บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรค เข้าถึงการรักษาสะดวกยิ่งขึ้น

โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรค
บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรค เข้าถึงโรงพยาบาลในเครือสธ.ง่ายขึ้น

ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง ตอบโจทย์โลกยุคใหม่

กระทรวงสาธารณสุขจัดการยกระดับการเข้าถึงการรักษาของประชาชน โดยสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็ยกระดับครอบคลุมไปถึง 30 บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรทอง ซึ่งจะนำร่องเพิ่มเป็น 27 จังหวัด หลังก่อนหน้านี้เริ่มทดลองใช้งานไปแล้ว 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 รวมระยะเวลาราว 2 ปี ซึ่งความคืบหน้าดังกล่าวจะครอบคลุมจังหวัดใดเพิ่มเติมบ้าง แล้วมีรายละเอียดน่าสนใจอย่างไร ทางเราได้รวบรวมข้อมมูลมาให้ทุกท่านได้อ่านเพิ่มเติมกันแล้ว


โครงการบัตรประชาชนใบเดียว คืออะไร?


สำหรับโครงการบัตรประชาชนใบเดียวจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการรักษาโรคมากขึ้น เปรียบเสมือนยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องขั้นตอนการใช้สิทธิบัตรทอง บัตร 30 บาททำที่ไหน หรือไม่มีบัตรทองทำยังไง โดยโครงการดังกล่าวเบื้องต้นจะครอบคลุมโรงพยาบาลในสาธารณสุขไปก่อน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น ไม่ต้องมีใบส่งตัว

บัตรประชาชน
บัตรประชาชนใบเดียว ครอบคลุมการรักษาหลายอย่าง

ขณะที่นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข จะให้ 27 จังหวัดนำร่องไปก่อน เนื่องจากยังมีเพียงโรงพยาบาลรัฐเพียง 4 ใน 13 เขตสุขภาพในประเทศที่ทำฐานผู้ป่วยเป็นระบบดิจิทัลอยู่แล้ว คาดว่าจะเริ่มให้บริการประชาชนได้ภายใน 100 วันหรือประมาณวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่รัฐบาลที่ให้ต่อคนไทยนั่นเอง

ดังนั้นข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดของผู้เข้ารับบริการรักษาจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า โรงพยาบาลที่จะเข้าไปรับบริการเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกระทราวงสาธารณสุขหรือไม่ด้วย

จังหวัดในบ้างที่นำร่องโครงการบัตรประชาชนใบเดียว

 • เขตสุขภาพที่ 1: เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และ ลำพูน
 • เขตสุขภาพที่ 2: สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี
 • เขตสุขภาพที่ 9: นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์
 • เขตสุขภาพที่ 12: พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 มีอะไรอีกบ้าง


สำหรับนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุขในปีหน้า จากโครงการ “ยกระดับ 30 บาท Quick Win 100 วัน” มีดังนี้

นโยบายกระทรวงสธ.
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 / ขอบคุณภาพจาก Facebook: กระทรวงสาธารณสุข
 1. โครงการพระราชดำริ ฯ/ เฉลิมพระเกียรติ/ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์
 • โครงการราชทัณฑ์ปันสุข คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน
 • โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ (รพร./รพก.)
 • สุขศาลาพระราชทาน ผ่านการรับรองคุณภาพทุกแห่ง
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 72 พรรษา (ไตรมาส 2)
 • แว่นตาผู้สูงอายุ 72,000 อัน
 • ผ่าตัดต้อกระจก 7,200 ดวง
 • ฟันเทียม 72,000 คน
 • ออกหน่วยพื้นที่ห่างไกล 720 อำเภอ
 • ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 72,000 รูป (รพร.)
 • อาคารผู้ป่วยนอกเขตเมืองเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 72 แห่ง
 1. รพ. กทม. 50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล
 • จัดตั้ง รพ. 120 เตียงในเขตดอนเมือง/ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 1. สุขภาพจิต/ ยาเสพติด
 • จัดตั้งศูนย์ธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในทุกจังหวัด
 • มีหอผู้ป่วยจิตเวชทุกจังหวัด
 • มีกลุ่มงานจิตเวชทุกอำเภอ
 1. จัดการมะเร็งครบวงจร
 • ให้วัคซีน HPV ในหญิงวัย 11 ถึง 20 ปี 1 ล้านคน
 • คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 100,000 คน
 • มี Cancer Warrior ทุกจังหวัด
 1. ดูแลขวัญกำลังใจบุคลากร
 • มี CareD+ Team ในหน่วยบริการทุกระดับ
 • บรรจุพยาบาล 3,000 ตำแหน่ง
 • กำหนดตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ
 • แพทย์ลาเรียนได้รับการยกเว้น ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ
 1. การแพทย์ปฐมภูมิ
 • ตรวจเลือด รับยา Telemedicine ใกล้บ้าน 1 จังหวัด 1 รพ.
 • อนามัยโรงเรียน (ครู หมอ พ่อแม่) 1 อำเภอ 1 โรงเรียน
 1. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ
 • ขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายแบบ Real Time บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 • ลงทะเบียนเพิ่มกลุ่มประชากรเฉพาะที่จะเข้าถึงบริการ
 1. สถานชีวาภิบาล
 • จัดตั้งสถานชีวาภิบาล จังหวัดละ 1 แห่ง
 • จัดตั้ง Hospital at Home จังหวัดละ 1 แห่ง
 • จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุทุกโรงพยาบาล
 1. พัฒนา รพช. แม่ข่าย
 • กำหนดเป้าหมาย รพ. แม่ข่าย
 • จัดทำแผนพัฒนา รพ. แม่ข่าย
 • เพิ่มศัดยภาพการวินิจฉัยด้วย CT/MRI
 1. ดิจิทัลสุขภาพ
 • บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ 4 เขตสุขภาพ
 • 200 รพ.อัจฉริยะ ทั่วประเทศ
 • Virtual Hospital 1 แห่ง
 1. ส่งเสริมการมีบุตร
 • บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ บูรณาการร่วมกัน
 • มีคลีนิกส่งเสริมการมีบุตร 1 จังหวัด 1 แห่ง
 • คัดกรองโรคหายากในทารกแรกเกิด 24 โรค
 1. เศรษฐกิจสุขภาพ
 • Blue Zone เขตสุขภาพ 1 แห่ง
 • รับรอง Welness Center 500 แห่ง
 • การอนุญาตผลิตภัณฑ์ชุมสุขภาพชุมชน 100 รายการ
 • สร้างงาน สร้างอาชีพ (นวดไทย 5,000 คน/ Caregiver 5,000 คน/ Care Assistant 1,000 คน)
 1. นักท่องเที่ยวปลอดภัย
 • Safety Tourist เขตสุขภาพละ 1 พื้นที่
 • One Region One Sky Doctor

การเดินหน้าโครงการของสาธารณสุขนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทยได้มากขึ้น ถือเป็นของขวัญวันปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งน่าสนใจว่านโยบายด่านอื่น ๆ จะมีอะไรเดินหน้าต่อได้รวดเร็วอีกหรือไม่

READ MORE:

Previous articleติดฟิล์มรถยนต์ 40 60 ราคาเท่าไหร่ เลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน
Next articleวันหยุดเดือนตุลาคม 2566 มีวันไหนบ้าง เตรียมแพ็กกระเป๋าเที่ยว