ads

อยากทำประกัน FWD ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษานั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุ การเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือ อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประกันอุบัติเหตุ และ สุขภาพหมู่ รวมถึงการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล 

โดยคนส่วนใหญ่นั้นเริ่มมีการหันมาสนใจการทำประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น ยิ่งในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมีโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยมากยิ่งขึ้น เนื่องจาสภาพอากาศ และสภาวะต่าง ๆ รอบตัว ที่สามารถทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่าย ๆ และเมื่อเจ็บป่วยแล้วนั้นการเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ยิ่งถ้าคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยบ่อย ๆ การเลือกทำประกันสุขภาพนั้นถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย

FWD เป็นบริษัทบริประกันภัยที่มีความดูแลคุ้มครองในด้านของประกันชีวิต และประกันสุขภาพ หลากหลายแบบให้เราได้เลือกรับความคุ้มครอง FWD ถือเป็นบริษัทประกันชีวิต ที่กำลังมาแรงไม่น้อย เพราะด้วยเงื่อนไขการรับประกัน เบี้ยประกัน รวมถึงความคุ้มครองต่างๆ นั้นตรงกับความต้องการของผู้เอาประกัน อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายที่ได้คุณภาพอีกด้วย

เราจึงได้รวบรวมประกันสุขภาพของ FWD ว่ามีความคุ้มครองอะไรบ้าง จ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่

ประกันสุขภาพ แคร์ / เอ็กซ์ตร้าแคร์

 • มีหลายแผนความคุ้มครองให้เลือก ครอบคลุมในทุกการ รักษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยใน หรือ ผู้ป่วยนอก
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 79 ปี)
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายเพิ่มถึง 4 กรณี ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีพิเศษ, ค่าล้างไต, ค่าเคมีบำบัดและรังสี และค่ารักษาพยาบาลการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ตามแผนประกันที่เลือก
 • สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ
 • พร้อมบริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง และการแพทย์ขณะอยู่ต่างประเทศ
 • เบี้ยประกันภัย งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน โดยการจะแบ่งเป็นเพศชาย และ เพศหญิง

ประกันสุขภาพ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ แคร์

 • คุ้มครองเต็ม จ่ายตามจริง ครอบคลุมทุกรายการ ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 • ครอบคลุมผู้ป่วยใน รวมถึงค่ารักษาต่อเนื่อง กรณีล้างไต เคมีบำบัด และ รังสีบำบัด
 • คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่ต้องนอนรักษาก็ได้
 • พร้อมให้บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพย์ขณะอยู่ต่างประเทศ
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี)
 • นอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่ ก็หมดกังวลกับทุกค่าใช้จ่าย พร้อมคุ้มครองอย่างเต็มที่ เหมาจ่ายตามจริง ครอบคลุมทุกรายการ เพื่อให้เราไม่ต้องกังวลใจกับข้อจำกัดแบบเดิมๆ
 • เบี้ยประกัน จะแบ่งเป็นเพศชาย และ เพศหญิง โดยจะขึ้นอยู่ที่ช่วงอายุ

ประกันสุขภาพ โอพีดี พลัส

 • สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้อย่างหลากหลาย เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ถึง 30 ครั้งต่อปี สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) โดยซื้อร่วมกับสัญญา เพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบแคร์ หรือเอ็กซ์ตร้าแคร์ หรือ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ แคร์
 • สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ
 • สุขภาพ โอพีดี พลัส สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ บันทึกการสลักหลังการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก จากเอฟดับบลิวดี ให้เราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกได้ 30 ครั้งต่อปี สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จะขึ้นอยู่กับเพศหญิง และ เพศชาย รวมถึงช่วงอายุของผู้ทำประกันอีกด้วย

ประกันสุขภาพหายห่วง (เฮชบี)

 • ชดเชยรายได้ เมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 10,000 บาท นานถึง 700 วัน
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 3 – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี)
 • สะดวกเพราะสามารถทำแนบได้หลายกรมธรรม์
 • หมดห่วงว่าจะขาดรายได้จากงานประจำหรืออาชีพอิสระหากต้องนอนโรงพยาบาล เพราะไม่ว่าจะนอนน้อยหรือนอนนาน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้จากหนักเป็นเบาได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 700 วัน ช่วยให้รายได้ของคุณไม่สะดุดกับค่าชดเชยสูงสุดถึง 10,000 บาท ต่อวัน
 • สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับเพศ และ ช่วงอายุ

สรุปคือ ประกันสุขภาพของ FWD นั้นมีทั้งหมด 4 แบบให้เราได้เลือกทำประกันสุขภาพกัน แต่ถ้าหากสังเกตนั้นคือประกันสุขภาพนั้นจะใช้ วิธีการคิดเบี้ยประกัน แบบเดียวกับประกันชีวิต คือ คิดจากช่วงอายุ และ เพศของผู้เอาประกันภัย เพราะความเสี่ยงของแต่ละเพศแต่ละวัยนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพหรือต้องการเช็ครายละเอียดและเบี้ยประกันเพิ่มเติมนั้นก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.fwd.co.th เพื่อเช็คเบี้ยประกันความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมกันได้

READ MORE :