ซื้อใบขับขี่ ยังมีอยู่ไหม?

สอบใบขับขี่ ไม่ต้องเสียเงิน ดีกว่านะ

ทำไมถึงยังคงมีคนที่คิดว่า ใบขับขี่ ซื้อได้น่ะหรอ? ก็เมื่อหลายสิบปีก่อน อาจจะมีการให้สินตอบแทนกับคนที่ทำงานออกเอกสาร แต่ปัจจุบันนี้มีระเบียบและการออกกฎอย่างเด็ดขาด ไม่มีการซื้อใบขับขี่อีกต่อไป ทั้ง รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ แต่ก็ยังมีคนตามหาอยู่มาก ว่าซื้อใบขับขี่ยังทำได้อยู่หรือเปล่า?

อบรม เรียนสอบกับกรมขนส่ง มีค่าใช้จ่าย 650 บาท

สำหรับการสอบใบขับขี่ และการอบรมกับกรมขนส่ง ทั้งหมดรวมอยู่ที่ประมาณ 2,650 บาท (ในหลักสูตรเสาร์ – อาทิตย์) แต่หากสอบเอง ก็จะมีค่าอบรม 650 บาท และ ค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 – ไม่เกิน 60 ปี

วิธีการเรียนอบรมขับรถกับกรมขนส่ง จะแบ่งออกเป็น 6 วัน คือ  5 วันแรก เรียนเพื่อฝึก 2 ชั่วโมงรวม 5 วัน และวันที่ 6 ต้องเอาเอกสารมายื่นขอทำ “ใบขับขี่” ในเวลาราชการ โดยต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ได้แก่

  1. ใบรับรองแพทย์
  2. รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรง
  3. ค่ามัดจำความเสียหาย 2,000 บาท (เรียนจบขอคืนได้)
  4. เอกสารสมัครเรียน

สอบ “ใบขับขี่” กับกรมขนส่ง มีค่าใช้จ่าย 205 บาท

ค่าใช้จ่ายเพื่อขอสอบใบขับขี่กับกรมขนส่ง กับผู้ที่ขับเป็นแล้ว มาอบรมเพื่อต่ออายุหรือขอใหม่ ทุก ๆ 2 ปี จะมีค่าธรรมเนียม 2 อย่าง ดังนี้

  1. ใบคำขอ ฉบับละ 5 บาท
  2. ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 200 บาท

รวม 205 บาท  และหากมีการแก้ชื่อหรือข้อมูลที่กรอกผิด ก็ต้องเสียค่าดำเนินการ 50 บาท ต่อครั้งด้วย  เอกสารที่ใช้ในการขอใบขับขี่ ไม่ต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนแล้ว ให้นำ บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงมาพร้อมกับ ใบรับรองแพทย์ ได้เลย

กรณีที่ทำใบขับขี่หาย จะต้องไปแจ้งความไหม?

หากรู้ตัวว่าทำใบขับขี่หาย ต้องรีบไปแจ้งความ และ ขอทำบัตรใหม่ทันที ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือ ชาวต่างชาติ ก็ไปขอใบขับขี่ใหม่ได้จากกรมขนส่ง โดยใช้ใแจ้งความ ที่ระบุวัน และ เรื่องว่า “ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ” หาย โดยมีค่าธรรมเนียมขอใหม่ ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมขอใบขับขี่ 5 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมออกใบขับขี่ใหม่ 100 บาท (สำหรับกรณีหาย หรือ ชำรุด เท่านั้น)

** ชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 205 บาท **

แต่ก็มีโรงเรียนสอนขับรถหลายแห่งที่เปิดสนามสอบ ให้แก่ประชาชนมาเรียน และอบรมได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกรมขนส่งทางบก ไม่ใช่ว่าใครอยากจะเปิดศูนย์ออกใบขับขี่ก็ทำได้ ต้องมีการอบรม เรียนขับรถในสนามฝึก และออกถนนใหญ่ เพื่อขอ “ใบขับขี่” กับโรงเรียนสอนขับรถเช่นกัน

ค่าเรียน “โรงเรียนสอนขับรถ” ที่ออกใบขับขี่ได้ เริ่มต้น 5,500 บาท ใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งการสอนในสนาม และ ออกถนนใหญ่ แต่หากอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถมาแล้วอยากไปสอบกับกรมขนส่งเลยก็ทำได้ ทางโรงเรียนจะให้เอกสารมาขอใบขับขี่ด้วย

เมื่อถามว่า ความนิยมของการเรียนขับรถแล้วสอบกับสนามโรงเรียน กับ ที่กรมขนส่งใกล้บ้าน อย่างใดสะดวกกว่า ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียน หากไม่ค่อยมีเวลาไปรอคิวกรมขนส่ง ก็เลือกสอบกับโรงเรียนสอบขับรถสะดวกกว่า แต่ต้องเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเรียนด้วย แต่หากต้องการประหยัด ก็เลือกสอบกับต้นฉบับดีกว่า ได้ความรู้ของแท้ด้วย!

ติดต่อเรียนสอบใบขับขี่กับกรมขนส่งโดยตรง
ได้ที่ อาคาร 8 กรมการขนส่งทางบก 02-271-8626

สำหรับการเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ใน Pantip ก็มีการพูดถึงโบรกเกอร์ TQM, Roojai, Frank, Rabbit Finance ซึ่งหากคุณพร้อมมีรถยนต์แล้วต้องศึกษาเรื่องประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย