น้ำยาบ้วนปากยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ม.มหิดล ฆ่าเชื้อ 99.9%

มหาวิทยาลัยมหิดลประสบความสำเร็จคิดค้นน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกตลอดระยะเวลาเกือบสองปีเต็มทำให้วงการแพทย์ตื่นตัวเป็นอย่างมากในหลายประเทศที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่างก็คิดค้นตัวยารักษาและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ รวมไปถึงพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเพื่อใช้ให้กับประชากรทั่วโลกรวมถึงประชากรภายในประเทศของตัวเอง ต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่โรคระบาดยังคงเป็นภัยคุกคามมวลมนุษยชาติ

และเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาน้ำยาบ้วนปากสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณสมบัติยับยั้งได้ทันทีหลังใช้บ้วนปากแม้ในเชื้อที่กลายพันธุ์ สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.9% ล่าสุดได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในนามของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติของน้ำยาบ้วนปากยับยั้งโควิด ม.มหิดลฯ

น้ำยาบ้วนปากยับยั้งโควิด เป็นสูตรที่ต่อยอดพัฒนามาจากน้ำยาบ้วนปากสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลในช่องปาก สู่ผลงานนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดยน้ำยาบ้วนปากยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ม.มหิดล สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ได้ทันทีหลังใช้ ทั้งยังได้ผ่านการทดสอบและรับรองผลจากการใช้จริงกับผู้ป่วยที่ พยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำยาบ้วนปากยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด ม.มหิดล
น้ำยาบ้วนปากสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เป็นทีมผู้คิดค้นนวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สำเร็จแม้ในเชื้อที่กลายพันธุ์ มีการใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่เหมาะสม ร่วมกับองค์ประกอบที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองช่องปากสร้างความเชื่อมั่นว่าใช้แล้วปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฎิบัติการพบว่าสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ได้มากกว่า 99.9% โดยสมมุติว่ามีเชื้อโควิดในช่องปากประมาณ 1 แสนตัว ถ้าใช้น้ำยาบ้วนปากนี้ จะเหลือเชื้อไวรัสก่อโรคโควิดที่มีชีวิตอยู่เพียงประมาณ 41 ตัว เท่านั้นและที่สำคัญใช้เวลาในการบ้วนปากเพียงไม่ถึง 1 นาที ทั้งยังไม่ทำให้เกิดการติดสีที่วัสดุตัวฟันของผู้ใช้ แถมเก็บได้นานถึง 1 ปีในอุณหภูมิห้อง

น้ำยาบ้วนปากสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จอีกก้าวสำหรับทีมแพทย์ของไทยที่ได้อาศัยการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาต่อยอดจนสำเร็จเกิดเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ฆ่าเชื้อโควิดได้ถึง 99.9% ล่าสุดเตรียมส่งต่อ รพ.สนาม-เรือนจำ-ค่ายทหาร และเชื่อว่าในเวลาอันใกล้นี้น่าจะมีวางจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อไปใช้กัน

ปิดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ ได้แสดงความห่วงใยต่อคนไทยในช่วงวิกฤต โควิด-19 ว่าในฐานะทันตแพทย์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาวะของประชาชน นอกจากควรเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือแล้ว การหมั่นบ้วนปาก และกลั้วคอ แม้เพียงน้ำสะอาดธรรมดา ก็จะสามารถช่วยให้ห่างไกลจาก COVID-19 ได้

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ค มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม