ads

ทำประกันรถยนต์ไม่เคยเคลม ได้ส่วนลดเท่าไหร่

รถยนต์ ยานพาหนะจำเป็นที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ขับขี่ ในปัจจุบันบนท้องถนนมีรถยนต์สัญจรอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีรถสัญจรมากสิ่งที่ตามมาคือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความเสี่ยงต่างๆมากมาย ดังนั้นการเลือกทำประกัน จึงเป็นการเลือกกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน

การเลือกทำประกันคงไม่มีใครอยากเคลมเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกันใช่ไหมละค่ะ แต่ถ้าหากเป็นอบุบัติเหตุที่เกิดจากผู้อื่นๆ ก็คงต้องเคลมกันไปตามระเบียบ แต่หากไม่เคยเคลมสามารถทำอย่างไรได้บ้าง จะได้ส่วนลดในส่วนของลูกค้าประวัติดีหรือไม่ วิริยะ ประกันภัย เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่มีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครอง และ ขึ้นชื่อในเรื่องของประกันภัยรถยนต์ ที่เชื่อว่าหลายคนมีข้อสงสัยอย่างแน่นอนว่า รถยนต์ไม่เคยเคลม บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการลดเบี้ยประกันอย่างไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องรู้กันก่อนว่าอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยนั้น มีทั้งการคำนวณในส่วนของอัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดี และ อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าประวัติไม่ดี

ประกันภัยประวัติดีคืออะไร?

อัตราเบี้ยประวัติดี หรือ ลูกค้าประวัติดี คือ อัตราส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการต่ออายุการเอาประกันภัย และในปีที่ได้รับประกันภัยที่ผ่านมา ไม่ได้มีการเรียกร้องในส่วนของค่าสินไหม หรือ เรียกง่ายๆ ว่าไม่มีการเคลมในช่วงการเอาประกันภัยที่ผ่านมานั่นเอง หลักของการลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี เป็นเรื่องที่บริษัทประกันภัยสามารถกระทำได้ตามอำเภอใจ และต้องดำเนินการตามกฏหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

  • สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัยปีแรก ลด 20% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ
  • สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 2 ปีติดต่อกัน ลด 30% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ
  • สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน ลด 40% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ
  • สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทในการประกันภัย 4 ปีติดต่อกันหรือกว่านั้น ลด 50% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ

สำหรับคำว่า รถยนต์คันที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หมายความรวมไปถึงรถยนต์ที่มีการเคลม หรือ เรียกร้องค่าสินไหมได้ แต่ต้องเป็นการเคลมที่เกิดจากความประมาทของบุคคลภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเคลมสดและเราต้องเป็นฝ่ายถูก และต้องรู้ตัวผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

หากในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ผู้ต้องเอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันวัติดีแล้ว ในการต่ออายุของปีต่อไปบริษัทประกันก็จะลดเบี้ยประกันภัยให้เราดังนี้
  1. ลดลงหนึ่งลำดับขั้นจากเดิม หากการเรียกร้องนั้นเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
  2. ลดลงสองลำดับขั้นจากเดิม แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากมีการเรียกร้องที่รถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งบริษัทให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจำนวนเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย

สำหรับใครที่ทำประกันรถยนต์กับทางวิริยะและต้องการ คำนวณส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ก็สามารถทำได้โดยการทำค่าเบี้ยประกัยของเรามาลบเปอร์เซ็นส่วนลดที่จะได้รับ แต่ต้องบอกก่อนว่า แผนกรมธรรม์ประกันภัยอาจจะมีขึ้นๆ ลง ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองต่างๆที่เราจะได้รับนั่นเอง ก็ควรเลือกแผนความคุ้มครองที่ตรงใจของคุณมากที่สุดก่อนเลือกทำประกัน หรือ จะโทรฟรึกษาพนักงานที่มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่ 1557

 : READ MORE :