คำศัพท์ประกันรถยนต์น่ารู้

ประกันรถยนต์ ถือเป็นการคุ้มครองที่ผู้คนมีรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมทำกันอย่างมาก เพราะประกันรถยนต์ให้ความดูแลทั้ง ตัวรถ, ความเสียหาย, ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ขึ้นมา ประกันที่ผู้คนส่วนมากนิยมทำนั่นคือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เป็นแผนประกันที่ครอบคลุมการดูแลและคุ้มครองมากที่สุด ในแผนประกันรถยนต์ทั้งหมด แต่ราคาค่าเบี้ยประกันก็ถือว่าสูงอยู่เช่นเดียวกัน

วันนี้ที่เราพูดถึงประกันรถยนต์นั้น แน่นอนว่าเราก็ต้องมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์มาฝากกัน จากที่เราได้พูดถึง การเคลมสด และ เคลมแห้งกัน ไปแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อทำการเคลมไปแล้ว อาจมีการ เสียค่า Excess ขึ้น

ค่า Excess คืออะไร? คนทำประกันรถยนต์ต้องควรรู้

ค่า Excess คืออะไร?

ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก คือ เงินค่าเสียหายในส่วนที่เราต้องจ่าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีคู่กรณี โดยการเสียค่า ค่า Excess นั้นแต่ละบริษัทประกันภัยจะเรียกเก็บไม่เท่ากัน แต่มีระบุใรายละเอียดกรมธรรม์ย่างชัดเจน ว่าหากมีการเรียกเก็บค่า ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรกนั้น ต้องจ่ายเท่าไร แบบย่อ คือ จะต้องเสียจุดละ 1,000 บาท

แต่ความหมายเต็ม ๆ ของ ค่า Excess คือ จำนวนเงินที่ผู้ใช้รถ หรือ ผู้เอาประกัน ตกลงจะรับผิดชอบร่วมกับบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ กับรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ที่ผิดจากเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์นั้น ๆ และ ไม่มี หรือ ไม่ทราบคู่กรณี หรือว่าไม่สามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้กับบริษัทประกันทราบได้ ผู้เอาประกันจึงต้องเสีย ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

ทำไมต้องมีการเสีย ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

หลายคนนั้นอาจจะคิดว่าการ ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นจะคุ้มครองทุก ๆ อย่าง สามารถขับรถแบบไหน หรือยังไงก็ได้ หากเกิดอุบัติเหตุรือ เฉี่ยวชนก็ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวเคลมบริษัทประกันก็จ่าย ความเชื่อนี้ถือเป็นความเชื่อที่ผิดมาก ๆ ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการสร้างค่านิยมที่ผิด ๆ กับผู้ใช้รถยนต์ และผู้ทำประกันรถยนต์ การเอาประกันจึงจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของความคุ้มครองประกันรถยนต์ทั้งหมด และ การจ่าย ค่า Excess ก็จะช่วยทำให้เราขับรถระมัดระวังมากยิ่งขึ้น หากเราขับรถไม่ระวัง จะไปเฉี่ยวชนต้นไม้ รอยขีดข่วน หินกระเด็นใส่ หรือ ขับรถโดยประมาทจะต้องเสียค่า Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกไป

เหตุการณ์แบบไหนบ้างที่จะต้องเสีย ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก

  • กรณีที่รถยนต์ ของเจ้าของรถหรือผู้เอาประกัน มีรอยขีดข่วน หรือ ถูกหินกระเด็นใส่แล้วแล้วไม่สามารถที่จะหาคู่กรณีได้
  • กรณีที่ขับรถยนต์โดยประมาท เช่น การขับรถยนต์ตกหลุม ขับรถชนต้นไม้ ขับรถขูดฟุตบาทเป็นต้น
  • กรณีที่ผู้เอาประกัน ไม่สามารถ ระบุ สาเหตุที่ทำให้รถยนต์เสียหายได้ รวมถึง วันที่ เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ห้กับบริษัทประกันรถยนต์อย่างชัดเจน
  • กรณีรถชนไม่และสามารถหาคู่กรณีให้บริษัทประกันรถยนต์ได้

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับคำศัพท์ประกันรถยนต์ ค่า Excess หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก หากเราไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการเคลมส่วนนี้นั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราโดยกาขับรถยนต์อย่างระมัดระวัง เพราะตอนนี้กำลังจะมี โครงการขับขี่ปลอดภัย ไม่เคลมมีคืน ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนที่ขับรถดี แบบไม่มีเคลม ที่สามารถรับเงินคืน หากไม่มีการเคลมประกันเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากต้องเคลมในแบบไม่มีคู่กรณีก็ต้องเสีย ค่า Excess กันตามข้อตกลง

READ MORE :