ประกันสุขภาพเบี้ยเริ่มต้น 2,160 บาทต่อปี สุดคุ้มที่ Hugs

ads

อุ่นใจทั้งสุขภาพทั้งการเงิน ซื้อประกันสุขภาพที่ Hugs คุ้มกว่า

ในหน้านี้มีอะไรบ้าง?

ในช่วงนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงวิกฤติ มียอดผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง และยังอาจจะมีการเจ็บป่วยอื่น ๆ การมีประกันสุขภาพก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้อุ่นใจในเวลาแบบนี้ แต่หลายคนอาจจะคิดว่าประกันสุขภาพมีเบี้ยประกันราคาสูง ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ ความจริงแล้วประกันสุขภาพมีหลากหลายแผนประกันที่เบี้ยอยู่ในราคาเอื้อมถึง ให้ความคุ้มครองอุ่นใจ สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำประกันสุขภาพ ขอแนะนำซื้อประกันสุขภาพที่ Hugs Insuance Broker มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนำ เบี้ยเริ่มต้น 2,160 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

ซื้อประกันสุขภาพที่ Hugs เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,160 บาท/ปี

ฮักส์ Hugs Insuance Broker เป็นที่ปรึกษาระดับมืออาชีพทางด้านประกันภัย ที่มีการดูแลและคำแนะนำอย่างจริงใจให้กับทุกคนที่สนใจทำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันสุขภาพ ประกันมะเร็ง ประกันรถยนต์ ประกันบ้านและทรัพย์สิน ประกันอุบัติเหตุ ประกันพิเศษ รวมทั้งประกันโควิดและประกันวัคซีนโควิด พร้อมด้วยความคุ้มค่า เบี้ยประกันในราคาที่เอื้อมถึง ให้ทุกคนได้อุ่นใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะประกันสุขภาพที่ทุกคนควรมีไว้ มีเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,160 บาท/ปี ให้ความดูแลคุ้มครองอย่างครอบคลุม

ประกันสุขภาพเบี้ยเริ่มต้น 2,160 บาท/ปี

1 HEALTH EASY (Classic) เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 2,160 บาท/ปี

ประกันสุขภาพ HEALTH EASY แผนคลาสสิค มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง/โรค ค่าห้อง 2,000 บาท/วัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าบริการรถพยาบาล มีความคุ้มครองจ่ายตามจริง รับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลในเครือทั่วไป คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพ

2 Viriyah Healthcare by BDMS (แผน 1) วิริยะประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 6,000 บาท/ปี

ประกันสุขภาพ Viriyah Healthcare by BDMS แผน 1 มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/ปี ค่าห้อง 3,000 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 6,000 บาท/วัน ค่าบริการรถพยาบาล 3,000 บาท คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด ทุพพลภาพ 10,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ่ายตามจริง

3 เปี่ยมใจรักษ์ (แผน 1) วิริยะประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 7,200 บาท/ปี

ประกันสุขภาพเปี่ยมใจรักษ์ แผน 1 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 330,000 บาท/ปี ค่าห้อง 2,500 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 5,000 บาท/วัน ค่าบริการรถพยาบาล 2,000 บาท คุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ และจ่ายตามจริง กรณีค่ารักษาทั่วไป ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาอุบัติเหตุฉุกเฉิน

4 HEALTH TRUST (แผน 1) เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 11,500 บาท/ปี

ประกันสุขภาพ HEALTH TRUST แผน 1 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท/ปี ค่าห้อง 6,000 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 12,000 บาท คุ้มครอง 10,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร และจ่ายตามจริงของค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าบริการรถพยาบาล

5 สุขใจรักษ์ (แผน 1) วิริยะประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 11,712 บาท/ปี

ประกันสุขภาพสุขใจรักษ์ แผน 1 ให้ความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 440,000 บาท/ครั้ง/โรค ค่าห้อง 3,000 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 6,000 บาท/วัน ค่าบริการรถพยาบาล 4,000 บาท ชดเชย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพ และจ่ายตามจริงสำหรับค่ารักษาทั่วไป ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน

6 อุ่นใจรักษ์ โกลด์ (แผน 1) วิริยะประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 13,284 บาท/ปี

ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ โกลด์ แผน 1 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท/ครั้ง/โรค ค่าห้อง 6,000 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 18,000 บาท/วัน ค่าบริการรถพยายาล 18,000 บาท รับการรักษาในโรงพยาบาลเครือ BDMS คุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูด ทุพพลภาพ 100,000 บาท และจ่ายตามจริงค่ารักษา ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด

7 ประกันสุขภาพจัดเต็ม 15,000 ทิพยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท/ปี

ประกันสุขภาพจัดเต็ม 15,000 บาท ให้ความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 500,000 บาท/ปี ค่าห้อง 6,000 บาท/ปี ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 12,000 บาท/วัน ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน 6,000 บาท/ครั้ง และชดเชย 10,000 บาท รวมทั้งจ่ายตามจริงค่ารักษาทั่วไป ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาล

8 HEALTH ME (แผน 1) เมืองไทยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 15,464 บาท/ปี

ประกันสุขภาพ HEALTH ME แผน 1 มีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง/โรค ค่าห้อง 7,000 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนักจ่ายตามจริง รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าบริการรถพยาบาล และชดเชย 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

9 Health Care 25,000 ทิพยประกันภัย เบี้ยเริ่มต้น 25,000 บาท/ปี

ประกันสุขภาพ Health Care 25,000 บาท ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง/โรค ค่าห้อง 8,000 บาท/วัน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 16,000 บาท/วัน คุ้มครองชดเชย 10,000 บาท และจ่ายตามจริงค่ารักษา ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ค่าบริการรถพยาบาล

นอกจากความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งคุ้มครองการชดเชย ยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมในบางประกัน เช่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาทันตกรรม ค่าชดเชยรายวัน ค่าบริการตรวจสุขภาพ ค่าวัคซีน รวมทั้งความรับผิดส่วนแรก ผู้ที่สนใจ สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ผ่านทางเว็บไซต์ hugsinsurance.com หรือดูโปรโมชั่นสุดคุ้มเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

คลิกดูโปรโมชั่นประกันสุดคุ้มที่ Hugs ที่นี่ >>>

READ MORE>>>