ครม. เตรียมขึ้นภาษีรถจักรยานยนต์รูปแบบใหม่

รถจักรยานยนต์ ถือเป็นยานพาหนะที่จำเป็นมากในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ชอบปัญหารถติดซึ่งรถจักรยานยนต์นั้นมีโอกาสถึงจุดหมายได้ว่องไวกว่า สามารถลัดเลาะบนถนนที่รถติดได้ อีกทั้งยังมีราคาไม่สูงมาก ไม่ต้องดาวน์ก็สามารถออกรถจักรยานยนต์ได้

ซึ่งทางด้าน คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติในการปรับโครงสร้างในส่วนของการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ ตามที่ได้มีการเสนอจากกระทรวงการคลังซึ่งจากเดิมจะมีการเก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ และจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภาษีตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาแทน โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดเก็บภาษีเพื่อลดมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในปริมาณที่ต้องการที่ 20-25% ในปี 2572 นั้นเอง โดยภาษีรถจักรยานยนต์ในรูปแบบใหม่นั้นจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563

อัตราภาษีรถจักรยานยนต์รูปแบบใหม่ มีดังนี้

1. รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า อัตราภาษี 1%

2. รถจักรยานยนต์แบบใช้น้ำมัน และ แบบไฮบริด คิดเป็น

  • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษี 1%
  • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 10 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษี 3%
  • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษี 5%
  • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัมต่อกิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษี 9%
  • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัมต่อกิโลเมตร อัตราภาษี 18%

3. รถจักรยานยนต์ที่เป็นรถต้นแบบ หรือ รถที่นำเข้าเพื่อนำไปวิจัย พัฒนาตัวเครื่อง รวมถึงทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยขายทั่วๆไป จะไม่เสียภาษี

4. จักรยานยนต์รูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น อัตราภาษี 20%

อีกทั้งทางด้าน ครม. ยังมีมติในการห้ามให้นำรถจักรยานยนต์เก่าที่เป็นรถที่จดทะเบียนแล้วในต่างประเทศ เป็นสิ่งของต้องห้ามและต้องทำการขออนุญาตนำเข้าก่อนเท่านั้น แต่ไม่รวมที่จดทะเบียนแล้วงนำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 60 วัน สำหรับใครที่มีรถจักรยานยนต์อยู่นั้นต้องรีบไปเช็คปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถกันแบบด่วนๆ ก่อนที่จะโดนขึ้นภาษีและลดปริมาณการเกิดภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วย นอกจากนี้อีกสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมเลือกทำประกันรถจักรยานยนต์ที่จะให้ความช่วยเหลือคุณในยามฉุกเฉินได้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ปกติ หรือ บิ๊กใบคันใหญ่ก็ควรเลือกความคุ้มครองที่ปลอดภัยไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะ

 READ MORE :