Home Insurance motor ข้อควรรู้ก่อนเปลี่ยนประกันรถยนต์

ข้อควรรู้ก่อนเปลี่ยนประกันรถยนต์

ข้อควรรู้ก่อนเปลี่ยนประกันรถยนต์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกเปลี่ยนประกันรถยนต์

รถยนต์ยานพาหนะ สำคัญในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยแต่บ้านนั้นจะมีรถยนต์ไว้ใช้งานอย่างน้อย 1 คัน ในการใช้เดินทางไปเรียน หรือ ไปทำงาน ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ต้องเผชิญปัญหารถติดบ้างเป็นบางครั้งในการเดินทาง แต่ได้ความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในการเดินทางที่มากกว่า

ประกันรถยนต์

สำหรับคนที่มีรถยนต์อีกสิ่งที่สัญคือการเลือกทำประกันรถยนต์ สำหรับรถยนต์ใหม่หรือการเลือกต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งประกันรถยนต์จะเป็นการเลือกต่อแบบปีต่อปี โดยการเลือกทำประกันรถยนต์ว่ายากแล้ว การเลือกต่อประกันรถยนต์กลับยากยิ่งกว่า เพราะเราต้องหาบริษัทประกันและความคุ้มครองในแบบที่เราต้องการ อีกทั้งต้องพิจารณาว่าประกันรถยนต์ที่ถือมาตลอดทั้งปีนั้นดีไหม สมควรเปลี่ยนหรือไม่ก่อนที่จะเปลี่ยนประกันรถยนต์ จะต้องทำการศึกษารายละเอียดให้ละเอียดถี่ถ้วน

1 ความรวดเร็วในการทำประกัน

บริษัทประกันแต่ละแห่งจะใช้ระยะเวลาในการทำเรื่องความคุ้มครองที่แตกต่างๆ กัน เราต้องมั่นใจก่อนว่าเมื่อต่อประกันรถยนต์แล้ว จะเริ่มคุ้มครองทันทีหลังจากที่ดำเนินการและจ่ายเบี้ยประกันเสร็จหรือไม่ เพราะหากไม่ได้มีความคุ้มครองเลยและช่วงระหว่างรอ เกิดอุบัติเหตุก็จะเท่ากับว่าคุณไม่มีประกันคุ้มครองอยู่นั่นเอง

2 ยกเลิกกรมธรรม์เก่า

หากคุณเปลี่ยนประกันรถยนต์ที่ไม่ใช่เนื่องจากการหมดอายุความคุ้มครองแต่ต้องการเปลี่ยนบริษัทประกันรถยนต์เอง เราต้องทำการแจ้งการยกเลิกสัญญากรมธรรม์กับบริษัทประกันของเรา ด้วยการส่งกรมธรรม์ฉบับจริง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชี สำหรับที่จะให้บริษัทประกันโอนเงินคืนในส่วนต่างของค่าเบี้ยประกันกับคุณ และแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกกรมธรรม์ และอย่าลืมเซ็นชื่อกำกับด้วยนะคะ

3 เช็คความคุ้มครองของกรมธรรม์ใหม่ให้ดี

การทำประกันทุกชนิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเช็คเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครอง ว่าเหมาะสมกับค่าเบี้ยหรือไม่ เคลมยากไหม บริษัทติดต่อง่ายหรือเปล่า การดูแลลูกค้าหลังการขายเป็นอย่างไร รวมถึงความคุ้มครองและเงินทุนคุ้มครองเพียงพอกับความต้องการของเราหรือไม่ บางบริษัทค่าเบี้ยประกันอาจถูกกว่าแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร หรือ เงินทุนประกันที่น้อยลงไปด้วย และควรทบทวนกรมธรรม์ ประเภทของประกันภัยรถยนต์ ค่าเสียหายส่วนแรก ความคุ้มครองต่าง ๆ ของประกันรถยนต์ใหม่ที่เราเลือกก่อนว่าดีและพึ่งพอใจแล้วจริง ค่อยตัดสินใจยกเลิกประกันรถยนต์ฉบับเดิม หรือ การใช้ประกันฉบับเดิมดีกว่านั่นเอง

4 อย่าลืมรับเงินคืนค่าส่วนต่างจากบริษัทที่คุณแจ้งยกเลิก

หากยกเลิกกรมธรรม์เราจะได้เงินส่วนต่างคืน โดยจะถูกคำนวนจากวันที่เริ่มคุ้มครองกรมธรรม์ไปจนถึงวันที่ยกเลิกกรมธรรม์ และจะคืนเงินตั้งแต่วันที่ยกเลิกไปจนถึงวันครบกำหนดสัญญาให้แก่เรา ซึ่งการคำนวนส่วนต่างเงินคืนนี้จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน นอกจากนี้ หากประกันที่ยกเลิกเป็นประกันที่ทำกับโบรกเกอร์ จะมีในส่วนของค่าดำเนินการเอกสาร และค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

เปลี่ยนประกันรถยนต์

การเลือกทำประกันรถยนต์ การปรับเปลี่ยนประกันรถยนต์ หรือ บริษัทประกันรถยนต์ ควรเลือกเปรียบเทียบและเช็คในส่วนของประกันรถยนต์ทั้งเบี้ยประกัน และความคุ้มครองต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือก หรือ ปรับเปลี่ยนประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ หรือ ประกันชั้น 3+

 READ MORE : 

Exit mobile version