ตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงฟรีที่ไหน แจก ATK ให้ใคร พร้อมรายละเอียด

ตรวจโควิดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี ไปได้ที่ไหน

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดแม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศคลายล็อกดาวน์กิจกรรมหลายไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 ที่ผ่านมา แต่ยอดติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่ และหนึ่งในวิธีป้องกันความสูญเสียที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการตรวจเชิงรุกเพื่อเร่งหาผู้ติดเชื้อเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวอย่างทันท่วงทีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางภาครัฐก็ได้มีบริการตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงฟรีหลายแห่ง รวมถึงแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนนำไปตรวจหาเชื้อเองอีกด้วย

คนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดฟรีได้ที่ไหนบ้าง ?

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เน้นย้ำประชาชนคนไทยทุกคนหากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปตรวจหาเชื้อได้ฟรี! ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยค่าตรวจและบริการอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ แต่ให้เบิกจ่ายกับ สปสช. ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลตรวจคัดกรองโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำสิทธิในการตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ครอบคลุมทั้งสมาชิกบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ในขณะที่แรงข้ามชาติจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

ตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงฟรี
ตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงฟรี ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง

กลุ่มเสี่ยง หมายถึงใคร

จากนิยามของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยง คือผู้ที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการ อาทิ ไอ มีน้ำมูก มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง 14 วันก่อนมีอาการ ต่อไปนี้

1. มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
2. เดินทางไปสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น สถานพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, สถานบันเทิง, ตลาดนัด, ขนส่งสาธารณะที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
3. เดินทางไปมาหรืออยู่อาศัยในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
4. ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยหรือไปที่ที่มีการระบาดแม้จะยังไม่มีอาการก็สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทางโรงพยาบาลจะเบิกจ่ายกับ สปสช. โดยจะไม่เรียกเก็บจากผู้ป่วย

กลุ่มเสี่ยงรับ ATK ฟรี! ตรวจโควิดเอง 16 ก.ย.นี้

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. ได้เผยเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมาว่า รัฐบาลได้มอบหมายภาระกิจให้เร่งกระจ่ายชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 8.5 ล้านชุดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เริ่ม 16 กันยายน 2564ที่จะถึงนี้

Antigen Test Kit
แจก ATK ฟรี! ตรวจโควิดเอง 16 ก.ย.นี้

สถานที่แจก ATK ฟรี การแจกจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1. แจกที่ชุมชนแออัดและตลาด
2. แจกที่หน่วยบริการ (รพ. รพ.สต ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศปส.) คลินิก ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ) ในพื้นที่สีแดง และขอรับผ่านแอปฯเป๋าตัง

ใครบ้างที่เข้าข่ายรับชุดตรวจโควิดฟรี

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน)
2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ ฯลฯ
3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

ทั้งหมดจะต้องทำการประเมิณความเสี่ยงผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตอบคำถาม 3 ข้อ โดยเข้าแอปฯ เป๋าตัง และเลือกที่เมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วรอการอัปเดตแอปฯ วันที่ 16 กันยายน 2564 ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถถือบัตรประชาชนไปขอรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ กรณีไปรับที่คลินิกหรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ เฉพาะผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น

และทั้งหมดนี้ก็คือบริการตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงฟรีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เร่งปฎิบัติตามนโยบายจากทางภาครัฐ ถือเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม