ads

ศึกษาข้อมูลการจราจรเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฉุกเฉิน!

“ไฟฉุกเฉิน” ถือเป็นสัญญาณไฟที่รถยนต์ทุกคันต้องมี ซึ่งมีหลายคนที่ใช้ไฟฉุกเฉิดแบบผิดๆ ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายจราจรแล้ว ยังอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมาในภายหลังอีกด้วย หรือมีอันตรายถึงชีวิต

เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณะเอง รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ควรศึกษาข้อมูลการจราจรเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฉุกเฉิน ว่าสามารถใช้ได้ และไม่ได้ ในช่วงเวลาใดบ้าง

◊ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับไฟฉุกเฉิน 

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นสัญญาณไฟที่ใช้ได้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น โดยตามพ.ร.บ.จราจร มาตรา 9 และกฎกระทรวงข้อ 11 กำหนดให้ใช้ไฟฉุกเฉินเฉพาะกรณีทีรถจอดเสียอยู่กับที่เท่านั้น!

◊ สถานการณ์ที่ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาด! 

⇒ ฝนตกหนัก

การเปิดไฟฉุกเฉินในช่วงที่ฝนตกหนัง ถือเป็นพฤติกรรที่ทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เนื่องจากสัญญาณไฟฉุกเฉินจะรบกวนสายตาของผู้อื่น ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ สำหรับในกรณีที่ฝนตกหนัก และมีอุปสรรคต่อการมองเห็นเส้นทาง ควรลดความเร็วในขณะขับรถ รวมถึงปิดไฟหน้า และไม่ควรเปิดไฟสูง เพราะทำให้รบกวนสายตาของคนขับรถท่านอื่น ที่สำคัญควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหัน นอกจากนี้ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางโดยไม่จำเป็น

⇒ เปิดไฟฉุกเฉินข้ามสี่แยก

การเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อข้ามสี่แยก ถือเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเป็นอันขาด เพราะรถยนต์คันอื่นที่อยู่ฝั่งซ้ายและขวา อาจเข้าใจว่าเป็นการเปิดไฟเลี้ยว จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาในภายหลัง ดังนั้นหากต้องเกิดข้ามสี่แยก ให้หยุดรถก่อนถึงแยก จากนั้นมองซ้าย-ขวา ว่ามีรถคันอื่นหรือไม่ แล้วค่อยออกตัวโดยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยว

⇒ จอดรถเปิดไฟฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุจำเป็น 

การจอดรถแช่ไว้เป็นเวลานาร อีกทั้งยังเปิดไฟฉุกเฉิน ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถเสีย และทำให้การจราจรติดขัด

⇒ ใช้ไฟฉุกเฉินอย่างไรไม่ผิดกฎหมายจราจร

ตามพรบ. จราจร มาตรา 9 และกฏหมาย ข้อ 11 กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ไฟฉุกเฉินสามารถใช้ได้ก้ต่อเมื่อ มีเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์ อาทิ รถเสีย เครื่องยนต์เกิดการขัดข้องเท่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรขับรถ ด้วยความไม่ประมาท รวมถึงเคารพกฎจราจรอย่างเคร่างคัด เพราะหากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นสิ่งที่เกิดได้ตลอดเวลา โดยนอกจากตัวผู้ขับรถจะได้รับบาดเจ็บแล้ว อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นได้รับอุบัติเหตุเช่นกัน สำหรับใครที่ต้องใช้รถเป็นประจำ แนะนำให้ทำประกันภัยชั้น 1 โดยพร้อมให้การคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งตัวผู้เอาประกันรวมถึงคู่กรณี ซึ่งที่ TQM มีประกันภัยรถยนต์จากหลากบริษัทประกันภัยที่มาพร้อมข้มเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์สำหรับมนุษย์เงินเดือน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

♦ คลิกอ่านบทความน่าสนใจเพื่มเติม 

⇒ ประกันรถยนต์ชั้น 1 เมืองไทยประกันภัย

⇒ ประกันรถยนต์ผ่อนสบาย สำหรับมนุษย์เงินเดือน

⇒ ฝนตกถนนลื่น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิต!

⇒ ในอนาคต ประกันรถยนต์อาจไม่จ่ายค่าสินไหม หากขับช่วงฝนตก

⇒ อัพเดท! แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ “อาคเนย์ประกันภัย” ทำอย่างไร? ระบุอะไรบ้าง?

⇒ ทำไมควรทำประกันภัยรถยนต์?