ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ประกันสังคมรักษาฟรีไหม ?

ประกันสังคมเตรียมความพร้อมรักษาผู้ป่วยไวรัส โควิด-19

สถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทยกลับมาตรึงเครียดเพิ่มขึ้น เมื่อล่าสุดพบการติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย โดย 2 ราย มาจากครอบครัวเดียวกันซึ่งมีประวัติเดินทางไปเที่ยวเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่อีก 1 รายเป็นหลายวัย 8 ขวบที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่เป็นผู้ใกล้ชิด ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยเพิ่มเป็น 40 ราย

ผลกระทบของการติดเชื้อของคนไทยที่กลับมาจากญี่ปุ่น 2 ราย

  • ล่าสุด มีคำสั่งปิดโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นโรงเรียนของหลานวัย 8 ขวบ
  • ขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ สั่งลูกเรือที่ให้บริการเที่ยวบินที่ XJ 621 ซัปโปโร-กรุงเทพฯ หยุดงาน 14 วัน เพื่อรอดูอาการ
  • ผู้ร่วมโดยสารร่วมทริปเที่ยวฮอกไกโด (รอดูอาการ)
  • ปิดธนาคารธนชาตสาขาดอนเมืองชั่วคราว (ลูกชายของผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายทำงานอยู่)
  • เจ้าหน้าที่ รพ.บีแคร์ 30-40 คน ที่สัมผัสผู้ป่วย 2 รายในเบื้องต้น (ให้หยุดงาน เพื่อรอดูอาการ)

จากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ที่ดูเหมือนจะคืบคลานมาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที ถ้าเป็นแบบนี้หากมีอาการต้องสงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก จะมีสิทธิ์ใช้ประกันสังคมในการรักษาได้หรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำตอบมาฝากกันดังนี้

ประกันสังคม รักษาไวรัสโคโรนา หรือไม่ ฟรีหรือเปล่า ?

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หากเริ่มมีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ เจ็บคอ ให้รีบสวมหน้ากากอนามัยแล้วไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ผู้ประกันมีอยู่ได้ทันที เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ หากพบว่าติดเชื้อ Covid-19 จะได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่หากเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิประกันสังคม ดูความเหมาะสมว่าจะเข้าโรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน เพราะมีความแตกต่างกันดังนี้

เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลรัฐ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เจ็บป่วยเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลเอกชน ประกันสังคมช่วยออกค่าใช้จ่ายบางส่วน

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ประสานกับโรงพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง ให้เตรียมความพร้อมในการรักษา และป้องกันอย่างเต็มที่ พร้อมส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยที่ผู้ประกันตน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) แต่อย่างใด แต่หากเป็นกรณีผู้ประกันตนต้องการตรวจหาเชื้อเอง (หมอไม่ได้วินิจฉัย ต้องเสียค่าตรวจ)

กรณีผู้ประกันตนทำประกันชีวิต

  • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตด้วย โรคไวรัสโควิด-19 ด้วย โดยบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

กรณีประกันสุขภาพ

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีประกันเดินทาง

  • กรณีประกันเดินทางให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นทางการแพทย์ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยไวรัสโควิด-19 กะทันหันในต่างประเทศในระยะเวลาเอาประกันภัยจนต้องเข้ารักษาตัวในต่างประเทศไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกก็ตาม

จากการประกาศยืนยันครั้งนี้สร้างความอุ่นใจกับผู้ประกันตนและผู้ทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันเดินทางเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไวรัส Covid-19 มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต การที่สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างถูกต้องตามกระบวนการเพื่อให้หายจากโรคถือเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ผู้เดินทางกลับมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอื่นๆ ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองให้มากทั้งเรื่องมาตรฐานป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อ และที่สำคัญหากมีอาการไม่สบายเกิดขึ้นห้ามปกปิดความจริงและรีบแจ้งให้ทางการได้ทราบเรื่องเมื่อกลับมาถึงไทย ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน Promotions มา ณ โอกาสนี้ครับ

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม :