อัพเดทอัตราค่าโดยสาร รถเมล์ 2562 ที่คนกรุงเทพ ฯ ต้องรู้!

ads

ค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร ล่าสุด

หลายคนที่อาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร การใช้บริการโดยสารรถโดยสารประจำทาง ถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ในการไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งไปเรียนหรือไปทำงาน และอื่น ๆ เพราะถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่ก็ช่วยให้ประหยัด เนื่องจากมีค่าโดยสารที่ถูก วันนี้เราก็ได้นำข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ปี 2562 มาอัพเดทให้ทุกคนได้ทราบ จะได้เตรียมเงินได้พอดี สะดวกในการเดินทางมากขึ้นค่ะ

อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ปี 2562

กรมการขนส่งทางบก ได้ลงรายละเอียดข้อมูลอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงอัตราค่าโดยสารเมื่อจะใช้บริการ ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับวันนี้เราได้นำข้อมูลในส่วนของอัตราค่าโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครมาอัพเดทให้ทราบ ตามตารางข้างล่างนี้

ประเภทรถโดยสารประจำทาง

ค่าโดยสาร (บาท)

1. รถโดยสารธรรมดา
-รถขสมก.

8

-รถร่วมขสมก.

9

-รถโดยสารธรรมดา จำนวนที่นั่ง 13-24 ที่นั่ง

9

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
-รถวิ่งบนทางด่วน เพิ่มค่าบริการ 2 บาท
-รถวิ่งกลางคืน(23.00 – 05.00 น.) เพิ่มค่าบริการ 1.50 บาท
-รถด่วน เพิ่มค่าบริการ 1 บาท
2. รถโดยสารปรับอากาศ
-รถโดยสารปรับอากาศธรรมดา
ระยะทาง 0-8 กิโลเมตร

12

ระยะทาง 8-12 กิโลเมตร

14

ระยะทาง 12-16 กิโลเมตร

16

ระยะทาง 16-20 กิโลเมตร

18

ระยะทางตั้งแต่ 20 กิโลเมตรขึ้นไป

20

-รถโดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน EURO
ระยะทาง 0-4 กิโลเมตร

13

ระยะทาง 4-8 กิโลเมตร

15

ระยะทาง 8-12 กิโลเมตร

17

ระยะทาง 12-16 กิโลเมตร

19

ระยะทาง 16-20 กิโลเมตร

21

ระยะทาง 20-24 กิโลเมตร

23

ระยะทางตั้งแต่ 24 กิโลเมตรขึ้นไป

25

จะเห็นได้ว่าอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางนั้น สูงสุดเพียง 25 บาท ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย เพราะคนในสังคมร่วมกันใช้บริการรถสาธารณะ ทำให้ไม่มีมลพิษบนท้องถนนจากรถมากจนเกินไป แต่สำหรับคนที่มีรถยนต์ ควรจะทำประกันรถยนต์และตรวจเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอ เพราะหากว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ดี ก็จะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้คนรอบข้าง และการทำประกันรถยนต์ ก็จะช่วยคุ้มครองคุณและบุคคลภายนอก ด้านค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดเหตุการณ์บนท้องถนน ด้านซ่อมแซมรถยนต์ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีตามเดิม และด้านทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อาจได้รับความรับความเสียจากการขับขี่ของคุณด้วย

Read more…