ทั้งจับทั้งปรับ! หากเปิดเครื่องเสียงดังรบกวน ช่วงสงกรานต์ 64 นี้

รู้ไว้ก่อนฉลองเทศกาลสงกรานต์ ไม่งั้นอาจเจอ ทั้งถูกจับและถูกปรับ

ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่าหลายคนคงกำลังเตรียมตัวฉลองสงกรานต์กันอยู่แน่ ๆ แต่ก็อย่าฉลองเพลินจนเกินลิมิต เพราะคุณอาจจะได้รับโทษทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการส่งเสียงดังรบกวนจนผู้อื่นเดือดร้อน แน่นอนว่าตลอด 3 วันช่วงเทศกาลคงไม่มีใครอยากมีเสียงดังมากวนใจและเป็นมลพิษทางเสียง จนสุดท้ายอาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ ดังนั้นจึงมีบทลงโทษหากเปิดเครื่องเสียงเสียงดังเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

เปิดเครื่องเสียงเสียงดังรบกวน มีโทษจำคุกและปรับ

เทศกาลสงกรานต์นี้ ห้ามเปิดเครื่องเสียงเสียงดังรบกวนจนเกิดมลพิษทางเสียงสร้างความเดือดร้อนรบกวนผู้อื่น แต่หากเปิดเครื่องเสียงเสียงดัง จะได้รับโทษตามกฎหมายอาญามาตรา 370 โดยมีความว่า ผู้ใดส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควร ทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข มาตรา 25(4) มาตรา 74 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโทษตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สงกรานต์นี้ เพื่อให้ยังคงเป็นเทศกาลแห่งความสุข มาร่วมมือร่วมใจในการรักษาความสงบในสังคม รู้จักเคารพถึงสิทธิของผู้อื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือนร้อนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มักจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตราย และเพื่อความอุ่นใจสำหรับคนมีรถ ขอแนะนำให้ทำประกันรถยนต์ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองดูแลหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ

Read more…