ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพที่ไหนดี คุ้มครองชีวิตนานจนถึงอายุ 99 ปี

ads

แนะนำประกันชีวิตตลอดชีพ แบ่งเบาความเสี่ยงในชีวิต

เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต นอกจากการเก็บออมเงิน ลงทุน มีประกันสุขภาพ และอื่น ๆ แล้ว การมีประกันชีวิตก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเลือกทำ เพื่อช่วยคุ้มครองและช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงในชีวิตและยังนึกไปถึงอนาคตของลูกหลาน ประกันชีวิตก็มีหลากหลายแบบ โดยวันนี้ขอแนะนำประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ ที่หลายคนคงสนใจอยากทำ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกทำประกันที่ไหนดี หรืออยากรู้ว่าประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพคืออะไร ดีอย่างไรบ้าง

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ คืออะไร ดีอย่างไร

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ คือ ประกันชีวิตที่คุ้มครองยาวนานและต่อเนื่อง แบ่งเบาความเสี่ยงในชีวิตเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่เดือดร้อนคนในครอบครัว และยังสามารถมีเงินก้อนให้ครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย โดยจะมีระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันยาวนานกว่าประกันชีวิตแบบอื่น ๆ แต่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุสูงสุด 99 ปี

สำหรับข้อดีของประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ ยกตัวอย่างเช่น ให้ความคุ้มครองยาวนานและต่อเนื่องโดยไม่ต้องต่อสัญญา, ซื้อสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตลอด, ค่าเบี้ยประกันคงที่ตั้งแต่วันแรกที่ทำ, เป็นเงินก้อนให้ลูกหลานและคนในครอบครัว, ใช้ลดหย่อนภาษีได้

1 ประกันชีวิตตลอดชีพ AIA

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ เอไอเอ มีจุดเด่นที่ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพหรือจนถึงอายุครบ 99 ปี รับเงิน 100% ของเงินเอาประกันเมื่อเสียชีวิต หรือ มีชีวิตอยู่จนถึงครบสัญญา และยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของประกันภัยหลั หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี

ประกันชีวิตตลอดชีพ AIA

2 ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/99 FWD

ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/99 มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองยาวนาน จนถึงอายุ 99 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันแบบรายปีหรือรายเดือน และสามารถส่งมอบเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักได้

ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/99 FWD

3 ประกันชีวิตตลอดชีพ เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

ประกันชีวิตตลอดชีพ เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7 มีจุดเด่นที่จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น เพียง 7 ปีเท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี รับเงินคืนทุกปี ต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา และให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 100% ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

4 ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ โตเกียวมารีน

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life) มีจุดเด่นที่เบี้ยประกันต่ำ ทุนประกันภัยสูง ให้ความคุ้มครองในระยะยาว จ่าย 100% ของทุนประกันภัยเมื่อเสียชีวิตหรืออายุครบ 90 ปี ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท และฟรีความคุ้มครองยกเว้นเบี้ยประกัน หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ โตเกียวมารีน

5 ประกันชีวิตตลอดชีพ บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

ประกันชีวิตตลอดชีพจากกรุงเทพประกันชีวิต มีจุดเด่นที่รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันเมื่อเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

ประกันชีวิตตลอดชีพ บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99

6 ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/9 ธนาคารกสิกรไทย

ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/9 จากธนาคารกสิกรไทย รับประกันชีวิตโดนเมืองไทยประกันชีวิต มีจุดเด่นที่ชำระเบี้ยประกันเพียง 9 ปี ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี รับเงิน 100% เมื่อครบกำหนดสัญญา ใช้ลดหย่อนภาษีได้ และซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/9 ธนาคารกสิกรไทย

7 ประกันชีวิตตลอดชีพ ธนาคารออมสิน

ประกันชีวิตตลอดชีพจากธนาคารออมสิน มีจุดเด่นที่มีอายุ 70 ปี ก็สามารถทำได้ เบี้ยประกันคงทีตลอดอายุสัญญา ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี และลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ประกันชีวิตตลอดชีพ ธนาคารออมสิน

การมีประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ ถือว่าเป็นหลักประกันที่ดี ช่วยคุ้มครองและลดความเสี่ยงในชีวิต มอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ ไม่ทำให้คนในครอบครัวต้องเดือดร้อนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เหมาะเป็นประกันชีวิตที่ควรมีไว้ สำหรับใครที่สนใจ จุดเด่นของแต่ละประกันชีวิตตลอดชีพที่ได้แนะนำข้างต้น คงพอช่วยประกอบการตัดสินใจว่าจะทำประกันที่ไหนดี และนอกจากประกันชีวิตแล้ว ขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยมากขึ้น

READ MORE>>>

คลิกดูโปรโมชั่น “ประกันสุขภาพ” ทั้งหมด ได้ที่นี่ >>>