การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ มีวิธีการต่อออย่างไร หากขาดต่อภาษี

กรมการขนส่งทางบก ได้มีการประกาศว่าจะระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระรถ 3 ปี ซึ่งหากเราเป็นเจ้าของรถและยังขาดการต่อทะเบียนรถ บอกได้เลยว่าแย่แน่ๆ ในปัจจุบัน รถจักยานยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์ ถือว่าเป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถออกเป็นเจ้าของได้ไม่ยากราคาไม่แพงมาก อีกทั้งยังสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวถึงแม้จะเป็นในช่วงที่การจราจรติดขัดก็สามารถขับขี่ได้อย่างสบายและถึงที่หมายรวดเร็ว หรือ บางคนซื้อมาไว้ขับซื้อของใกล้ ๆ บ้านเพียงเท่านั้นก็มี

อีกทั้งในปี 59 ที่กรมการขนส่งได้กำหนดให้เจ้าของรถยนต์ และ เจ้าของรถจักรยานยนต์ ที่ค้างขำระประจำปีเกิน 1 ปี หรือ ไม่เกิน 3 ปี ต้องนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพอีกทั้งเพิ่มเงินร้อยละ 1 ต่อเดือน หลายคนมีความกังวลว่าหากขาดต่อทะเบียนมอเตอร์ไซค์เราจะทำอย่างไรได้บ้าง หรือสามารถไปต่อได้หรือไม่?

การค้างชำระภาษี นาน 3 ปีจะถูกระงับป้ายทะเบียนทันที แต่ถ้าหากรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั้น ต้องนำเข้าซ่อมหรือไม่มีการใช้งาน เราก็ไม่ควรปล่อยปะล่ะเลย ควรรีบไปติดต่อกรมการขนส่งให้เรียบร้อย ใช้หลักฐานคือ
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถ

หากนำรถที่ขาดการต่อทะเบียน หรือ ยังไม่ได้จ่ายภาษีเกิน 3 ปีมาขับขี่นั้น หากเจอเจ้าหน้าที่แล้ว หมดอายุจะมีโทษปรับ 1,000 บาท และยึดป้ายทะเบียนได้ทันที

การชำระภาษีของรถแต่ละประเภท

 1. มอเตอร์ไซค์ ที่ภาษีขาดเดิน 3 ปี จะเป็นภาษีระงับ ต้องชำระค่าภาษีที่ค้างและเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 20 ต่อเดือน
 2. มอแตอร์ไซค์ ที่ขาดภาษีเกิน 3 ปี เป็นภาษีระงับเช่นเดียวกัน ต้องชำระค่าภาษีที่ค้าง และ เสียภาษีเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนจนถึงวันชำระ

เลิกใช้รถแล้วไม่แจ้งกรมขนส่งทางบก

หากเราไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ และ ไม่ได้จ่ายภาษีมา 3 ปี ตาไม่ได้แจ้งกับทางกรมขนส่ง เราต้องจ่ายค่าภาษีประจำปี พร้อมทั้งค่าปรับ พร้อมระบุการขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี จากนั้นเล่มทะเบียนเราจะถูกระงับทันที

เอกสารที่ใช้
 • คู่มือจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • แบบคำขอแจ้งไม่ใช้รถ

ทะเบียนโดนระงับ แต่ต้องการขอใช้รถ

ต้องทำการเตรียมเอกสารในการขอดังนี้

 • สมุดจดทะเบียน ที่บันทึกการระงับทะเบียนแล้ว (ตัวจริง+สำเนา)
 • หลักฐานการ ประกันภัย พรบ.
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริง+สำเนา)
 • หลักฐานการได้มาของรถ อาทิ หนังสือสัญญาการซื้อขาย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย สำหรับการขอทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 • ค่าสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 • อัตราภาษีของรถแต่ละประเภท
 • ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท
 • หลักฐานการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพ 10 บาท

สำหรับใครที่ ขาดการต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ อยู่นั้นก็สามารถไปต่อได้ที่ กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ แต่อย่าลืมเตรียมหลักฐานให้พร้อม แต่ทางทีดี เราควรไปดำเนินการต่อทะเบียนให้เรียบร้อยในทุกๆปีจะได้ไม่ต้องลำบากในการเตรียมเอกสาร และเสียค่าปรับอีกด้วย

READ MORE :