ads

คำถามประกันรถยนต์ที่ควรรู้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำประกันภัย

รถยนต์ ถือว่าพาหนะยานยนต์ที่เราไว้ใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการ โดยมี ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และ รถยนต์สาธารณะ ยิ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้รถใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวก็ทำให้ธุรกิจประกันภัยในด้านประกันรถยนต์มีความเจริญเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังมีหลายคนที่มี รถยนต์ และซื้อประกันภัยรถยนต์ แล้วแต่ยังไม่เข้าใจในส่วนของความคุ้มครองต่าง ๆ รวมไปถึง ระบบของการรับประกันภัย จึงได้มีคำถามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างมาก

วันนี้เว็บไซต์ Promotions.co.th ของเราก็ได้ มีการรวบรวมคำถามที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์มาฝากกัน เพื่อไขข้อข้องใจคนที่ยังไม่ทราบ หรือ ยังไม่เข้าใจการทำประกันรถยนต์นั่นเอง

ประกันภัยรถยนต์ สัญญาประกันภัยหมายถึง?
  • การประกันความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมไปถึงที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตลอดถึงบุคคลที่โดยสารในรถด้วยเช่นเดียวกัน โดยประกันจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ใครที่จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
  • ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ที่รถคันที่ชนมีประกันภัย พ.ร.บ ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสาร บุคคลภายนอก หรือ คนเดินเท้าธรรมดา และอื่นๆอีกมากมาย
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจหมายถึง ?
  • ประกันภัยรถยนต์ที่กฏหมายไม่ได้บังคับ โดยคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย รวมถึงความผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นๆ โดยเราสามารถซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่มได้ เป็นการโอนความเสี่ยงของเราเองให้แก่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นทางบริษัทประกันจะชดเชยในส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท แต่ที่เรารู้จักกันดีคือ ประกันชั้น1 ประกันชั้น 2 ประกันชั้น 3
ประกันรถยนต์ มีการคำนวณค่าเบี้ยประกันอย่างไร
  • ปัจจัยการคำนวณค่าเบี้ยประกันคือ ยี่ห้อรถ รุ่นรถยนต์ รูปแบบในการใช้รถ จำนวนทุนประกันภัย ประวัติการขับขี่ลดยนต์ ส่วนลดประวัติดี ค่าความเสียหายส่วนแรก
ทำไมราคาประกันของผู้ขับรถที่มีอายุน้อยถึงแพง
  • ผู้ขับรถที่มีอายุน้อยจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้สูงกว่า และ ประสบการณ์ในการขับรถน้อยกว่า จึงทำให้ค่าเบี้ยประกันมีราคาสูงกว่าบุคคลทั่วไป
ทำไมราคาเบี้ยประกันรถยนต์ของรถบางรุ่น บางคัน ถึง สูงกว่ารุ่นอื่น ๆ
  • รถยนต์แต่ละคันนั้นผลิตมาไม่เหมือนกัน รถที่มีมูลค่าสูงมักจะมีความคุ้มครองที่สูงกว่า  แต่ในส่วนค่าซ่อมและค่าอะไหล่ก็จะแพงเช่นเดียวกัน รวมไปถึงอายุในการใช้งานของรถยนต์ก็ส่งผลตอการคำนวณค่าเบี้ยประกันเช่นเดียวกัน
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการซื้อกรมธรรม์มีอะไรบ้าง
  • ข้อมูลรถยนต์ ได้แก่ ยี่ห้อรถ รุ่นรถยนต์ เลขทะเบียน หมายเลขตัวถังรถยนต์ อายุรถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ หมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง และ ของผู้ที่หากต้องการระบุชื่อในกรมธรรม์ กรมธรรม์เดิม เพื่อใช้ส่วนลดสำหรับลูกค้าประวัติดี ข้อมูลบัตรเครดิต หรือ ช่องทางในการชำระเงิน
ส่วนใหญ่หลังจากสมัครไปแล้ว นานแค่ไหนถึงจะได้กรมธรรม์
  • หลังจากการชำระเงินเรียบร้อย และไม่ต้องทำการตรวจสภาพรถยนต์ แล้วบริษัทประกันจะส่งกรมธรรม์ฉบับจริงให้ทันที อาจจะภายใน 7 – 14 วันทำการ และเมื่อได้มาแล้วควรตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ และอ่านความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นให้เข้าใจก่อน หากมีสิ่งผิดพลาด หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อบริษัทประกันเพื่อแก้ไขทันที
ยกเลิกการทำกรมธรรม์ได้หรือไม่ ทำอย่างไร
  • การยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ยกเลิก คือ เราสามารถบอกเลิกการเอากรมธรรม์ฉบับนี้ได้โดยแจ้งเป็นรายละเอียดแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับใช้ในวันที่บริษัทประกันได้รับในส่วนของหนังสือบอกเลิก หรือ วันที่เราระบุไว้ในหรังสือ ว่าวันใดถือเป็นวันสิ้นสุด

บริษัทประกันเป็นผู้บอกเลิก คือ บริษัทประกันเป็นผู้ยกเลิก ต้องทำการแจ้งด้วยการส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางไปรษณีย์ ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นสุดการบังคับใช้ ในกรณ๊นี้ทางบริษัทประกันต้องคืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ใช้บังคับตามส่วนนั้นๆ

นี่คือคำถามที่คนส่วนใหญ่ต้องการทราบเกี่ยวกับการทำประกันรถยนต์ รวมถึงคำตอบต่าง ๆ ที่ควรรู้ ประกันรถยนต์ นั้นทำไม่ยาก และเข้าใจในส่วนของความคุ้มครองได้ง่ายกว่าที่คิดอีกทั้งในปัจจุบันยังมีการให้เราได้เลือกคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ก่อน โดยการเข้าไปเช็คเบี้ยประกันได้ผ่านทั้งเว็บไซต์ของบริษัทประกันหรือผ่านทางโบรกเกอร์ประกันภัย หรือ เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันภัยที่ให้เราได้เลือกความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่ดีที่สุด และถูกที่สุดสำหรับเรา นอกจากนี้ยังมีส่วนลดอื่น ๆ สำหรับค่าเบี้ยประกันและโปรโมชั่นสำหรับประกันรถยนต์ต่าง ๆ อีกด้วย

READ MORE : 

คลิกเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ กว่า 40 บริษัทได้ที่นี่ >>>