ตรุษจีน 2563 ทำบุญไหว้เจ้าที่ไหนดี

ads

ในช่วงต้นปีแบบนี้นอกจากจะมีปีใหม่สากลแล้ว อีกเทศกาลปีใหม่ที่ใคร ๆ ก็ต่างรอคอย โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีเทศกาลปีใหม่จีนหรือเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง สำหรับปี 2563 ตรุษจีนตรงกับ วันเสาร์ 25 มกราคม ซึ่งแน่นอนก็ต้องไหว้เจ้าขอพร วันนี้เราจึงมีวัดจีนมาแนะนำให้ทุกคนได้กราบไหว้ขอพรกันค่ะ

1 วัดเล่งเน่ยยี่

เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน วัดเล่งเน่ยยี่เป็นวัดจีนยอดนิยมที่ใคร ๆ ก็ต่างมากราบไว้และขอ วัดนี้เป็นวัดตามคติความเชื่อของชาวจีนว่าเป็นวัดมังกร ซึ่งมังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของจีนนั่นเอง ที่นี่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปีชง

2 ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมากราบไหว้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและหายเจ็บป่วย ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ทำด้วยไม้จันทร์เนื้อหอมแกะสลักสีทองเหลืองอร่าม

3 ศาลเจ้ากวนอูและเทพเจ้าม้า

ศาลเจ้าพ่อกวนอูและเทพเจ้าม้า เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของประเทศไทย เทพเจากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงานและการมีบริวารที่ดี

4 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อหรือศาลเจ้าหน่าไท้จื้อ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นศาลเจ้าที่มีความวิจิตรสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน มีกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ รูปปั้นมังกร 2,840 ตัว และเป็นที่ประดิษฐานองค์ไท้ส่วยเอี้ย

5 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

อุทยานมังกรสวรรค์อันมีชื่อเสียงโด่งดัง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่ที่สลักจากหินเขียวโดดเด่น และสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงาม

เป็นอย่างไรบ้างคะ ตรุษจีนปีนี้อย่าลืมแวะไปกราบไหว้ขอพรกันได้ และสำหรับใครที่เดินทางไปวัดจีนต่าง ๆ โดยใช้รถยนต์ อย่าลืมทำประกันรถยนต์เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

Read more…