สงกรานต์นี้ โทษเมาแล้วขับ จับปรับเท่าไหร่ 2565

อัพเดทโทษเมาแล้วขับก่อนกลับบ้านช่วงสงกรานต์

อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลวันสงกรานต์แล้ว แน่นอนว่าในช่วงนี้สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือ 7 วันอันตราย เพราะเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัด จึงทำให้การจราจรคับคั่ง และความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงขึ้น เพราะช่วงเทศกาลมักจะมีการเฉลิมฉลองกันอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาอัพเดทข้อมูลโทษเมาแล้วขับในช่วงสงกรานต์นี้ให้ได้ทราบกันด้วยค่ะ

เทศกาลสงกรานต์นี้ หากผู้ใดขับขี่รถและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกิน 50 mg จะมีอัตราโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พักใบอนุญาต 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนใบอนุญาต และถ้ามีแอลกอฮอล์เกิน 150mg ศาลจะสั่งใช้กำไลคุมประพฤติทันที และมีคำสั่งห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล นอกจากนี้ยังมีโทษของผู้โดยสารที่นั่งรถไปกับผู้ขับขี่ที่ดื่มสุราเพิ่มขึ้นมาด้วย เนื่องจากปล่อยปละละเลย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถชน ดังนั้นแนะนำว่าควรทำประกันรถยนต์ไว้ด้วย เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น คุณก็จะได้รับความคุ้มครองทั้งตัวรถ ทรัพย์สิน ร่างกายและชีวิตของคุณและคู่กรณี เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าซ่อมรถและค่ารักษาพยาบาล

Read more…