ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2564 มีกี่รายการ ตรวจที่ไหนบ้าง ?

สิทธิฟรี ! ที่หลายคนไม่รู้

การเจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ บางครั้งก็ถือเป็นภัยเงียบที่แสนอันตราย เพราะไม่รู้ว่าจะปรากฏหรือแสดงอาการเมื่อใด เรียกว่าถ้ารู้ตัวก่อน ก็ยังสามารถเข้ารับการรักษาทัน แต่ถ้ารู้ตัวเมื่อสาย คงทำได้เพียงประคองอาการไปเรื่อย ๆ และเพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัว ด้วยการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำ เพื่อช่วยให้คุณรู้ตัวเองว่า ทุกวันนี้คุณมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงบ้างเกี่ยวกับร่างกายของตน ทั้งยังเป็นการเตรียมรับมือถึงอนาคตข้างหน้าด้วยว่า คุณจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณไปในทิศทางใด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่อาจตามมาได้

และต้องถือว่า เป็นเรื่องดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน เพราะมีอีกหนึ่งสิทธิที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 จะได้รับ คือ การตรวจสุขภาพประจำปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่ยื่นบัตรประชนชนขอรับสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลที่เราได้เลือกไว้ 


ตรวจสุขภาพประกันสังคม ตรวจอะไรบ้าง ?


สำหรับการตรวจสุขภาพประกันสังคม 2564 จะมีรายการตรวจสุขภาพครอบคลุม 14 รายการโรคกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็นการตรวจสุขภาพตามลักษณะการตรวจ ดังต่อไปนี้

การตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายตามระบบ
 • การคัดกรองการได้ยิน finger Rub Test สำหรับอายุ 15 ปีขั้นไป/ ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับอายุ 30 -39 ปี/ ตรวจทุก 3 ปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับอายุ 40 -54 ปี/ ตรวจทุกปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ สำหรับอายุ 40 – 54ปี/ ตรวจ 1 ครั้ง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจทุก 1 – 2 ปี
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen eye chart สำหรับ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
การตรวจสุขภาพ ทางห้องปฏิบัติการ
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือก CBC สำหรับอายุ 18 – 54 ปี/ ตรวจ 1 ครั้ง และอายุ 55 – 70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
 • ปัสสาวะ UA สำหรับอายุ 55 ขึ้นไป/ ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
การตรวจสารเคมีในเลือด
 • น้ำตาลในเลือด FBS สำหรับอายุ 35 – 54 ปี/ ตรวจทุก 3 ปี และ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจปีละ 1 ครั้ง
 • การทำงานของไต Cr สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจปีละ 1 ครั้ง
 • ไขมันในเส้นเลือด ชนิด Total & HDL cholesterol สำหรับอายุ 20 ปีขึ้นไป/ ตรวจทุก 5 ปี
การตรวจสุขภาพอื่น ๆ
 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ประกันตนที่เกิดก่อน พ.ศ.2535/ ตรวจ 1 ครั้ง
 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear สำหรับอายุ 30 – 54 ปี/ ตรวจทุก 3 ปี และ 55ปีขึ้นไป/ ตรวจตามความเหมาะสม
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via สำหรับอายุ 30 – 54 ปี/ ตรวจทุก 5ปี และ อายุ 55 ปีขึ้น/ แนะนำให้ตรวจ Pap smear
 • เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป/ ตรวจปีละ 1 ครั้ง
 • Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป/ ตรวจ 1 ครั้ง
ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563
ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ได้ที่ไหนบ้าง ?


สำหรับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประกันสังคม 2564 แนะนำให้สอบถามไปยังสถานพยาบาลที่ต้องการจะเข้ารับบริการก่อน เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และรายการที่ควรตรวจตามช่วงอายุ รวมถึงเพื่อทราบข้อควรปฏิบัติก่อนการตรวจสุขภาพด้วย

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเบอร์ 1506

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

✔ คลิกดูโปรโมชั่น “ประกันสุขภาพ” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :