ชุดตรวจโควิด – 19 แบบไหนดี แม่นยำ หาเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้

ปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนอย่างมาก นับตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ส่งผลให้การตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR โดยสถานพยาบาลหรือ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด ไม่สามารถทำการตรวจหาเชื้อได้ทัน

ดังนั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้มีการอนุญาตให้นำชุดตรวจโควิด – 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง อย่าง ชุดตรวจ Antigen Test Kit เข้ามาใช้เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และยังอนุญาตให้ประชาชนนำไปใช้ตรวจเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่แสดงอาการให้เข้าสู่การกักตัวได้เร็วขึ้น แต่…เนื่องจากเชื้อโควิด – 19 กลายพันธุ์เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ต้องมีชุดตรวจเฉพาะที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยได้

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งสายพันธุ์โควิดกลายพันธุ์เป็น 2 กลุ่มใหญ่ อาทิ โควิดกลายพันธุ์กลุ่ม Variant of Concern (VOC) และโควิดกลายพันธุ์กลุ่ม Variant Of Interest (VOI) เป็นต้น และยังเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีความน่ากังวลอย่างมาก

ชุดตรวจโควิดแบบกลายพันธุ์

ชุดตรวจโควิดแบบกลายพันธุ์ คืออะไร?

สำหรับชุดตรวจโควิดแบบกลายพันธุ์ คือ ชุดตรวจที่สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อได้โดยตรง หรือ หาเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยได้ ทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ รวมถึงตรวจพบเศษชิ้นส่วนของไวรัสในผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้ว สามารถตรวจหาสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตได้อย่างแม่นยำ แม้จะเป็นเชื้อโควิด – 19 กลายพันธุ์ ซึ่งชุดตรวจประเภทนี้จะมีความแม่นยำอย่างมาก อยากที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ “ชุดตรวจแบบ RT-PCR หรือ Real Time Polymerase Chain Reaction”


วิธีตรวจโควิด-19 มีแบบไหนบ้าง ต่างกันอย่างไร


RT-PCR

RT-PCR หรือ Real Time Polymerase Chain Reaction การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต วิธีนี้จะเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูกและลำคอ หรือที่เรียกว่า Swab สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อได้โดยตรง หรือ หาเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยได้ รวมถึงในผู้ที่ได้รับเชื้อและยังไม่แสดงอาการ นอกจากนี้ RT-PCR สามารถตรวจพบเศษชิ้นส่วนของไวรัสในผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้วได้อีกด้วย รอผล 2 – 3 วัน เนื่องจากมีการวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ ราคาสูงแต่ผลการตรวจแม่นยำ

Rapid test

การตรวจหาส่วนประกอบเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผลไวเพียง 10 – 30 นาที มีราคาถูกกว่าการตรวจแบบ RT-PCR มีความแม่นยำน้อยกว่า เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยชุดตรวจแบบ Rapid Test มี 2 ชนิด ดังนี้

  • Rapid Antigen Test การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG และ IgM เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ ผลลัพธ์แม่นยำหากตรวจหลังจากร่างกายติดเชื้อไปแล้วประมาณ 10 วัน
  • Rapid Antibody Test ชุดทดสอบตรวจหาส่วนประกอบ (Antigen) ของเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งทางโพรงจมูก ควรตรวจหลังจากได้รับเชื้อมาแล้ว 5 – 14 วัน รู้ผลได้เร็ว มีความแม่นยำน้อย

ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 วิธีไหนดีกว่า?


การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ RT-PCR มีความแม่นยำสูงมาก สามารถตรวจหาเชื้อในปริมาณน้อยได้ มีความจำเพาะและแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตัวนั้น ๆ ได้ ซึ่งการตรวจแบบตรวจแบบ Rapid Test ทราบผลเบื้องต้นได้เร็ว และยังช่วยลดการแออัดของสถานพยาบาล สามารถตรวจเองได้ที่บ้าน

แนะนำ : หากการตรวจแบบ Rapid Test ผลลัพธ์ขึ้น 2 ขีด (แปลว่าติดเชื้อ) ควรตรวจแบบ RT-PCR ซ้ำ เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจ


ชุดตรวจโควิดแบบกลายพันธุ์ มียี่ห้อไหนดีบ้าง?


ชุดตรวจโควิดแบบกลายพันธุ์

1. ชุดตรวจโควิด Hip SARS-CoV-2 Colloidal

ชุดตรวจโควิดแบบแยงจมูกตื้น 3 เซนติเมตร ตรวจแม่นยำสูงสุด 98% แบบเร่งด่วนรู้ผลไวภายใน 15 นาที ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สนง.คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2. ชุดตรวจโควิด Gsd Novagen

Gsd Novagen ชุดตรวจโควิด 19 แบบแยงจมูกตื้น 3 เซนติเมตร จากประเทศเยอรมนี ตรวจแม่นยำสูงสุด 97.6% ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย ประเภท Home Use ลำดับที่ 11 และผ่านมาตรฐาน Euro โดยบริษัทผู้ออกแบบจากเยอรมนี รู้ผลตรวจใน 15 นาที

3. ชุดตรวจโควิด Standard Q

Standard Q ชุดตรวจโควิด 19 แบบแยงจมูกยอดนิยม จากประเทศเกาหลี ผ่านการรับรองโดย WHO (World Health Organization) ตรวจแม่นยำสูงสุด 95% ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย ประเภท Home Use ลำดับที่ 1 แม่นยำสูงสุด 95% (เมื่อเทียบกับวิธี RT-PCR ที่ รพ.) รู้ผลตรวจใน 15 นาที

4. ชุดตรวจโควิด HUMASIS

HUMASIS ชุดตรวจโควิด 19 เป็นการตรวจแบบ Antigen Test ด้วยวิธี Nasopharyngeal Swab (เก็บกวาดตัวอย่างจากผนังโพรงจมูกด้านใน) และ วิธี Nasal Swap (เก็บกวาดตัวอย่างจากช่องจมูก) มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง มีค่า Sensitivity 93-93.3% และมีค่า Specificity 99.1-100% ตรวจแม่นยำสูงสุด 97%

***สามารถตรวจสายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกาใต้ บราซิล นิวยอร์ก และอื่น ๆ ได้

5. ชุดตรวจโควิด Deep Blue

Deep Blue ชุดตรวจโควิด 19 แบบแยงจมูกตื้น 3 เซนติเมตร ตรวจแม่นยำสูงสุด 97.1% ระยะเวลาการดูผลการทดสอบระหว่าง 15- 30 นาที

6. ชุดตรวจโควิด Panbio

Panbio ชุดตรวจโควิด 19 แบบแยงจมูกตื้น 3 เซนติเมตร ผ่านการรับรองจาก อย. ไทย ประเภท Home Use ลำดับที่ 6 แม่นยำสูงสุด 98% (เมื่อเทียบกับวิธี RT-PCR ที่ รพ.)  รู้ผลตรวจใน 15 นาที

***ชุดตรวจเป็นเพียงเครื่องมือช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้นหากผลเป็นบวกขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจ PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง


หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีโอกาสได้ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโดยตรง ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 นอกสถานที่ แนะนำ ReadyCheckGo บริการตรวจโควิดเชิงรุกนอกสถานที่ มีทั้งการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Antigen Test Kit และ RT-PCR จากทีมผู้เชี่ยวชาญในการเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยนักเทคนิคการแพทย์และพยาบาล รับตรวจตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปถึง 3000 คน พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น  สามารถออกใบรับรองผล และใบรับรองแพทย์ให้อีกด้วย สำหรับใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่าย 100 บาท

ตรวจโควิดเชิงรุก ด้วยวิธี RT-PCR นอกสถานที่

วิธี RT-PCR ที่ ReadyCheckGo

ตรวจโควิดเชิงรุก ด้วยวิธี Antigen Test Kit นอกสถานที่

วิธี Antigen Test Kit ที่ ReadyCheckGo

กรณีผู้ที่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Antigen Test Kit หากพบว่าผลเป็นบวก หรือ ติดเชื้อ ทาง ReadyCheckGo จะทำการส่งตัวไปที่ Hospitel เพื่อทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจ RT-PCR ฟรีใน Hospitel เพื่อยืนยันผลได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม