ชาวต่างชาติ ขับรถในเมืองไทยได้ไหม?

ads

ใบขับขี่ฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทย ต้องทำที่ไหน?

ใครที่อยู่หมู่บ้านในเมืองใหญ่ ๆ อาจจะเห็นฝรั่งขับรถวนจอดกันเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับบางท่านที่พบเห็นชาวต่างชาติขับรถบนถนนบ้านเราอาจจะยังไม่คุ้นชินตาเท่าไหร่? ถามว่าฝรั่งเขามาขับรถในไทยได้ไหม? แน่นอนว่าได้แน่นอน แต่เรื่องการปรับตัวเข้ากับกฎหมายและพฤติกรรมของเพื่อนร่วมถนนจะเข้ากันได้ไหม? ต้องดูใจกันไปยาว ๆ

ชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ชั่วคราวเพื่อใช้ขับรถในเมืองไทยได้ โดยต้องไปขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด และขนส่งพื้นที่ 1 – 4 (ในกรุงเทพ ดูพื้นที่ให้บริการทำใบขับขี่ได้ที่นี่) ข้อกำหนดเดียวที่สำคัญก็คือ ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ มีดังนี้

 • พาสปอร์ตต้องเป็นแบบชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือทำงาน (Work Permit เท่านั้น) ไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือสำหรับผ่านราชอาณาจักร
 • พาสปอร์ตต้องยังไม่หมดอายุ และต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี
 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
 • ใช้เอกสาร เป็นหนังสือเดินทางและภาพถ่ายหน้าตรง 2 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
 • การสอบใบขับขี่สามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศอื่นที่เคยออกให้ มายื่นสอบประกอบเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ของชาวต่างชาติ

 • รีบมาต่อแถวขอทำเรื่องแต่เช้า รับเอกสารสมัครที่ขนส่ง และเตรียมเอกสารให้พร้อม
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • อบรม 2 ชั่วโมง เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายการจราจรทางบก
  • รอบเช้า 9.00 น.
  • รอบบ่าย 13.30 น.
 • สอบข้อเขียน
 • สอบขับรถ
 • เสียค่าธรรมเนียม
 • รอรับใบอนุญาต

เช่นเดียวกับคนไทยที่เวลาจะไปขับรถในต่างประเทศ ก็อาจจะไม่เข้าใจสัญลักษณ์ป้ายจราจรบางอย่าง แต่หากต้องไปทำงานอยู่เป็นปี ๆ ก็จำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก หรืออาจจะเป็นงานที่ต้องใช้รถยนต์เข้าไปในพื้นที่ทำงานอย่าง Site ก่อสร้าง, เหมือง เป็นต้น ซึ่งควรทำใบขับขี่ของประเทศนั้น ๆ ไว้ไม่ให้ผิดกฎ

ชาวต่างชาติ เช่ารถ ในไทยได้ไหม?

ชาวต่างชาติบางประเทศมีใบขับขี่สากล ที่ใช้ร่วมกับบ้านเราได้ หรือบางทีร้านรับเช่ารถ ก็ขอดูแค่พาสปอร์ตกับใบขับขี่ของพวกเขา แต่หากรถเกิดอุบัติเหตุจะผิดไหม? ก็อาจจะมีความผิดเรื่องเอกสารใบขับขี่ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่มาเช่ารถขับ มักจะเป็นรถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ในพื้นที่ชนบท ไม่ได้เอามาวิ่งออกถนนใหญ่มากนัก เพราะอันตราย และไม่คุ้นชินกับเส้นทาง ดังนั้นหากคุณมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติม เข้าไปศึกษาได้ที่ www.dlt.go.th หรือสอบถามที่ขนส่งจังหวัดของคุณนะคะ

Read More :