ขับรถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม?

ads

รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ แม้ว่าคุณจะมีทะเบียน มี พ.ร.บ. แต่หากเกิดเหตุชน หรือ ล้ม หากมีคู่กรณี ทาง พ.ร.บ. ก็ช่วยจ่ายให้ได้ หรือแม้กระทั่งคุณขับรถล้มเอง พ.ร.บ. ก็จ่าย  แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องไปแจ้งความภายใน 24 ชั่วโมง

อนาคต จะมีกฎหมายใหม่บอกว่า หากเกิดเหตุที่ไหน สามารถไปแจ้งความที่ใดก็ได้ แต่ปัจจุบันนี้ หากเกิดเหตุที่ใดต้องแจ้งความที่ สน. ในพื้นที่ก่อน  แล้วคุณต้องนำเอกสารใบแจ้งความ หรือ ลงบันทึกประจำวัน แล้วแต่กรณี แนบไปกับการขอเบิกค่าเสียหาย ในกรณีที่คุณเกิดอุบัติเหตุ ประสบเหตุเอง >> ดูรายละเอียดได้จากเรื่อง “เมื่อรถชนขึ้นมา พ.ร.บ. จ่ายอะไรให้กับเราบ้าง?”

เมื่อรถชนขึ้นมา พ.ร.บ. จ่ายอะไรให้กับเราบ้าง?

ขี่รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม?

วิธีการเบิก “ค่ารักษาพยาบาล” จาก พ.ร.บ. (กรณีบาดเจ็บทั่วไป)

  1. ญาติ หรือ เพื่อน ถ่ายภาพ หรือ ไปเล่าเรื่องราว ณ สน. ที่เกิดเหตุ (จดเลขทะเบียนรถยนต์, ชื่อผู้ขับขี่ ไปด้วย) ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไปไม่ไหว ภายใน 24 ชั่วโมง ที่เกิดเหตุ
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า จะใช้ใบบันทึกประจำวัน หรือ ใบแจ้งความ ไปเคลมประกันอุบัติเหตุกับ พ.ร.บ.
  3. นำ “สำเนาบัตรประชาชน” , “ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล” และ ใบแจ้งความ ไปยื่นกับ
    1. บริษัทที่เราซื้อประกันภัยรถยนต์มา หรือ
    2. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมกับการเบิก พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th/makingaclaim.php

*แต่หากเกิดเป็นมากกว่าการบาดเจ็บทั่วไป จนต้องนอนพักฟื้นเป็นผู้ป่วยใน จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเป็น ใบรับรองแพทย์ หรือ หนังสือรับรองการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

**กรณีทุพพลภาพ ต้องใช้หนังสือรับรองความพิการ และ สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสาวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้ขับขี่ได้รับความเสียหายจากการขับขี่

***กรณีเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมคือ ใบมรณะบัตร และสำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านของทายาท และบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

การเบิกจ่ายเงิน จะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากส่งเรื่องถึง พ.ร.บ.

แนะนำว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ ก็ควรจะทำประกันภาคสมัครใจไว้เพิ่มเติม เพื่อขอเบิกได้ 2 ทาง จะได้ครอบคลุมกับการรักษาพยาบาล ให้ร่างกายกับมาพร้อมใช้งานและครบถ้วนเหมือนเดิม! แม้ว่าเราจะเป็นคนขับรถล้มเองก็ตาม เพราะเป็นสาเหตุอุบัติเหตุที่ควบคุมไม่ได้เช่นกัน

Read More :