ฤกษ์ออกรถ 2564 ซื้อวันไหนดีเป็นมงคล

ก่อนออกรถยนต์คันใหม่ เช็คฤกษ์มงคลสักนิด

ไม่ว่าใครก็ฝันอยากมีรถยนต์เป็นของตัวเองสักคัน นอกจากจะใช้ขับขี่สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว รถยนต์ยังแสดงถึงไลฟ์สไตล์ของเจ้าของรถได้ด้วย และรถยนต์ก็เป็นทรัพย์สินที่มีราคาแพง ดังนั้นทุกคนจึงต้องเลือกซื้ออย่างละเอียดเพื่อให้ได้รุ่นและราคาตามที่ต้องการมากที่สุด โดยรถยนต์นั้นก็มีทั้งซื้อสดและซื้อผ่อน แต่จะซื้อแบบไหน คนไทยเราก็ยังมีความเชื่อเรื่อง “ฤกษ์ออกรถ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนั้นวันนี้เราจึงมีฤกษ์ออกรถ ปี 2563 มาอัพเดทให้คนที่กำลังจะออกรถได้ทราบกันด้วยค่ะ

ฤกษ์ออกรถ 2563

เครดิตรูปภาพ: www.tqm.co.th

เดือน

วัน

เวลา

มกราคม 2 มกราคม 63

4 มกราคม 63

8 มกราคม 63

14 มกราคม 63

26 มกราคม 63

29 มกราคม 63

08.09-08.29 น.

14.49-14.59 น.

15.09-15.19 น.

09.09-09.19 น.

13.09-13.19 น.

14.49-15.19 น.

กุมภาพันธ์ 2 กุมภาพันธ์ 63

4 กุมภาพันธ์ 63

6 กุมภาพันธ์ 63

8 กุมภาพันธ์ 63

15 กุมภาพันธ์ 63

22 กุมภาพันธ์ 63

25 กุมภาพันธ์ 63

09.09-09.19 น.

09.09-09.19 น.

08.19-08.29 น.

14.49-14.59 น.

14.50-14.59 น.

09.09-09.19 น.

08.19-08.29 น.

มีนาคม 1 มีนาคม 63

4 มีนาคม 63

12 มีนาคม 63

15 มีนาคม 63

19 มีนาคม 63

26 มีนาคม 63

29 มีนาคม 63

14.49-14.59 น.

08.49-08.59 น.

15.09-15.19 น.

07.09-07.19 น.

08.09-08.19 น.

09.09-09.19 น.

08.09-08.19 น.

เมษายน 5 เมษายน 63

10 เมษายน 63

12 เมษายน 63

19 เมษายน 63

23 เมษายน 63

27 เมษายน 63

06.49-06.59 น.

10.09-10.19 น.

13.09-13.19 น.

08.49-08.59 น.

07.19-07.59 น.

06.29-06.39 น.

พฤกษภาคม 3 พฤษภาคม 63

4 พฤษภาคม 63

11 พฤษภาคม 63

16 พฤษภาคม 63

17 พฤษภาคม 63

23 พฤษภาคม 63

24 พฤษภาคม 63

25 พฤษภาคม 63

08.29-08.39 น.

09.19-09.29 น.

13.09-13.19 น.

06.39-06.49 น.

14.29-14.59 น.

09.39-09.59 น.

14.39-14.59 น.

07.09-07.19 น.

มิถุนายน 1 มิถุนายน 63

5 มิถุนายน 63

7 มิถุนายน 63

8 มิถุนายน 63

12 มิถุนายน 63

20 มิถุนายน 63

21 มิถุนายน 63

26 มิถุนายน 63

27 มิถุนายน 63

06.29-06.49 น.

16.09-16.19 น.

06.19-06.29 น.

13.49-13.59 น.

08.49-08.59 น.

13.49-08.59 น.

08.49-08.59 น.

16.09-16.19 น.

06.49-06.59 น.

กรกฎาคม 2 กรกฎาคม 63

4 กรกฎาคม 63

5 กรกฎาคม 63

10 กรกฎาคม 63

12 กรกฎาคม 63

26 กรกฎาคม 63

30 กรกฎาคม 63

08.09-08.29 น.

09.29-09.59 น.

12.49-12.59 น.

10.49-10.59 น.

11.29-11.59 น.

06.49-06.59 น.

07.29-07.49 น.

สิงหาคม 3 สิงหาคม 63

6 สิงหาคม 63

14 สิงหาคม 63

20 สิงหาคม 63

24 สิงหาคม 63

29 สิงหาคม 63

07.09-07.19 น.

08.09-08.29 น.

10.09-10.19 น.

08.09-08.29 น.

13.09-13.19 น.

12.39-12.59 น.

กันยายน 3 กันยายน 63

4 กันยายน 63

7 กันยายน 63

11 กันยายน 63

13 กันยายน 63

17 กันยายน 63

20 กันยายน 63

28 กันยายน 63

08.29-08.49 น.

16.09-16.19 น.

09.09-09.29 น.

08.09-08.29 น.

14.29-14.49 น.

12.09-12.39 น.

08.39-08.59 น.

08.49-09.09 น.

ตุลาคม 1 ตุลาคม 63

5 ตุลาคม 63

10 ตุลาคม 63

12 ตุลาคม 63

15 ตุลาคม 63

22 ตุลาคม 63

26 ตุลาคม 63

07.29-08.09 น.

11.29-11.49 น.

07.19-07.49 น.

07.09-07.29 น.

08.19-08.29 น.

12.09-12.39 น.

06.49-07.29 น.

พฤศจิกายน 1 พฤศจิกายน 63

6 พฤศจิกายน 63

13 พฤศจิกายน 63

15 พฤศจิกายน 63

30 พฤศจิกายน 63

08.39-08.59 น.

14.29-14.49 น.

16.09-16.19 น.

06.09-06.29 น.

10.09-10.19 น.

ธันวาคม 4 ธันวาคม 63

7 ธันวาคม 63

9 ธันวาคม 63

17 ธันวาคม 63

24 ธันวาคม 63

28 ธันวาคม 63

14.29-14.49 น.

09.49-10.19 น.

16.29-16.49 น.

08.09-08.29 น.

09.09-09.29 น.

11.09-11.29 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก horoscope.mthai.com

สำหรับคนที่กำลังจะออกรถยนต์คันใหม่ ก็อย่าลืมดูฤกษ์ตามข้อมูลด้านบน หลังจากออกรถตามวันเวลาเป็นสิริมงคลแล้ว อย่าลืมว่าการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยนั้นต้องห้ามประมาทและระมัดระวังอยู่เสมอ นอกจากนี้เพื่อได้รับความคุ้มครอง ควรจะซื้อประกันรถยนต์เพิ่มด้วย เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมา ประกันรถยนต์ช่วยคุณได้แน่นอน

Read more…