กฎหมายป้ายแดงล่าสุด มีข้อกำหนดอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน การซื้อรถยนต์ใหม่ ถือเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ถึงแม้รถยนต์จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอีกหนึ่งอย่าง ที่คนส่วนใหญ่นั้นต้องมีเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดี แต่ถึงแม้จะเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าหลายแสนหรือบางคันหลายล้าน ในปัจจุบัน การออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ เริ่มมีการรองรับเกี่ยวกับบริการเพื่อการซื้อรถยนต์มากยิ่งขึ้น ทั้ง สินเชื่อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง สินเชื่อรถมือสอง เป็นต้น

ดังนั้น การที่เราจะมีรถยนต์ป้ายแดงสักคันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่รู้กันหรือไม่ว่าปัจจุบันการออกรถยนต์ป้ายแดงนั้นสามารถใช้ได้กี่วัน แล้วต้องเปลี่ยนเป็นป้ายขาว และมีข้อห้ามอะไรบ้างระหว่างที่ใช้รถป้ายแดง กับกฏหมายรถทะเบียนป้ายแดงฉบับใหม่ที่ให้เริ่มใช้ในปี 2561 นี้

การใช้รถยนต์ใหม่ป้ายแดง

รถยนต์ใหม่ที่เป็นป้ายแดงนั้น คือ การใช้ทะเบียนป้ายแดงที่บ่งบอกว่าเป็นรถยนต์คันใหม่ ที่เพิ่งซื้อและเพื่อเป็นการรอทะเบียนป้ายขาว โดยที่กฏหมายฉบับก่อนนั้นจะใช้ทะเบียนป้ายแดงเพื่อรอป้ายทะเบียนขาวได้ 60 วัน แต่สำหรับกฎหมายฉบับใหม่นั้นเราจะสามารถใช้ป้ายแดงขับเพื่อรอทะเบียนป้ายขาว ตามกฏหมายปัจจุบันนั้นจะอยู่ที่ 30 วันเท่านั้น ซึ่งเป็นกฏข้อบังคับของ พ.ร.บ. จราจร ที่เกี่ยวกับการใช้งานรถป้ายแดง นอกเหนือจากนี้ยังมีกฎข้อห้ามอี่น ๆ สำหรับรถยนต์ใหม่ป้ายแดงอีกด้วย

1. รถยนต์ใหม่ป้ายแดง ใช้ได้ 30 วัน

รถป้ายแดงของเรานั้นจะมีระยะเวลาการใช้ป้ายแดง เพื่อรอป้ายสีขาวเป็นเวลา 30 วันเท่านั้น เพราะตามระยะเวลาส่วนใหญ่ในการรอป้ายนั้นจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน แต่หากว่าเราใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลา 30 วันตามที่กฏหมายกำหนด จะมีความผิดในฐานหลีกเลี่ยงภาษี และ ความผิดตามที่ พ.ร.บ. ที่กำหนดไว้ และจะมีโทษปรับจากการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาอยู่ที่ 10,000 บาท ดังนั้นหากเมื่อครบ 30  วันแล้วเราก็ควรที่จะใส่ป้ายขาวให้ถูกต้องตามกฏหมายดีกว่า

2. ห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน

โดยรถยนต์ป้ายแดงของเรานั้นสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00-18.00 น. เท่านั้น  แต่เนื่องจากจราจรในปัจจุบันนั้นมีการติดขัดเป็นอย่างมากทำให้มีการขยายเวลาจาก 6 โมงเย็น เป็น 20.00 น. ที่ไม่ให้ใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืนนั้น เพราะการใช้ป้ายแดงของนั้นจะมองเห็นได้ไม่ชัดในที่ที่มืด ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการก่อเหตุของผู้ขับขี่รถยนต์ที่อาจมีการชนแล้วหนีได้ รวมถึงเสี่ยงต่อการก่อการโจรกรรม

