ads

ช่วงอายุของผู้ขับขี่ที่ใช้กำหนดเบี้ยประกันภัยแบ่งแบบไหน

สวัสดีค่ะ หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ตัวเราอย่างเช่น ประกันรถยนต์ ที่ปัจจุบันนี้ เราสามารถเลือกทำได้ง่ายๆ เนื่องจาก สถิติการใช้รถยนต์บนท้องถนน มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจของประกันรถยนต์มีการขยายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีคนที่ทำประกันรถยนต์หลายคนนั้นยังมีข้อสงสัย และ ข้อข้องใจ รวมสิ่งบางสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์อีกมาก

รวมไปถึง การกำหนดช่วงอายุของผู้ขับขี่ ตามตารางกำหนดเบี้ยประกันนั้นจะเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยของระยะเวลาในการเอาประกันภัยแบบเต็มปี ซึ่งจะมีการประกอบไปด้วยตารางอัตราเบี้ยประกันภัย 4 ตาราง คือ

♦ เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน

เป็นเบี้ยประกันที่กำหนดตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ ของรถยนต์ทั้ง 8 ประเภท (ตามที่คปภ. กำหนด) โดยแบ่งเป็นเบี้ยสำหรับ ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2 และ ประกันชั้น 3 โดยมีการกำหนดเบี้ยประกันเป็นแบบขั้นต่ำ และ ขั้นสูง เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยกำหนดค่าเบี้ยปประกันเกินมาตรฐานที่ คปภ. กำหนด

♦ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย

เบี้ยประกันที่เป็นตัวการในการคำนวณค่าเบี้ยประกัน โดยดูจากความเสี่ยงภัยแต่ละแบบ เพื่อให้เหมาะสมต่อรถแต่ละประเภทว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงไหน เช่น รถส่วนบุคคล รถใช้เพื่อการพาณิชย์ รถรับจ้างสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี

 • ลักษณะการใช้รถยนต์
 • ขนาดของรถยนต์
 • อายุผู้ขับขี่
 • กลุ่มรถยนต์
 • อายุรถยนต์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม

♦ อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเพิ่มจำนวนเงินต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่เกิดกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดพื้นฐาน

♦ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย

เบี้ยประกันภัย เพิ่มตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล การประกันตัวผู้ขับขี่

สำหรับอายุผู้ขับขี่ที่ถูกกำหนดไว้ในอัตราค่าเบี้ยประกันนั้น จะถูกแบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่

 • อายุ 18 – 24 ปี
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • อายุ 36 – 50 ปี
 • อายุเกิน 50 ปี

โดยในส่วนของประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่นั้นสามารถ ระบุได้ไม่เกิด 2 คน โดยนับจากอายุผู้เอาประกันภัย เนื่องจากดูความเสี่ยงและอัตราเบี้ยประกัน โดยรถยนต์ที่สามารถระบุได้ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวที่นอกจากระบุชื่อคนขับแล้วนั้น ยังสามารถนำส่วนนี้ไปลดค่าเบี้ยประกันได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับคนที่ขับรถยนต์ เพียงแค่ 1 คนหรือ 2 คน หรือ ในบ้านมีคุณเป็นคนขับรถเป็นคนเดียว หรือ อาจจะเป็นคุณเองกับคุณพ่อ หรือ คุณแม่ก็ได้

สำหรับใครมีข้อสงสัยในส่วนของเรื่องค่าเบี้ยประกันที่ว่าการคิดคำนวณค่าเบี้ยประกันนั้น ทีนี้ก็คงพอไขข้อข้องใจกันได้บ้างแล้วว่าค่าเบี้ยประกันที่แท้จริงนั้นไม่ได้คำนวณ เพียงแค่ตัวรถยนต์ จำนวนปี หรือรุ่นรถยนต์เท่านั้น แต่ยังมีการคำนวณความเสี่ยงต่างๆท่าอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย และที่สำคัญราคาค่าเบี้ยประกันรถยนต์ทุกประเภท มีมาตรฐานการกำหนดราคาสูงสุดและต่ำสุดของทาง คปภ. เพื่อไม่ให้บริษัทประกันภัยเอาเปรียบผู้เอาประกันอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

READ MORE :