ads

ทุกคนที่มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ หากต่อภาษีเอง ซื้อประกันรถเอง ทุกปี ก็จะรู้จัก พ.ร.บ. ซึ่งมันก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่ง ตัวนี้เป็นเสมือนประกันอุบัติเหตุ ภาคบังคับที่ผู้มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ ทุกคัน ต้องทำ และหากไม่ทำก็จะมีความผิดตามกฎหมาย และ หากเจ้าหน้าที่ตรวจเจอ ก็จะต้องเสียค่าปรับหลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียว ซึ่งในปีนี้ เจ้าของรถ และ มอเตอร์ไซค์ ทุกคัน อาจต้องเจอกับ ราคา พ.ร.บ. ที่ อาจ ขยับตัวสูงขึ้น เหตุจากการเพิ่มความคุ้มครอง

เหตุผลที่ต้องเพิ่มความคุ้มครอง

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บอกให้เรารู้ว่า ทาง คปภ. อาจมีการยื่นให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยรถ ฉบับใหม่ ล่าสุด ที่ต้องการให้เพิ่มความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ให้มากขึ้น ด้วย สาเหตุ 3 ประการหลักๆ ดังนี้

 1. เจ้าของรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ซื้อ พ.ร.บ. กัน แต่ มันคือการประกันรถ แต่คุ้มครองคนเท่านั้น
 2. การคุ้มครองรถ  จาก พ.ร.บ. แต่ไม่ได้ครอบคลุม ทรัพย์สิน
 3. การไปใช้รถในต่างประเทศ จะรักษาแต่ร่างกาย ชดเชยเสียชีวิต หรือ พิการ แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน

จากแหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผ่านมาที่ พ.ร.บ. มีการคุ้มครองตัวคนบาดเจ็บ เสียชีวิต แต่ไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการ ทางภาครัฐ ทำให้ ได้รับผลกระทบ


มาดูกันก่อนว่า ปัจจุบัน พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง?

กรณีพิสูจน์ถูก-ผิด และเป็นฝ่ายถูก

 • บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • ทุพพลภาพถาวร : 300,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 ข้าง : 250,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 ข้าง 2 กรณีขึ้นไป : 300,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 2 ข้าง : 300,000 บาท/คน
 • นิ้วขาด 200,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะอื่น 250,000 บาท/คน

กรณีรอการพิสูจน์ถูก-ผิด

 • บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • บาดเจ็บ ต่อมาทุพพลภาพ หรือตาย : ค่าเสียหายรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 • ทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะ(อัมพาต, สมองตาย) : 35,000 บาท/คน
 • ตาย : ค่าปลงศพ, จัดการศพ 35,000 บาท/คน
 • ค่าชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน) : วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน

ทั้งนี้ผู้ประสบภัยต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหายหรือติดต่อ สายด่วน 1186

อ่านต่อ : สิ่งที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่มีการคุ้มครอง ทรัพย์สินของคู่กรณี หรือ ของทางรัฐ เลยแม้แต่บาทเดียว


ปัจจุบัน พ.ร.บ. มีราคาเท่าไหร่กัน?

ลำดับ ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์ การใช้รถยนต์
รหัส ส่วนบุคคล
(บาท/ปี)
รหัส รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ
(บาท/ปี)
       
1. รถจักรยานยนต์ 1.30   2.30  3.30  
  1.1 ไม่เกิน 75 ซี.ซี.   150   150
  1.2  เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี.   300   350
  1.3 เกิน 125 ซี.ซี. ไม่เกิน 150 ซี.ซี.   400   400
  1.4 เกิน 150 ซี.ซี.   600   600
2. รถสามล้อเครื่อง 1.70   2.70  3.70  
  2.1 ในเขต กทม.   720   1,440
  2.2 นอกเขต กทม.   400   400
3. รถสกายแลป 1.71 400 2.71  3.71 400
4. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 600 2.10  3.10 1,900
5. รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง 1.20   2.20  3.20  
  5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง   1,100   2,320
  5.2 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง   2,050   3,480
  5.3 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง   3,200   6,660
  5.4 เกิน 40 ที่นั่ง   3,740   7,520
  รถยนต์โดยสารหมวด 4        
  (วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)        
  5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง     1,580
  5.6 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง     2,260
  5.7 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง     3,810
  5.8 เกิน 40 ที่นั่ง     4,630
6. รถยนต์บรรทุก 1.40   2.40  3.40  
  6.1 น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน   900   1,760
  6.2 น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน   1,220   1,830
  6.3 น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน   1,310   1,980
  6.4 น้ำหนัก เกิน 12 ตัน   1,700   2,530
7. รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด 1.42   2.42  3.42  
  ขนานน้ำหนักรวม        
  7.1 ไม่เกิน 12 ตัน   1,680   1,980
  7.2 เกิน 12 ตัน   2,320   3,060
8. หัวรถลากจูง 1.50 2,370 2.50  3.50 3,160
9. รถพ่วง 1.60 600 2.60  3.60   600
10. รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์) 4.01   1,530  
11. รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร 4.06        90  
12. รถยนต์ประเภทอื่นๆ 4.07      770  

 

2.รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ลำดับ ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์ การใช้รถยนต์
รหัส ส่วนบุคคล
(บาท/ปี)
รหัส รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ
(บาท/ปี)
       
1. รถจักรยานยนต์ 1.30E 300 2.30E  3.30E 350
2. รถสามล้อ 1.70E 500 2.70E  3.70E 1,440
3. รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10E 600 2.10E  3.20E 1,900

ข้อมูลจาก คปภ

อ่านต่อ : ต่อ พ.ร.บ. 7-11 ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ?

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ราคาของ พ.ร.บ. จะอยู่ตั้งแต่ 150 บาทไปจนถึง 3,000+ บาทเลยทีเดียว

ยังไม่ได้ขึ้นราคา พ.ร.บ. ซะทีเดียว สนช อยากให้เท่าเดิม 

จริงๆแล้ว ทางคปภ เอง ก็ไม่ได้มีความประสงค์ให้ขึ้นราคา และ ทาง สนช ก็ยังอยากให้ตรึงราคาไว้ที่เท่าเดิม เนื่องจากปัจจุบัน แม้ราคาของ พ.ร.บ. ไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังซื้อกันไม่ครบทุกคัน นั่นแปลว่าหากมีการเพิ่มราคา ก็อาจทำให้คนซื้อน้อยลงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน

วิเคราะห์ การเพิ่มความคุ้มครอง แต่ เบี้ยประกันเท่าเดิม ไม่มีในโลก

ไม่ว่าจะซื้อประกันไหนๆ บนโลกไปนี้ หากมีการเพิ่มทุนประกัน เพิ่มความคุ้มครอง เช่นการเพิ่มค่าห้อง เพิ่มเงินชดเชย เบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นตามทั้งนั้น ดังนั้น หากจะมีการเพิ่มความคุ้มครอง จาก พ.ร.บ. โดยที่ ยังคงเบี้ยเท่าเดิมตามตารางด้านบน ก็อาจเป็นอะไรที่ขัดแย้งกัน ซึ่งเรา คงต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีทางออกอย่างไรในเรื่องนี้

อ่านต่อ

เคลม พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ทำไมต้องทำ พ.ร.บ.ภาคบังคับ?

รวม 5 เว็บไซต์ ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์

ขับรถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