หายป่วยโควิดแล้ว ต้องตรวจโควิดประเภทไหน ถ้านายจ้างต้องการผลตรวจ

หายป่วยโควิดก่อนเข้าทำงานต้องตรวจโควิดซ้ำหรือไม่

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในช่วงหลังกระแสความต้องการไม่ได้ลดลงเลย แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยส่งสัญญาณด้านบวกขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อต่อวันลดลงจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบโดสเพิ่มมากขึ้น การตรวจหาเชื้อโควิดในช่วงนี้เหตุผลสำคัญจึงเป็นไปก็เพื่อนำไปใช้สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศ และที่สำคัญใช้เพื่อเข้าทำงานเพราะเป็นเงื่อนไขที่หลายบริษัทต้องการ อย่างไรก็ตามคำถามที่น่าสนใจก็คือกรณีที่เคยป่วยโควิดแต่ว่าหายแล้ว จำเป็นต้องตรวจโควิดซ้ำหรือไม่และต้องตรวจแบบใดหากนายจ้างต้องการ วันนี้เรามีคำตอบมาฝากเพื่อน ๆ กัน

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ได้มีมาตรการคลายล็อกดาวน์กิจการและกิจกรรมเพิ่มเติมรวมทั้งขยายเวลาเคอร์ฟิว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งสัญญาณดีขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัย ทำให้ประชาชนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้อีกครั้งจึงเป็นที่มาของความต้องการในการตรวจโควิดเพื่อนำไปใช้สมัครเข้าทำงาน ใช้เดินทางข้ามจังหวัด ใช้เดินทางไปทำงานหรือเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานให้บริการตรวจโควิดจำนวนมากทั้งในรูปแบบ Walk in รวมถึงบริการตรวจถึงที่บ้านที่ทำงานก็มี ซึ่งก็มี 2 รูปแบบดังนี้

1. ตรวจแบบ Real time RT-PCR

มีชื่อเต็มว่า Real Time Polymerase Chain Reaction เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมโดยเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากบริเวณจมูกและลำคอซึ่งเป็นวิธีที่ได้มาตรฐาน เป็นแบบ Gold Standard มีความแม่นยำสูง สามารถตรวจหาเชื้อได้แม้จะมีปริมาณที่น้อยมาก วิเคราะห์ผลผ่านห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง มีใบรับรองแพทย์ที่สามารถใช้ยืนยันการสมัครเข้าทำงาน, เคลมประกันภัย, เดินทางข้ามจังหวัด หรือข้ามประเทศได้ด้วย

2. ตรวจแบบ Antigen Test Kit

เป็นการตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง สามารถทราบผลได้ภายใน 30 นาที อย่างไรก็ตามการตรวจด้วยวิธีนี้ใช้สำหรับคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ผลตรวจไม่แม่นยำ และจำเป็นต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง แต่ข้อดีคือรวดเร็ว และราคาถูกกว่ามาก

เมื่อไหร่ถึงเรียกว่าหายป่วยจากโควิด

หลังตรวจหาเชื้อโควิดและทราบว่าติดเชื้อ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวและอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์โดยจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยได้ 2 กลุ่มคือ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการการดูแลรักษาจะไม่ได้รับประทานยา แต่จะใช้วิธีสังเกตอาการเป็นหลัก และการพิจารณาว่าหายป่วยแล้วหรือยังจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแยกกักโรคโดยใช้เกณฑ์ครบ 14 วัน (นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ)

ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ เช่น ไอ มีไข้ เจ็บคอ หรืออาการหนักจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยกลุ่มนี้การพิจารณาว่าหายป่วยหรือยังจะขึ้นกับ 2 หลักเกณฑ์ร่วมกันดังนี้คือ 1. มีอาการดีขึ้นอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง 2. กักตัวครบ 14 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ (ไม่จำเป็นต้องอยู่ รพ.ตลอด กรณีอาการดีขึ้นแพทย์อาจอนุญาตให้มากักตัวต่อที่บ้านได้เช่นกัน)

หายป่วยโควิดแล้วจำเป็นต้องตรวจซ้ำหรือไม่

เกณฑ์พิจารณาชี้วัดว่าผู้ป่วยนั้นหายจากอาการป่วยโควิดแล้วหรือยัง หลักฐานสำคัญคือดูได้จากใบรับรองการเข้ารับรักษาตัวเพื่อยืนยันว่าผู้นั้นเริ่มเข้ารับการรักษาตัวเมื่อไหร่ และมีระยะกักตัวครบ 14 วันแล้วหรือไม่ ซึ่งหากครบแล้วก็จัดว่าพ้นระยะการแพร่เชื้อไปแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ ทำงานได้ ไม่จำเป็นต้องตรวจโควิดซ้ำ เพียงแต่ยังคงต้องปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดจะยุติ อ้างอิง : กรมควบคุมโรค

COVID-19
ตรวจหาเชื้อโควิด – 19

ทำไมผู้ที่หายป่วยแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อซ้ำ

เหตุผลที่ผู้ป่วยที่หายแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำก็เพราะว่า สารพันธุกรรมของไวรัสในทางเดินหายใจจะอยู่ในตัวของผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วไปอีกราว ๆ 3 เดือน ซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าคุณตรวจก็จะเจอเชื้ออยู่ดีแต่ว่าเชื้อไวรัสที่พบนี้ไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้แล้ว ซึ่งเราเรียกว่า “ซากเชื้อ” นั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อโควิดที่หายแล้วมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว ซึ่งระหว่างนี้จำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบโดส

สำหรับคำถามที่ว่าหายป่วยโควิดแล้วนอกจากใบรับรองการรักษา ในกรณีที่นายจ้างต้องการผลตรวจโควิดร่วมด้วยต้องใช้วิธีการตรวจหาเชื้อประเภทใด คำตอบก็อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการตรวจหาเชื้อโควิดมี 2 แบบ โดยแบบที่แม่นยำที่สุดเป็นแบบ Gold Standard และเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกก็คือตรวจแบบ Real time RT-PCR ซึ่งถามว่าจำเป็นหรือไม่ก็ต้องตอบว่าหากอยู่ในระยะเวลา 3 เดือนหลังหายป่วยก็ไม่มีความจำเป็นใช้แค่ใบรับรองการรักษาก็พอแล้ว แต่หากหายป่วยมานานแล้วเกินกว่า 3 เดือนก็แนะนำให้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งให้ผลแม่นยำที่สุดนั่นเอง

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจโควิดเพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงาน หรือเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปต่างประเทศ ขอแนะนำบริการจาก ReadyCheckGo ที่ดำเนินงานโดย “นนทรีคลินิก” เปิดมายาวนานกว่า 40 ปี ให้บริการตรวจโควิดนอกสถานที่ทั้งแบบ Antigen Test Kit (ATK) และ RT-PCR มาตรฐานสากล เพราะทุกขั้นตอนปฎิบัติงานโดยคุณหมอและพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึงได้ผลตรวจที่แม่นยำ

ที่สำคัญผู้ที่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ Antigen Test Kit หากพบว่าผลเป็นบวก หรือ ติดเชื้อ ทาง ReadyCheckGo จะทำการส่งตัวไปที่ Hospitel เพื่อทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจ RT-PCR ฟรีใน Hospitel เพื่อยืนยันผลได้อีกด้วย

อัตราค่าบริการ ตรวจด้วยวิธี ATK ถึงบ้าน เริ่มต้น 890 บาท/คน, ตรวจ ATK ถึงที่โรงงาน เริ่มต้น 349 บาท/คน ตรวจด้วยวิธี RT-PCR เริ่มต้น 2,690 บาท ฟรีค่าเดินทาง 15 กิโลเมตรแรก เพิ่มใบรับรองแพทย์ 200 บาท/คน หากสนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่ Line : @readycheckgo หรือ โทร : 096-006-2533

อ่านเพิ่มเติม