว่าในปี 2562 นี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันที่รัดกุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแผนรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในด้านของการจราจร อีกทั้งยังเน้นป้องกันการเกิดอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุอีกด้วย ทางด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีการสั่งให้ทุกหน่อยงานมีกานจัดทำแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่นั่นๆ รวมถึงการตั้งจุด ตรวจ จุดสกัด ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และจะมีการจัดกำลังออกดูการเล่นน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นเมืองในการเล่นน้ำอีกด้วย และอาจมีการกำหนดเวลาในการเล่นน้ำให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้เส้นทางในการสัญจร ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 62 พร้อมสั่งการให้ทุกพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องกับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน 10 ข้อหาหลัก ในช่วง 7 วันอันตรายอีกด้วย

ที่สำคัญในทุกๆ การเดินทางนั้น อย่าลืมเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมออกก่อนเดินทางไกล และ เช็คในส่วนของประกันรถยนต์ว่ายังไม่หมดประกัน อีกทั้งศึกษาเส้นทางการหลีกเลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาล และเคารพกฏจราจร และมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์นี้ด้วยนะคะ

 : READ MORE :