คุ้มครองรวมภัยธรรมชาติ ที่ประกันรถยนต์รับคุ้มครองมีอะไรบ้าง

ภัยธรรมชาติ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ถึงเห็นการณ์ที่จะเกิดขึ้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบนโลกของเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันของโลกและธรรมชาติที่อยู่ภายในโลก ภัยธรรมชาติเหล่านี้มักจะ ส่งผลทั้งต่อการดำเนินชีวิต และ ทรัพย์สินของเราเป็นอย่างมาก และยิ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจนบางครั้งเราไม่อาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น อุกทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และ ธรณีพิบัติภัย

โดยในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นมีการเกิดภัยธรรมชาติที่นับครั้งไม่ถ้วน และ หลากหลายพื้นที่ที่แตกต่างกัน อีกทั้งความรุนแรงของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยบางพื้นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นนั้นก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากได้เช่นเดียวกัน อาทิเหตุการณ์แผ่นดินไหว ความรุนแรง 9.4-9.6 จนมีผู้เสียชีวิต 1,000-6,000 คน เหตุการณ์สึนามิที่รุนแรงที่สุด ที่เกิดมวลน้ำมากกว่า 30.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในประเทศอินโดนีเซีย อุกกาบาต เป็นต้น

ภัยธรรมชาติไหนที่บริษัทประกันรถยนต์รับประกันบ้าง

⇒ ไฟไหม้

ถือเป็นเหตุกาณ์ที่พบเจอบ่อยบนท้องถนน โดยตามกรมธรรม์จะระบุว่าอย่างชัดเจนแล้วว่าคุ้มครองในส่วนของเรื่องไฟไหม้ ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใดๆก็ตามเช่น จอดรถไว้ที่ข้างทางและเกิดไปไหม้ป่าลามมาถึงรถ หรือ การเกิดไฟไหม้จากอุบัติเหตุดฉี่ยวชนพลิกคว่ำ โดยทางบริษัทประกันจะพิจารณาตามความเสียกหายที่เกิดขึ้นหรือหากเสยหายมากเกินกว่า 80% ทางบริษัทประกันต้องจ่ายเป็นในส่วนของทุนประกันให้แก่เรา

⇒ น้ำท่วม

ในประเทศไทยนั้นยังมีหลายพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยๆ เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหรือน้ำป่าไหลหลาย ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวรถยนต์นั้นโดนเต็มๆ แน่นอน เพราะเครื่องยนต์เหล่านี้หากแช่น้ำนานๆย่อมได้รับความเสียหายแน่นอน หรือ หลายพื้นที่ที่มีระบบการระบายน้ำไม่ดีก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีแค่ในส่วนของประกันชั้น 1 และ ชั้น 2+ เท่านั้นที่รับประกันน้ำท่วม

⇒ ดินโคลนถล่ม

หากฝนตกหนักอีกหนึ่งปัญหาที่พบคือ ดินโคลนถล่ม ที่ส่งความเสยหายให้แก่รถยนต์ไมน้อย หากขับรถ หรือ จอดไว้บริเวณใกล้เคียงเพราะดินมีน้ำหนักที่มาก เมื่อทับรถยนต์ก็ทำให้เสียหายได้มากเช่นเดียวกัน หากไปพักตามเนินเขา และ มีฝนตกก็ควรระวังภัยธรรมชาติจากดินโคนถล่มด้วย

⇒ แผ่นดินไหว

ในประเทศไทยถึงจะเกิดแผ่นดินไหวไม่บ่อยเท่าประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพม่า ที่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยได้ ถึงจะไม่รุนแรงมากนั้นแต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายได้หากจอดรถไว้ใกล้กับสิ่งของต่าง ๆ แผ่นกินไหวนั้นเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก และจะอันตรายมากขึ้นไปอีกหากเกิดขึ้นที่ตรงคุณอยู่อาศัยโดยตรง จะมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเท่าตัว

เงื่อนไขของการทำประกันรถยนต์ หากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติจะไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น กับภัยธรรมชาติในทุก ๆ รูปแบบประกันจะคุ้มครองทั้งหมด ยกเว้นเสียแต่ว่าเกิดจากความตั้งใจ เช่น ทราบดูอยู่แล้วว่าบริเวณบ้าเกิดน้ำท่วมสูงก็ยังจะขับรถเข้าไปจอดไว้จนได้รับความเสียหาย หรือหากคุณตั้งใจในการทำให้รถคุณเสียหายแล้วทางบริษัทประกันถูกพบ นอกจากประกันไม่คุ้มครองแล้ว ค่าเบี้ยประกันยังเพิ่ม และ ถูกแบล็กลิสท์จากบริษัทประกันแห่งนั้น และเราเองจะถูกบันทึกในรายงานของ ผู้เอาประกันประวัติไม่ดี จนเมื่อต่อให้ไปทำประกันที่อื่นก็จะได้ค่าเบี้ยที่ราคาแพง หรือ หนักกว่านั้นบริษัทประกันอาจจะปฏิเสธการรับประกันไปเลยก็สามารถทำได้

ซึ่งแผนประกันที่จะคุ้มครองมากที่สุดใน การเลือกทำประกันรถยนต์นั่นก็คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ครอบคลุมความคุ้มครองทั้งรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม รวมไปถึงเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอีกด้วย

READ MORE :