เปิดไทม์ไลน์ ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนวันไหน บังคับฉีดหรือไม่

กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน-นักศึกษา

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเยาวชนอายุ 12-17 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือ 18 ปีบริบรูณ์ได้ ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ เปิดไทม์ไลน์พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนในสังกัด ศธ. พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 29 จังหวัด โดยจะไม่มีการบังคับฉีด แต่จะเป็นไปตามความยินยอมของผู้ปกครอง

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนวันไหน

ก่อนหน้านี้นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเผยว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ค่อนข้างมากรวมทั้งกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่จะมีการจัดสรรวัคซีนให้ในเดือนตุลาคมนี้ทั้งนี้เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ล่าสุดได้มีหมายกำหนดการยืนยันแล้วว่าจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้

โดยในเบื้องต้นจะเป็นการฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัดก่อน จากนั้นจะขยายไปยังทุกสังกัดทั่วทุกจังหวัดซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมถึงเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน

ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนวันไหน
ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน

ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน

ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาเปิดไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนของ ศธ. ดังนี้

  • วันที่ 10-17 กันยายน : สถานศึกษา/โรงเรียนต้องจัดเตรียมจำนวนนักเรียนและรายชื่อ
  • วันที่ 17-22 กันยายน : สถานศึกษา/โรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองพร้อมให้ข้อมูลกับผู้ปกครองสำหรับการฉีดวัคซีนในเด็ก 12-18 ปี
  • วันที่ 21-24 กันยายน : สถานศึกษา/โรงเรียน เชิญผู้ปกครองนักเรียนให้ลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
  • วันที่ 25 กันยายน : สถานศึกษา/โรงเรียน นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แก่ ผอ.สพท./ ศธจ. แล้วนำส่ง ศธจ.
  • วันที่ 26 กันยายน : ผอ.สพท./ อศจ. / ศธจ. และผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัด ประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียนเพื่อนำส่งสาธารณสุขจังหวัด
  • วันที่ 28-30 กันยายน : สาธารณสุขจังหวัด วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนแต่ละโรงเรียน/สถานศึกษา
  • วันที่ 1 ตุลาคม : สถานศึกษา/โรงเรียน รับทราบกำหนดการและทำการจัดเตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน
  • วันที่ 4 ตุลาคม : เริ่มฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

เร่งประสานฉีดวัคซีนให้ครูครบทุกคน

นอกจากวัคซีนไฟเซอร์ที่จะฉีดให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการประสานของให้สาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนให้กับครูผู้สอนให้ครบจำนวนด้วยซึ่งจากข้อมูลเวลานี้ระบุว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีจำนวน 72% ได้รับวัคซีนไปแล้วยังเหลืออีก 1.7 แสนคน

หลังจากทราบกันไปแล้วสำหรับไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนวันไหน หากผู้ปกครองท่านใดต้องการให้ลูกหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังสถานศึกษาของบุตรหลานได้ตามหมายกำหนดการข้างต้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้ปกครองต้องการให้มีการเปิดเรียนแบบ On-Site โดยเร็ว ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน รวมถึงครูผู้สอนให้ได้มากที่สุดโอกาสที่เด็กจะปลอดภัยก็มีมากเท่านั้น ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดเรียน On-Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายนได้

อ่านเพิ่มเติม