รวม TOP 5 บริษัทประกันภัย ที่ได้รับความนิยม

บริษัทประกันจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย และ บริษัทประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยมีมากมายหลายบริษัทกว่า 60 บริษัท ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันวินาศภัย โดยส่วนใหญ่จะมีทั้ง ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย เป็นต้น แต่ที่ดูจะเป็นที่นิยมมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้น ประกันรถยนต์ และประกันเดินทาง เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้รถยนต์ และ การเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ก็มีการพัฒนาระบบ ต่างๆ ภายในบริษัทให้ทันสมัยและตอบโจทย์ ผู้เอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่น หรือ  ช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่ทำให้ติดต่อกับบริษัทประกันภัยได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น หลายคนที่กำลังตัดสินใจทำประกันนั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้องเช็คในส่วนของบริษัทประกันภัยก่อนเป็นอันดับแรกว่า ให้ความคุ้มครองดีไหม เคลมง่ายหรือไม่ บริการหลังการขาย หรือ การให้คำปรึกษาเป็นอย่างไร ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้บริษัทไหนกัน

วันนี้ Promotions.co.th จึงได้รวบรวม Top 5 บริษัทประกันภัยไหนบ้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2563

1วิริยะประกันภัย

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัทอาเซียพาณิชยการ จำกัด” ด้วยทุน จดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้น ในปี 2490 ต่อมาได้มีการขยายเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของตลาดประกันภัยทั้งประกันรถยนต์ และได้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งยังครองอันดับหนึ่งของประกันรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี 2555 อีกทั้งในปัจจุบันยังเรียกได้ว่า วิริยะประกันภัยถือเป็น บริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี

2เอ็มเอสไอจี (MSIG)

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปีใน ปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมามากกว่า 120 ปี อีกทั้งมีการเติบโตของบริษัทแบบก้าวกระโดดอีกด้วย และที่โด่งดังในส่วนของความคุ้มครองสำหรับ MSIG ก็คือ ประกันเดินทาง และประกันรถยนต์นั่นเอง

3ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแปรสภาพเป็น “มหาชน” ในปี 2538 และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของโลกที่รับประกันภัย ” ไข้หวัดนก” ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในขณะนั้น อีกทั้งยังได้รับการยอมรับและมีผู้คนเลือกเอาประกันภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นบริษัทประกันภัยเจ้าแรกๆ ที่มีบริการมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งประกันที่ได้รับความนิยมคือประกันรถยต์

4เมืองไทยประกันภัย

บริษัทที่หากไม่รู้จักไม่ได้เมื่อพูดถึงบริษัทประกันภัย ถูกก่อตั้งในปี 2475 อีกทั้งยังเป็นบริษัทประกันที่รวม ระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง การเสริมจุดเด่นของบริษัทประกันภัยให้สามารถรองรับความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้อย่างครอบคลุม และยังครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

5 สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินของธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และในปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสินทรัพย์ประกันภัย คือ บริษัทฯกลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งยังมีหลายคนให้ความเห็นว่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจในเรื่องของการเคลมมากๆ และประกันที่โดดเด่นก็คือประกันรถยนต์

ซึ่งสถิติเหล่านี้มาจากสถิติรายรับของคปภ. ที่จะมาแจ้งว่าบริษัทประกันภัยบริษัทใดมีรายรับมากเท่าไหร่ในแต่ละ ซึ่งหากยิ่งมีรายรับเยอะแสดงว่ามีผู้ไว้วางใจเลือกทำประกันภัยกับบริษัทนั้น ๆ เป็นจำนวน ซึ่งสำหรับการเลือกทำประกันนอกจากจะเลือกจากบริษัทประกันแล้วควรเลือกจากความคุ้มครองที่จะได้รับ และเบี้ยประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณที่สุดนะคะ

 READ MORE :