ค่าสินไหมที่ได้ยินกันบ่อย ๆ หมายถึงอะไร และมีกี่ประเภท

จากสถิติปัจจุบันที่มีคนหันมาใช้รถยนต์มากยิ่งขึ้น ทำให้ อัตราการทำประกันภัยรถยนต์ก็มีเพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนรถยนต์ที่มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะการทำประกันรถยนต์ผู้ขับขี่รถยนต์ หรือ เจ้าของรถยนต์จะเป็นผู้ที่ซื้อไว้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ถึงแม้รถยนต์ทุกคันจะมี การทำพรบ. รถยนต์ หรือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับกันอยู่แล้ว แต่เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมเราก็จะ ทำประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3 เข้าไปด้วย เพื่อการดูแลและความคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งกว่าหากเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นเราจะได้วางใจว่ามีดูแลรถยนต์ของเราอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ Promotions.co.th ของเราได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์ประกันภัยน่ารู้กันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การเคลมสด, การเคลมแห้ง, ค่า Excess, การเคลมรอบคัน และความรู้อื่น ๆ แต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับ ค่าสินไหม ที่เราเองก็คุ้นเคยกันดี เวลาได้ยินศัพท์ประกัน แต่รู้หรือไม่ว่า ค่าสินไหมนั้น มีความหมายอย่างไร มีกี่ประเภท วันนี้เรามีคำตอบ

ค่าสินไหม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  ค่าสินไหมทดแทน และ ค่าสินไหมกรุณา

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน คือ สิ่งที่ผู้ทำประกันจะได้รับผลประโยชน์ โดยที่เป็นความเสียหายที่ทางบริษัทประกันสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เปรียบเสมือนการตกลงในการชดเชยเงินหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจิง เรียกง่าย ๆ คือ เป็นการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ตัวบุคคลภายนอก ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ที่เราได้เลือกแผนการทำประกันเอาไว้ ซึ่งการจ่ายค่าสสินไหมทดแทนนั้นอาจจะเป็นการชดเชยในรูปแบบของจำนวนเงิน หรือ ซ่อมแซมความเสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมให้สามารถใช้งานได้ แต่เป็นการจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

สินไหมกรุณา

สินไหมกรุณา คือ กรณีที่เราทำผิดสัญญากรมธรรม์ประกันภัย แล้วบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองเรา แต่บริษัทประกัรยินยอมที่จะช่วยเหลือเราเอง ทั้งที่ความจริงแล้วนั้นไม่ต้องช่วยเหลือเราก็ได้ โดยจะจ่ายเป็นจำนวนเงินที่ทางบริษัทประกันของเรานั้นเป็นผู้กำหนด หรือเป็นการซ่อมแซมให้รถยนต์กลับมามีสภาพเดิมให้มากที่สุด ถึงแม้ว่าในจะมีการลงความเห็นว่าไม่ต้องมีการรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ตาม

สินไหมทดแทน และ สินไหมกรุณาแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของค่าสินไหม 2 รูปแบบนี้คือ ค่าสินไหมทดแทนเป็นการจ่ายตามจริงในสิ่งที่ถูกระบึไว้ในกรมธรรม์ แต่สำหรับสินไหมกรุณานั้น จะเป็นการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายถึงแม้จะไม่ได้ระบุอยู่ในกรมธรรม์ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ในส่วนของสินไหมกรุณาทางบริษัทประกันภัยนั้นต้องมีการพิจารณา ก่อนจึงจะมีการชดเชยในส่วนค่าสินไหใกรุณานี้ให้

เงื่อนไขการให้สินไหมกรุณามีดังนี้

  • ผู้เอาประกันภัย มีความสุจริตและจริงใจ
  • ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยจะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดต่อเนื่อง
  • กรณีประกันภัยนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาห Reinsure
  • สินไหมกรุณานั้นเป็นการให้เปล่า พิจารณาจากความเสียหายจริง แต่ไม่ได้จ่ายเต็มจำนวน และจะไม่สามารถฟ้องร้องได้

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับสินไหมกรุณานั้น จะเป็นผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจ มีความสุจริตใจหรือเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมายจริง ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการทำประกันดี

ใครจะรู้ว่าค่าสินไหมธรรมดาที่เราเคยได้ยินกันบ่อย ๆ จาก ศัพท์ประกัน จะมีหลายแบบและการจ่ายที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย สำหรับศัพท์เกี่ยวกับประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันรถยนต์แล้วนั้น ยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราต้องรู้ไว้ ซึ่งปัจจุบันการเลือกทำประกันรถยนต์ก็มีหลากหลาย วิธีไม่ว่าจะเป็น การเปรียบเทียบประกันรถยนต์ก่อนซื้อก็ดี และอย่าลืมศึกษากรมธรรม์ของบริษัทนั้น ๆ ให้ละเอียดก่อนตกลงทำประกันทุกชนิดเพื่อเช็คความคุ้มครองว่าครอบคลุมหรือไม่ เหมาะสมกัค่าเบี้ยประกันหรือไม่ ดีกว่าที่บริษัทอื่น ๆ อย่างไร ถือเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนทำประกันภัย

READ MORE :