ads

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหากต้องการเคลมประกันควรต้องทำยังไงบ้าง?

การทำประกันรถยนต์นั้น เป็นการซื้อความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น โดยการเลือกซื้กรมธรรม์สักเล่มนั้นเพื่อต้องการความคุ้มครองและดูแรถยนต์ของเราที่เลือก แต่หากพูดถึง การเคลมประกัน เกิดเหตุการณ์ขึ้นและผู้รับประกันนั้นได้ทำการเรียกประกัน การเรียกเคลมประกันของแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไป

บริษัทกรุงเทพประกันภัย บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากที่สุด และได้รับรีวิวพร้อมทั้งการตอบรับจากผู้ใช้อย่างดีเยี่ยมทำให้บริษัทกรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คนใช้รถนิยมเลือกใช้บริการ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหากต้องการเคลมประกันรถยนต์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

 • การติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยานยนต์
 • หลังจากได้รับใบแจ้งความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อผ่านหมายเลข โทรศัพท์ 1620
 • ติดต่อที่บริษัทกรุงเทพประกันภัย โดยตรง
 • นำเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สาขา หรือ สำนักงานที่ใกล้บ้าน
 • หากไม่สะดวกเดินทางไปที่บริษัทสามารถ จัดส่งเอกสารไปตามไปรษณีย์ที่อยู่บริษัท หรือทางโทรสารได้

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

 • โทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทกรุงเทพประกันภัย รับทราบโดยทันที แจ้งเป็นหลักฐานให้ จดหมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
 • รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
  -ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี
  -หมายเลขกรมธรรม์
  -หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่
  -สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
  -ลักษณะของการเกิดเหตุ
 • หลังจากโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ทางบริษัทกรุงเทพประกันภัยรับทราบแล้วให้รออยู่ ณ ที่เกิดเหตุ โดยที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ ในกรณีที่ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิดอย่างแน่นอน พร้อมทั้งต้องมีหลักฐานประกอบ หรือหากมีการเคลื่อนย้ายรถต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่บริษัทประกันให้รับทราบ
 • ยังไม่ควรตกลงในการชดเชยค่าเสียหายหากยังไม่แน่ใจในลักษณะของอุบัติเหตุ
 • หากมีผู้บาดเจ็บให้ทำการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด และแจ้งให้ทางบริษัทประกันรับทราบ

โดยการเรียกเคลมประกันนั้นจะแบบด้เป็น 2 รูปแบบ

กรณีที่ผู้ทำประกันเป็นฝ่ายผิด
 • อย่าหลบหนี เพราะผู้ทำประกันอาจจะไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิด การหลบหนีนั้นอาจทำให้ต้องโทษทางคดีอาญาเพิ่มขึ้น
 • แยกรถเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
 • ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
 • นัดหมายคู่กรณีในภายหลัง
 • ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัท หลังจากแจ้งอุบัติเหตุให้ทางบริษัทรับทำประกันภัยรับทราบ
 • แลกแบบฟอร์ม ชนแล้วแยกแลกใบเคลม จากนั้นให้รับติดต่อเจ้าหน้าที่ รับแจ้งอุบัติเหตุเพื่อลงนามรับผิดชอบคู่กรณี ซึ่งแบบฟอร์มนั้น สามารถเขียนขึ้นเองได้โดยมีรายละเอียดด้านในดังนี้
  – ชื่อ – นามสกุลของฝ่ายผิด
  – ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
  – วันที่และสถานที่เกิดเหตุ
  – ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และคันที่เป็นฝ่ายถูก
  – ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
  – ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตร ต้องมีชื่อกำกับ
กรณีผู้ทำประกันเป็นฝ่ายถูก
 • ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดยี่ห้อรถ ทะเบียนรถคู่กรณีไว้ก่อน จากนั้นโทรศัพท์แจ้งให้บริษัทประกันภัยรับทราบ
 • ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์มชนแล้วแยกแลกใบเคลม
 • หากถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
 • กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะท่านต้องเรียกร้องความเสียหายกับคู่กรณีเองโดยตรง
กรณีหากมีผู้บาดเจ็บ
 • ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
 • ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่งควรแจ้งให้บริษัทประกันทราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
 • ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
 • ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรถยนต์
 • จ่ายเป็นเงินสด ไม่เกิน 10,000 บาท ภายใน 20 นาที
 • จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิง Total Loss ภายใน 7 วันทำการ
 • กรณีรถหาย ภายใน 15 วันทำการ

หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และผ่านการพิจารณาแล้ว ทางบริษัทประกันภัยจะทำการ จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าหรือคู่กรณี โดยเอกสารในการใช้ยื่นพิจารณาค่าสินไหมทดแทนนั้น จะแบ่งออกเป็นตามกรณีที่เกิดเหตุการ อาทิ การเรียกร้องค่าซ่อมรถ, การเรียกร้องค่ายกรถ, การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล, การเรียกร้องค่าปลงศพ, การเรียกร้องในกรณี รถเสียหายโดยสิ้นเชิง เป็นต้น

สำหรับใครที่ทำประกันภัยรถยนต์กับ บริษัทกรุงเทพประกันภัย และเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการศึกษาเงื่อนไขและรูปแบการเคลมประกันต่างๆ เอกสาร และรายละเอียดเบื้องต้นสิ่งที่พึ่งทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุ วันนี้เราก็ได้ทำการรวบรวมวิธีการเคลมประกันเบื้องต้นจากบริษัทกรุงเทพประกันภัยมาให้ได้ศึกษาหากเกิดเหตุการฉุกเฉินขึ้น

READ MORE :