3. รถใหม่ป้ายแดงต้องลงบันทึกการใช้รถในสมุดคู่มือทุกครั้ง

คนที่ออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนั้นจะได้รับสมุดบันทึกหรือคู่มือทะเบียนรถยนต์ ซึ่งคู่มือเล่มนี้มีความสำคัญมากเพราะด้วยกฏหมายจราจรระบุไว้ว่า ผู้ที่ขับจะต้องบันทึกรายการลงสมุดคู่มือ โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นคือ ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ของรถ ความประสงค์ในการขับรถยนต์ วันเดือนปี และควรทีจะต้องระบุเวลาที่นำรถออกไปใช้ รวมถึงระยะเวลาที่รถถึงที่หมาย ชื่อและนามสกุลของผู้ขับ หากทำสมุดคู่มือรถยนต์หายสามารถขอใหม่ได้ที่กรมขนส่ง หรือใครที่ลืมลงบันทึกการใช้งานรถยนต์ป้ายแดงนั้น หากถูกตรวจสอบจะมีความผิดฐานไม่ลงบันทึกการใช้รถ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

4. ห้ามใช้รถยนต์ป้ายแดงวิ่งข้ามเขต

การออกรถยนต์ใหม่และยังเป็นป้ายแดงที่ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียน หรือ รอป้ายทะเบียนจากกรมขนส่งอยู่นั้น การขับรถข้ามเขต หรือข้ามจังหวัด แม้แต่การขับออกนอกจังหวัดนั้นถือด่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะได้มีการระบุอย่างชัดเจนตามหน้ากฎหมายแล้วว่ารถยนต์ป้ายแดงนั้นสามารถวิ่งได้ภายในเขตจังหวัดที่อยู่บนป้ายเท่านั้น แต่หากมีความจะเป็นที่จะต้องใช้รถนอกเขตพื้นที่เราต้องขอ และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมทั้งมีหลักฐานรวมถึงเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ของนายทะเบียนด้วย อีกทั้งยังต้องลงบันทึกรายการในคู่มืออย่างละเอียด และหากไม่ทำการขออนุญาตการใช้รถนอกเขตจดทะเบียน และไม่ลงบันทึกการใช้รถนั้น หากถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่มีเอกสารจะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

5. ห้ามลากป้ายแดง

ห้ามลากป้ายแดงในที่นี้ คือ การที่เราไม่ยอมเปลี่ยนเป็นป้ายสีขาวตามกฏหมายจากระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดคือ 30 วันแต่ก็มีบางคนที่ไม่อยากเสียภาษี หรือ ต้องการหลีกเลี่ยงภาษี จึงลากการใช้ป้ายแดงออกไปบางคนอาจจะใช้เป็นเดือนหรือเป็นปี ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย โทษการลากป้ายแดงข้ามเดือนข้ามปีนั้น จะมีโทษปรับถึง 10,000 บาท

อย่างไรก็ตามกฏหมายการใช้รถป้ายแดง พ.ร.บ. กฏจราจร ที่เป็นกฏหมายบังคับใช้สำหรับรถยนต์ใหม่ป้ายแดงแล้วนั้นเราก็ควรต้องปฏิบัติตาม เพราะหากมองดูดีๆ แล้วนั้นโทษปรับมันช่างไม่คุ้มค่ากับการขับรถป้ายแดงนาน ๆ เลย และที่สำคัญยังมีโทษ และ การกระทำที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฏหมาย อีกเพียบ แต่ถึงแม้รถยนต์ของเราจะเป็นป้ายแดงและ ทำประกันชั้น 1 หากเกิดอุบัติเหตุ นั้นเราก็สามารถที่จะเคลมประกันได้ แต่ต้องขึ้นอยู่ที่วันเริ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่เราทำว่าทางบริษัทที่รับประกันเริ่มคุ้มครองรถยนต์ใหม่ป้ายแดงของเราตั้งแต่วันไหนด้วย

READ MORE :