ต่อใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน? ปัจจุบันคนไทยมีการหันมาใช้รถยนต์กันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวถือเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากกว่าการขึ้น รถโดยสารสาธารณะ และที่สำคัญเรายังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่เราต้อการเดินทางได้เองทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด แต่การใช้รถยนต์นั้น ตามหลักแล้วเราต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ โดยอนุญาตให้ขับรถในประเภทต่าง ๆ เช่น ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาติ หากไม่มีใบขับขี่และไปขับรถนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย

แต่เมื่อมีใบขับขี่แล้วนั้น คนส่วนใหญ่จะทราบอยู่แล้วว่าใบขับขี่นั้นมีช่วงเวลาการหมดอายุ ซึ่งใบขับขี่ในการทำครั้งแรกนั้นจะมีอายุ เพียงแค่ 1 ปี และปีต่อ ๆ ไปเราต้องยื่นเรื่องขอต่อใบขับขี่ ซึ่งมีแบบชั่วคราว คือ แบบชั่วคราว 2 ปี และ 5ปี โดยที่เราต้องทำเรื่องต่อก่อนถึงกำหนดหมดอายุใบขับขี่ 3 เดือน

ต่ออายุใบขับขี่

ใบขับขี่มีกี่ประเภท?

ใบขับขี่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะการใช้งาน

 1. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล
 2. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท

ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง อัพเดต ปี 2561

 • การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ ในกรณีใบขับขี่ชั่วคราวนั้นจะมีอายุ 1 ปี แต่ก็สามารถต่อใบอนุญาติขับขี่ได้ก่อนกำหนดถึงวันหมดอายุ ได้เมื่อใบขับขี่ของเรานั้นมีอายุครบ 1 ปี หรือ ก่อนถึงวันหมดอายุ 2 เดือน
 • การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ ในกรณีใบขับขี่ชั่วคราวนั้นจะมีอายุ 2 ปี สามารถยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นแบบ 5 ปี ได้ตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวหมดอายุ หรือ ต่อล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 3 เดือน

เอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่

(ใบขับขี่ชั่วคราวเปลี่ยนเป็น 5 ปี)

 • เอกสารใบขับขี่เดิม
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่เดิม
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์

*โดยที่เราสามารถทำล่วงหน้าก่อนใบขับขี่หมดอายุได้ 2 เดือน หากในเคสนี้จะไม่มีการอบรมทฤษฎี

*ปัจจุบันยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นต่ออายุใบขับขี่แล้ว ยกเลิกล่าสุด วันที่ 5 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา

การต่อใบขับขี่ จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

 • ใบอนุญาตขับขี่เดิม
 • สำเนาบัตรประชาชน

*โดยเราจะสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ 3 เดือน และต้องทำการทดสอบสายตา พร้อมทั้งเข้าอบรม 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนในการต่อใบขับขี่

 • เตรียมเอกสารยื่นคำขอ
 • ทดสอบร่างกายว่ามีความพร้อมในการขับขี่ไหม
 • ทดสอบสายตา โดยจะแบ่งเป็น
  -การแยกสีของสายตา อย่าง สีแดง สีส้ม และ สีเขียวเป็นต้น
  -ทดสอบสายตาทางลึก
  -ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ปฏิกิริยาของผู้ที่ขับขี่ ทดสอบปฏิกิริยาเท้า การใช้เบรก เพื่อความปลอดภัย
 • อบรม 1 ชั่วโมง เกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎจราจร
 • ชำระค่าธรรมเนียม

*กรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน

*กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และ การสอบขับรถยนต์ และใบรับรองแพทย์

ต่อใบขับขี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

การต่อใบขับขี่นั้น ราคาและอัตราค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับ ประเภทรถยนต์ที่ใช้ขับขี่ โดยมี ค่าคำร้อง 5 บาท และค่าถ่ายภาพ พิมพ์บัตรอีก 100 บาท จากค่าธรรมเนียมปกติ

อัตราค่าธรรมเนียมการทำใบขับขี่

ชนิดของใบขับขี่
อายุ (ปี)
รถที่ใช้ขนส่งไม่ประจำทาง
1.ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

1

100

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว

1

50

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

1

50

2.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

5

500

3.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

5

250

4.ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

3

300

5.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

3

150

6.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

5

250

7.ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

3

150

8.ใบอนุญาตขับรถบดถนน

5

250

9.ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

5

250

10.ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น นอกจาก ข้อ 1-9

5

100

11.ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)

1

500

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

 • ผู้ใบขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ล่วงหน้า 3 เดือน หรือ ภายใน 1 ปีหลังจากที่ใบขับขี่หมดอายุ
 • หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน โดยการสอบข้อเขียน ผู้ขับขี่ต้องตอบให้ถูก 45 ข้อจาก 50 ข้อ ถึงจะผ่าน

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามหากต้อง ขับขี่รถยนต์ ไปเองอย่าลืมพกใบขับขี่ติดตัวติดกระเป๋าตังค์ไปด้วยทุกครั้ง เพราะหากเจ้าหน้าที่ตรวจและพบว่าเรา “ไม่มีใบขับขี่ หรือ มีแต่ไม่ได้พก ก็อาจจะโดน ปรับหรือโดนจับได้ โดยจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หรือหากใบขับขี่หมดอายุแล้วแต่ยังเรายังขับรถยนต์โดยที่ไม่ได้ต่อใบขับขี่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ขับขี่รถยนต์ในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท” รู้แบบนี้แล้วใครที่ใบขับขี่กำลังจะหมดอายุนั้นก็ควรรีบยื่นเรื่องต่อใบขับขี่เร็ว ๆ จะดีกว่า เพราะหากใบขับขี่เราหมดอายุ แลเกิดอุบัติเหตุ ประกันจะรับผิดชอบแค่คู่กรณี แต่ไม่รับผิดชอบเรา ถึงต่อให้เราจะ ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ตาม

READ MORE :