วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างถูกหลัก

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างถูกวิธี

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ล่าสุดกว่า 30 จังหวัดต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงจากฝนตกหนักต่อเนื่องเพราะอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร กทม.ได้ออกมาเตือน 7 เขตให้เตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงจากพายุ 2 ลูกที่คาดว่าจะพัดเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าววิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างถูกหลักมีความจำเป็น ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แนะนำวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานช่วยเหลือ รวมถึงตัวผู้ประสบภัยเอาไว้ดังนี้

1. น้ำดื่ม น้ำใช้ ใช้อย่างไรตอนน้ำท่วม

น้ำดื่มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย และในสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายบ้านต้องเผชิญต้องให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด น้ำดื่มฝาต้องปิดสนิทมีพลาสติกหุ้ม, มี อย. รับรอง, ใสไม่มีตะกอน, สภาพภายนอกไม่บุบ รั่ว ในกรณีน้ำใช้ให้นำน้ำมาแกว่งสารส้มเพื่อทำให้ตกตะกอน หรือเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ในกรณีปรุงอาหารล้างผักและภาชนะให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงปูนคลอรีนในอัตราส่วนผงปูนครึ่งช้อนชา/น้ำ 1 แก้ว

2. คัดแยกขยะ

ขยะประเภทเศษอาหาร (ขยะเปียก) = ให้ทิ้งลงถุงดำและมัดปากถุงให้แน่น รวมถึงกล่องโฟม ถุงพลาสติกก็เช่นกัน ควรใช้ถุงที่มีความหนาเพื่อป้องกันการฉีกขาดจากสัตว์และแมลงกัดแทะ
ขยะ ประเภทขวดแก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติก = ให้แยกเก็บไว้ต่างหาก ไม่ควรทิ้งปนไปกับขยะเปียก และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติให้นำไปขายหรือทิ้งอย่างถูกวิธี
ขยะ ชิ้นใหญ่ = พวกโต๊ะ เก้าอี้ เศษสิ่งก่อสร้างที่เสียหายจากน้ำท่วม ให้แยกเก็บไว้และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติให้ติดต่อหน่วยงานเพื่อไปกำจัดอย่างเหมาะสม

ทั้งหมดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหมั่นออกไปบริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอทุกวันได้ยิ่งดีทั้งนี้เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมยิ่งจะทำให้น้ำเน่าเสีย เชื้อโรคจะแพร่กระจายได้ง่าย อาจส่งผลต่อสุขภาพได้

flood
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3. ทำส้วมชั่วคราว

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็คือเรื่องการขับถ่ายของเสีย โดยเฉพาะส้วมที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงทางหน่วยงานจำเป็นต้องให้บริการแจกจ่ายส้วมชั่วคราว ได้แก่

3.1 ส้วมกล่องกระดาษ
-นำกล่องกระดาษ A4 พร้อมฝาปิด
-เจาะช่องที่ฝากล่อง กว้าง 12-15 ซม. ยาว 25 ซม.
-คว่ำปากกล่องลง นำฝากล่องที่เจาะเป็นช่องแล้วครอบปิดลงบนก้นกล่องกระดาษ
-เจาะก้นกล่องกระดาษให้เป็นช่องตรงกันกับฝากล่อง
-นำเทปกาวติดฝากับตัวกล่องให้แน่น
-ใช้ถุงดำใส่ลงไปในกล่อง คลี่ปากถุงครอบบนปากกล่อง

3.2 ส้วมเก้าอี้พลาสติก
-เจาะเป็นช่องตรงกลางที่รองนั่งของเก้าอี้เป็นลักษณะวงรี กว้าง 12-15 ซม. ยาวประมาณ 25 ซม.
-ตัดกระดาษแข็งให้ได้ตามรูปที่นั่งและมีช่องวงรีตรงกลาง

3.3 ส้วมถังพลาสติก
-นำถังน้ำพลาสติกเปิดผาออก
-ใส่ถุงดำลงไปโดยคลี่ปากถุงให้ครอบปากถัง

8 วิธีปรุงอาหารเพื่อผู้ประสบภัย

1. ล้างให้สะอาด
2. ปรุงให้สุกทั่วถึงโดยใช้ความร้อน
3. ปิดภาชนะบรรจุอาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมบริโภคให้สนิท
4. ไม่วางอาหารกับพื้น
5. แยกบรรจุกับข้าวที่เป็นน้ำใส่ลงในถุงพลาสติกก่อนบรรจุลงกล่องข้าว
6. ข้าวกล่องต้องระบุประเภท และวันเวลาที่ปรุงบนภาชนะและไม่ควรบริโภคหลัง 4 ชั่วโมง
7. อาหารกล่องสำเร็จรูปไม่ควรมีส่วนผสมของกะทิ
8. ผู้เตรียมอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม และไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง

และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างถูกหลัก ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแนะนำให้เป็นความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย รวมถึงหน่วยงานช่วยเหลือที่สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม